centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.05.2011 Koordynator: Iwona Brokowska
Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

Dowiedzą się Państwo:

 • Jak efektywnie przygotować specyfikację wymagań i kluczowe warunki umowy na wdrożenie systemu IT,
 • Jak prowadzić skuteczne negocjacje umowy na wdrożenie systemu IT,
 • Jak zapewnić sukces wdrożenia systemów IT,
 • Gdzie tkwią podstawowe zagrożenia biznesowe i prawne związane z wdrożeniem i eksploatacją systemów IT oraz poznają Państwo sposoby ich unikania,

Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży:

 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania wybitnym ekspertom,
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT
 • Osoby kierujące projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych

Warsztaty poprowadzą:
Mec. Xawery Konarski (Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
Bohdan Garstecki (Maxus Net Communications)

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 20 osób.

PROGRAM

18 maja 2011 r.
10:00 Specyfika projektów informatycznych w kontekście przygotowania umowy na usługi IT - aspekty biznesowe
 • Jak skutecznie opisać wymagania?
 • Istotne warunki zamówienia - specyfikacja przedmiotu zamówienia
 • Kluczowe warunki umowy
Bohdan Garstecki
(Maxus Net Communications)
10:45 Specyfika projektów informatycznych w kontekście przygotowania umowy na usługi IT - aspekty prawne
 • Wdrożenie i serwis IT - założenia biznesowe i instrumenty prawne ich zabezpieczenia
 • Wdrożenie, licencje i serwis - które przepisy stosować?
 • Przygotowanie IPU i/lub kompletu umów wdrożeniowych - ryzyka prawne
Mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
11:30 Przerwa
11:45 Potrzeby Zamawiającego - aspekty biznesowe
 • Wymagania technologiczne - nowoczesność a niezawodność
 • Wymagania odnośnie dostosowania - IT do potrzeb, czy potrzeby do IT?
 • Wykorzystanie ekspertów / konsultantów zewnętrznych w procesie zdefiniowania potrzeb
 • Specyfikacja (dokumentacja) potrzeb
 • Rozpoznanie potrzeb Zamawiającego przez Wykonawcę
Bohdan Garstecki
(Maxus Net Communications)
12:30 Potrzeby Zamawiającego - przygotowanie specyfikacji do umowy - aspekty prawne
 • Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne systemu IT - jakich błędów prawnych przy tworzeniu specyfikacji uniknąć?
 • Oprogramowanie "własne" i "obce" Wykonawcy - jak dokonać rozróżnienia w zapytaniu ofertowym
 • Gwarancja i płatny serwis - konstrukcje prawne i zakres świadczeń Wykonawcy
Mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
13:15 Przerwa na lunch
13:45 Negocjacje - aspekty biznesowe
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Negocjacje
  1. Style negocjacji
  2. Manipulacje w negocjacji projektów informatycznych
  3. Pułapki w negocjacjach projektów informatycznych
Bohdan Garstecki
(Maxus Net Communications)
14:30 Umowa i negocjacje - aspekty prawne
 • Ogólne zasady wykonywania zobowiązań przez Zamawiającego i Wykonawcę
 • Organizacja wdrożenia IT (struktura podmiotowa, ewidencjonowanie prac etc.)
 • Zarządzanie zmianą - przykłady najczęściej stosowanych klauzul umownychOdbiory i procedura testowa
 • Prawa autorskie do dokumentacji i programów komputerowych - jak pogodzić interesy Wykonawcy i Zamawiającego
 • Gwarancje należytego wykonania umowy IT - przegląd najczęściej stosowanych zabezpieczeń
 • Odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego - prawnie dopuszczalne sposoby jej ograniczenia
Mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
15:15 Przerwa
15:30 Realizacja projektu IT - aspekty biznesowe
 • Wymagania wdrożeniowe - jak mierzyć sukces?
 • Zarządzanie projektem IT - kto za co odpowiada?
 • Jak zarządzać ryzykiem?
Bohdan Garstecki
(Maxus Net Communications)
16:15 Eksploatacja i serwis systemu IT - aspekty prawne
 • Usuwanie wad systemu w trybie wdrożeniowym i serwisowym
 • Okres trwania i zakres usług objętych nieodpłatną gwarancją i płatnym serwisem
 • Usługi serwisowe a prawa autorskie
 • Rozwój wdrożonego oprogramowania - przykłady klauzul umownych
Mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
17:00 Zakończenie warsztatu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78