centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.06.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Archiwum zakładowe to komórka organizacyjna lub jej część w jednostce, zajmująca się czasowym przechowywaniem materiałów wytworzonych w danej instytucji oraz przez nią otrzymanych, a niepotrzebnych już do bieżącego urzędowania. Archiwum zakładowe zajmuje się także ewidencjonowaniem, udostępnianiem oraz - po upływie ustawowo określonego czasu - przekazywaniem swoich materiałów archiwalnych kat. A do właściwego terytorialnie archiwum państwowego, a także brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej.
Podczas seminarium przedstawimy Państwu informacje o tym jak należy organizować działania archiwum zakładowego, jak tworzyć akta sprawy w postaci cyfrowej oraz jakie są przewidywane funkcje archiwum zakładowego w warunkach EZD, a p. Kazimierz Schmidt odpowie na Państwa pytania i wyjaśni wątpliwości związane z nową instrukcja kancelaryjną.
Zapraszamy do udziału.

Prowadzenie obrad: Kazimierz Schmidt, Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA

PROGRAM

29 czerwca 2011 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Archiwistyka cyfrowa - już czy zaraz?
 • Zadania archiwistyki cyfrowej
 • Archiwista cyfrowy - między archiwistą a informatykiem?
 • Informatyzacja administracji
 • Cyfryzacja materiałów archiwalnych
 • Oczekiwania społeczne w kontekście możliwości teleinformatyki
 • Specyfika dokumentacji elektronicznej jako materiału archiwalnego
 • Usieciowienie, czyli granica między archiwum a przedpolem archiwalnym w kontekście dokumentacji elektronicznej
 • Za wcześnie, a może za późno na archiwistykę cyfrową w Polsce?
dr Wojciech Woźniak
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
10:45 Wykład: Jak tworzyć akta sprawy w postaci cyfrowej
 • Akta elektroniczne w pilotażu EZD w PUW w Rzeszowie w 2010 r.
 • Wdrożenie EZD w 2011 r.
 • Tworzenie akt sprawy w postaci cyfrowej
 • Dekretacja i aprobata w EZD
 • EZD a korespondencja wewnętrzna, fax i e-mail
 • EZD a profil zaufany
Zbigniew Solarski
(Podkarpacki Urząd Wojewódzki)
11:20 Case study: Jak tworzymy akta sprawy w postaci cyfrowej
 • Rejestracja przesyłek wpływających i wychodzących
 • Wykonywanie dekretacji, akceptacji
 • Gromadzenie przyporządkowanych do właściwych spraw wszelkich dokumentów elektronicznych mających znaczenie dla udokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania tych spraw prowadzenie rejestrów
Magdalena Sawicka
(pracownik Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku)
12:15 Przerwa na lunch
12:45 Wykład i dyskusja: Przewidywane funkcjonowanie archiwum zakładowego w warunkach EZD
 • Rola przy tworzeniu akt spraw (doradzanie i koordynacja)
 • Przejęcie nadzoru nad aktami spraw w EZD
 • Przejmowanie składów chronologicznych
 • Udostępnianie przejętych akt
 • Przekazywanie do archiwów państwowych
Kazimierz Schmidt
(Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA )
13:45 Wykład: Organizacja i zasady działania archiwum zakładowego
 • Organizacja archiwum zakładowego
  1. status prawny archiwum zakładowego
  2. terminologia
  3. instrukcja o organizacji i funkcjonowaniu archiwum zakładowego
 • Zadania archiwum zakładowego, w szczególności
  1. przejmowanie dokumentacji w postaci tradycyjnej i elektronicznej (zasady i nomy)
  2. przechowywanie i zabezpieczanie (normalizacja wyposażenia, mebli, aparatury i urządzeń)
  3. ewidencjonowanie
  4. udostępnianie
  5. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  6. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w "tradycyjnym" archiwum zakładowych
Mgr Katarzyna Pepłowska
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
14:20 Przerwa, poczęstunek
14:40 Wykład i dyskusja: Nowa instrukcja kancelaryjna - najważniejsze zagadnienia w świetle przekazywanych do MSWiA pytań i wątpliwości
 • Kryteria wyboru sposobu dokumentowania załatwianych i rozstrzyganych spraw (EZD czy tradycyjnie?)
 • Ważniejsze definicje (dokument elektroniczny, odwzorcowanie cyfrowe a naturalny dokument elektroniczny, sprawa i akta sprawy, metadane, pismo, przesyłka)
 • Zakres podmiotowy obowiązywania nowej instrukcji
 • Korespondencja przychodząca - drogi wpływu do urzędu (papier, e-mail, elektroniczna skrzynka podawcza)
 • Wewnętrzny obieg akt i dokumentów elektronicznych w urzędzie - dlaczego elektroniczne akta sprawy mają być tylko w komórce merytorycznej
 • Instrukcja kancelaryjna w kontekście innych przepisów wprowadzonych ustawą z 12 lutego 2010 o zmianie ustawy o informatyzacji (w tym w sprawie sporządzania i doręczania pism w postaci dokumentów elektronicznych)
Kazimierz Schmidt
(Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA )
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78