centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.12.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatu jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie samodzielnej weryfikacji ryzyk prawnych związanych z umowami IT oraz wyboru modeli prawnych realizacji projektów IT. Warsztaty opierają się niemal wyłącznie na analizie studium przypadków (case study). Dzięki zastosowaniu tej metody, uczestnicy zdobywać będą wiedzę prawniczą w oparciu o konkretne, rzeczywiste przykłady projektów IT oraz rozstrzygać będą rzeczywiste problemy prawne powstałe w ramach projektów IT.
Każdy z uczestników otrzyma przed szkoleniem opis studiów przypadków, będących przedmiotem wspólnej analizy uczestników oraz wykładowców w trakcie warsztatów.
W celu jak najlepszego dostosowania warsztatów do potrzeb uczestników, każdy z uczestników będzie miał możliwość zgłoszenia przed szkoleniem interesujących go praktycznych problemów prawnych (historii z "życia jego firmy"). Wybrane problemy prawne przeanalizowane zostaną w trakcie szkolenia (oczywiście z zachowaniem pełnej anonimowości).

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla firm IT (dostawcy oprogramowania, integratorzy, firmy outsourcingowe)
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT
 • Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych oraz umowami outsourcingu IT
 • Prawnicy wewnętrzni (In - house lawyers)

Warsztaty poprowadzą:

Grupa uczestników nie przekroczy 18 osób.

PROGRAM

I. Charakter Umów IT oraz podstawy prawa autorskiego w Umowach IT - repetytorium

 1. co podlega ochronie autorsko prawnej w projektach informatycznych (programy komputerowe/dokumentacja/know - how)
 2. klauzule dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich
 3. zasady licencjonowania oprogramowania (pola eksploatacji, okres obowiązywania, wypowiedzenie, terytorium, sublicencje, licencjonowanie w grupach kapitałowych, przeniesienie licencji)
 4. charakter prawny oraz podstawowe klauzule Umów IT
  • umowy zawierane na etapie negocjacji projektu (umowy o zachowaniu poufności, listy intencyjne itp.)
  • umowa na wdrożenie systemu informatycznego
  • umowy outsourcingowe / serwisowe
  • umowy dystrybucyjne
  • depozyt kodu źródłowego

II. Analiza Studium przypadku dotyczącego licencjonowania oprogramowania w grupach kapitałowych
Problemy rozpatrywane w ramach studium przypadku:

 1. Jaki model wybrać - model sublicencyjny, model pośredniczy, SaaS?
  • perspektywa spółki zarządzającej
  • perspektywa producenta / dystrybutora / dostawcy rozwiązania
 2. Sposoby dystrybucja uprawnień w grupie:
  • sublicencja - co to jest i o czym należy pamiętać
  • zapewnienie licencji - zakres swobody kontraktowania i odpowiedzialności kontrahentów korporacyjnych
  • cesja uprawnień - jak zapewnić sobie przenoszalność licencji
  • SaaS - czy zawsze możliwy...
 3. Możliwość indywidualnego kształtowania warunków, w tym finansowych (alokacja kosztów licencji korporacyjnej w grupie kapitałowej)
 4. Zmiany treści umów o korzystanie z oprogramowania
 5. Wybrane aspekty podatkowe (VAT, CIT, WHT)

III. Analiza Studium przypadku dotyczącego wdrożenia systemu klasy CRM w przedsiębiorstwie
Problemy rozpatrywane w ramach studium przypadku:

 1. Analiza przedwdrożeniowa jako etap czy przedmiot odrębnej umowy
  • skutki prawne obydwu rozwiązań
  • jeżeli etap - to jak go opisać w umowie oraz jak zapewnić sobie możliwość rezygnacji z kontynuowania umowy w przypadku, gdy wyniki analizy nie odpowiadają naszym celom biznesowym?
  • jeżeli odrębna umowa - jak ją powiązać z licencjami i umową wdrożeniową
 2. Prawa autorskie (modele prawne, ryzyka i sposoby ich minimalizacji)
  • Oprogramowanie standardowe
  • Oprogramowanie Dedykowane
  • Oprogramowanie osób trzecich (narzędziowe, bazy danych itp.)
 3. Dane osobowe - ważny, często ignorowany temat
  • Kiedy trzeba się przejmować danymi osobowymi?
  • Wymagania prawne (prawo polskie i europejskie)
  • Sposoby rozwiązywania problemów z przetwarzaniem danych osobowych w projektach IT, mi
 4. Serwis - "gwarancja", okres stabilizacji, serwis pogwarancyjny - podpowiedzi z praktyki
 5. Zmiany - procedury ewidencjonowania i kontroli zmian, różne modele change requests
 6. Wybrane aspekty podatkowe (VAT, CIT, WHT)

IV. Analiza Studium przypadku dotyczącego "wyjścia" z projektu IT
Problemy rozpatrywane w ramach studium przypadku:

 1. Problematyka instytucji odstąpienia od umowy:
  • Odstąpienie a wypowiedzenie - kiedy które, różnice i podobieństwa instytucji prawnych
  • Odstąpienie "ex nunc" i "ex tunc"
  • Czy można odstąpić od części umowy?
  • Co to jest umowne prawo odstąpienia i czym się różni od ustawowego?
 2. Rozliczenia stron:
  • Zwrot świadczeń - kiedy następuje i w jakich granicach?
  • Obowiązek zwrotu świadczeń a zatrzymanie produktów, licencji, sprzętu
  • Świadczenia niezwracalne (usługi, korzystanie) - jak je rozliczyć?
 3. Odstąpienie a odszkodowania:
  • Czy po odstąpieniu można żądać odszkodowania? Zakres i zasady odpowiedzialności stron.
  • Odstąpienie a naliczone i nienaliczone kary umowne.
  • Kara umowna zastrzeżona na wypadek odstąpienia.
  • Zwrot świadczeń a odpowiedzialność odszkodowawcza.
 4. Wypowiedzenie - praktyczne różnice w zakresie rozliczeń i odpowiedzialności?

V. Analiza Studium przypadków opracowanych na podstawie zagadnień przesłanych przez uczestników

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78