centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.07.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Kajetan Wojsyk

PROGRAM

13 lipca 2011 r.
10:00 Wykład: Projekt "Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych" - zasoby i usługi cyfrowych rejestrów
dr n med. Leszek Sikorski
(Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
10:40 Wykład: Dokumentacja elektroniczna w rozumieniu ustawy o systemie informacji medycznej
W wystąpieniu przedstawione zostaną pojęcia, których właściwa interpretacja jest kluczowa dla tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Omówione zostaną pojęcia dokumentu elektronicznego, dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, elektronicznej recepty, jednostkowych danych medycznych, problemy archiwizacji elektronicznych danych medycznych. Zaprezentowane zostaną przykłady praktyczne dotyczące omawianych pojęć.
dr Kajetan Wojsyk
(Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych CSIOZ)
11:30 Case study: Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych
 • Pozyskiwanie i archiwizacja obrazów mikroskopowych preparatów histologicznych przy użyciu skanerów
 • Mikroskopia wirtualna oraz jej wykorzystanie w edukacji i telekonsultacji
 • Wykorzystanie mikroskopów sterowanych drogą internetową w telepatologii
 • Przedstawienie zasad działania platformy internetowej CAOM mającej na celu udostępnienie bazy danych preparatów mikroskopowych obejmujących prawidłowe obrazy histologiczne narządów oraz rzadkie i nietypowe zmiany chorobowe
dr n. biol. Krystyna Filipiak, prof. dr hab. Maciej Zabel
(Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych przy Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
12:20 Przerwa, poczęstunek
13:00 Case study: System zdalnego monitorowania i przetwarzania danych medycznych
 • Wprowadzenie:
  1. Motywacja dla prowadzonych prac badawczo-rozwojowych dotyczących zdalnego monitorowania i przetwarzania danych medycznych
  2. Krótki przegląd istniejących rozwiązań
 • Dostępne narzędzia - czyli co i jak można zrealizować:
  1. Sprzęt do gromadzenia i przesyłania danych - czujniki, terminale mobilne
  2. Technologie - bezprzewodowa transmisja danych, standardy i formaty transmisji danych
  3. Metodologia przetwarzania danych medycznych - wspomaganie podejmowania decyzji w medycynie
 • Uniwersalna Platforma Komunikacyjna dla potrzeb zdalnego monitorowania i przetwarzania danych medycznych. Prezentacja rozwijanego w ramach projektu POIG "Inżynieria Internetu Przyszłości" środowiska dla wspierania usług telemedycznych
 • Zastosowania UPK:
  1. Aplikacja SmartFit - system zdalnego monitorowania i wspomagania podejmowania decyzji w zadaniach treningu technicznego i wytrzymałościowego sportowca (tenisisty)
  2. Aplikacja eDiab - system zdalnego monitorowania i wspomagania podejmowania decyzji w zadaniach terapii cukrzycy typu II
  3. Aplikacja Asthma - system zdalnego monitorowania i analizy stanu zdrowia oraz wpływu otoczenia na stan zdrowia astmatyka
Paweł Świątek
(Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska)
13:40 Wykład: Prawne zasady archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Podstawy prawne archiwizacji dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
 • Nowe regulacje prawne w zakresie obowiązku korzystania z podpisu elektronicznego oraz znakowania czasem daty sporządzania dokumentu i daty złożenia podpisu na dokumencie
 • Omówienie szczególnych wymagań dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej:
  1. wymagania dla systemu teleinformatycznego przechowywania elektronicznej dokumentacji medycznej,
  2. utrwalenie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej,
  3. zgodność elektronicznej dokumentacji medycznej z Polskimi Normami.
 • Charakter prawny wydruku z dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej, możliwość dołączenia do elektronicznej dokumentacji medycznej dokumentacji prowadzonej w innej formie
 • Outsourcing archiwizacji dokumentacji medycznej - "prawnie dopuszczalny"?
Ewelina Basta
(Kancelaria GMS)
14:20 Wykład: E-dokumentacja medyczna w gabinetach lekarskich i zakładach opieki zdrowotnej
 • Kluczowe zapisy rozporządzenia dotyczące dokumentacji elektronicznej
 • Outsourcing w zakresie przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Finansowanie elektronizacji dokumentacji medycznej ze środków UE (najbliższe konkursy w ramach RPO oraz POIG, przegląd dotychczasowych osiągnieć)
 • Jak badać rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce (wytyczne unijne, propozycje wskaźników, wyniki badań pilotażowych w woj. podlaskim)
Krzysztof Nyczaj
15:00 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78