centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.05.2011 Koordynator: Magdalena Kowalska

Rozwój bibliotek cyfrowych to nie tylko szansa na nowe narzędzia upowszechniania wiedzy i kultury - to także nowe problemy i ryzyka prawne. Prawo autorskie było tworzone bez świadomości jego przyszłego stosowania w zdygitalizowanej rzeczywistości - dlatego też większość problemów prawnych wymaga obecnie interpretacji prawniczych i dostosowania do nowych, cyfrowych realiów. Sytuację dodatkowo komplikuje konieczność dostosowania się do prawa europejskiego. Proponowane spotkanie (warsztat) będzie doskonałą okazją do wyjaśnienia wielu pojęć prawnych i odpowiedzi na liczne pytania i wątpliwości.

PROGRAM

18 maja 2011 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Regulacje prawne mające znaczenie w procesie tworzenia bibliotek cyfrowych
 • Systemy prawne
  1. Ustawa o bibliotekach
  2. Prawo autorskie i prawa pokrewne
  3. Ustawa o ochronie baz danych
 • Obszary ryzyka w procesie tworzenia bibliotek cyfrowych
  1. Dzieła osierocone i o wyczerpanych nakładach
  2. Zabezpieczenia techniczne
  3. Metadane
  4. Domena publiczna
  5. Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Projekt Google Book Search
 • Europeana
Barbara Szczepańska
(Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
12:30 Lunch
13:00 Wykład i konsultacje: Prawo autorskie a biblioteki cyfrowe
 • Przedmioty chronione prawami własności intelektualnej wykorzystywane w bibliotekach cyfrowych
  1. utwory literackie, fotografie, plakaty, okładki książek
  2. filmy, nagrania dźwiękowe, audycje telewizyjne i radiowe, tzw. pierwsze wydania
  3. bazy danych
 • Sposoby ustalania i oznaczania autorstwa oraz oznaczania podmiotów uprawnionych tytułu praw autorskich
  1. rola not copyrightowych
 • Prawo autorskie na etapie tworzenia i udostępniania zbiorów bibliotek cyfrowych
 • Granice dozwolonego użytku utworów w bibliotekach cyfrowych
  1. prawo unijne
  2. prawo polskie
  3. zwielokrotnienie utworów dla celów uzupełnienia, zachowania, ochrony zbiorów
  4. udostępnianie zbiorów za pośrednictwem terminali udostępnionych na terenie bibliotek
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Uniwersytet Jagielloński, Instytut Prawa Własności Intelektualnej)
15:30 Wykład: Creative Commons a rozwój bibliotek cyfrowych
 • Ogólne informacje o licencjach Creative Commons
 • Sposoby wykorzystywania licencji CC w bibliotekach cyfrowych
 • Ustalanie podmiotu uprawnionego do udzielenia licencji
dr Krzysztof Siewicz
(koordynator prawny Creative Commons Polska, Kancelaria Prawna Grynhoff Woźny i Wspólnicy)
16:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78