centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.01.2011 Koordynator:

PROGRAM

26 stycznia 2011 r.
10:00 Wykład: Rola i zadania administratora szkolnej sieci komputerowej. Czy należy rozdzielić funkcje systemu informatycznego zarządzania szkołą od zarządzania pracowniami komputerowymi?
Pracownie komputerowe w szkołach są już codziennością. Pozwalają one uczniom poszerzać wiedzę niezbędną do funkcjonowania w erze informacji. Jednak prowadzenie szkolnej pracowni nie jest zadaniem łatwym. Duża liczba "pomysłowych" użytkowników zainstalowanego tam sprzętu sprawia, że utrzymanie go w stanie nadającym się do prowadzenia zajęć dydaktycznych wymaga sporo wysiłku od opiekuna pracowni. Podczas prezentacji pokażę, jaka jest rola szkolnego administratora pracowni komputerowej i jakie są jego zadania. Przedstawię także rozwiązania, które odciąży nauczyciela od niektórych obowiązków. Pokażę także, jakie rozwiązania może wybrać Dyrektor placówki nie posiadającej szkolnego administratora pracowni komputerowej.
Paweł Skrzypek
(Kuratorium Oświaty w Warszawie)
10:45 Wykład: Standardy kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • oczekiwania uczniów wobec nauczycieli i szkoły
 • technologia na potrzeby uczniów, nauczycieli i szkoły - model
 • standardy w edukacji jako mechanizm zmian
 • technologia katalizatorem zmian w edukacji
 • przygotowanie nauczycieli - uczeń beneficjentem
 • propozycja standardów przygotowania nauczycieli w zakresie technologii
 • pedagogiczny certyfikat umiejętności komputerowych
prof. dr hab. Maciej M. Sysło
12:00 Przerwa
12:30 Case study: Wdrażanie urządzeń do wizualizacji i interaktywności w procesie dydaktycznym we współczesnej szkole
 • wizualizacja edukacyjna - wizualizacja tego o czym się uczy
 • interaktywność podczas zajęć lekcyjnych - tablice interaktywne i inne urządzenia przenośne
 • krótki przegląd możliwości nie poruszający obecnie wykorzystywanych technologii
 • kiedy możemy mówić o systemie do wizualizacji i/lub interaktywności
 • największy problem tkwi w człowieku (nauczycielu), co zrobić, aby ta droga była dla niego najłatwiejsza
 • czym jeszcze kierować się wybierając odpowiednie urządzenia i systemy
Arkadiusz Stefan
13:10 Wykład: Ochrona danych osobowych w warunkach obiegu elektronicznych dokumentów w szkole - w kontekście m.in. elektronicznych dzienników, portali szkolnych, etc.
 • Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do działalności szkoły
 • Klasyfikacja obowiązkowych środków zabezpieczających dane osobowe
 • Zabezpieczenie systemu (tele)informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych
 • Nowelizacja 2010 ustawy o ochronie danych osobowych oraz planowane kierunki dalszych zmian w przepisach o ochronie danych osobowych
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: Prawo autorskie w dydaktyce (plagiat, prawo cytaty, dozwolony użytek, etc.)
 • Uczeń jako twórca - prawa autorskie do utworów stworzonych przez uczniów
 • Dozwolony użytek prywatny ucznia
 • Dozwolone prawo cytatu
 • Użytek edukacyjny - art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Pozostałe przypadki dozwolonego użytku, istotne w działalności edukacyjnej (działalność bibliotek szkolnych, imprezy szkolne)
 • Czasowe ograniczenia ochrony praw autorskich
 • Ochrona z tytułu naruszeń praw autorskich, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki plagiatu
Mec. Rafał Golat
(Ministerstwo Kultury i Dziedzitwa Narodowego)
15:30 Zakończenie obrad i wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78