centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.08.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

23 sierpnia 2011 r.
10:00 Blok tematyczny: TECHNOLOGIE CLOUD COMPUTING
wprowadzenie do programu, prowadzenie obrad: Wojciech Obst
10:20 Wykład: Technologiczne perspektywy i ograniczenia rozwoju usług w modelu Cloud Computig
 • Kowalski i Cloud Computing
 • Rozrywki w chmurze
 • Zastosowania specjalistyczne
 • Ograniczenia i obawy
Marcin Jaskólski
(redaktor benchmark.pl)
11:00 Wykład: Kryteria wyboru dostawcy usług w modelu Cloud Computingu
 • Architektura zintegrowanych systemów w modelu cloud computing
 • Istota integracji poprzez wymianę danych vs. Integracja poprzez współdzielenie danych
 • Wymagania wobec dostawcy czy wobec oprogramowania
 • Jakie wymagania powinna spełniać aplikacja udostępniana w modelu cloud computing
Jarosław Żeliński
(IT Consulting)
11:40 Prezentacja: Bezpieczne przetwarzanie w chmurze: obawy i oczekiwania
 • Nowoczesny krajobraz zagrożeń
 • Niebezpieczna droga do chmury
 • Nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa
 • Serwerze, obroń się sam!
 • Kiedy dane są a kiedy nie są bezpieczne
 • Dostosowanie polityki bezpieczeństwa do przetwarzania w chmurze
Jan Raszewski
(Major Account Manager-Enterprise, Trend Micro)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Blok tematyczny: ASPEKTY ORGANIZACYJNE USŁUG CLOUD COMPUTING
wprowadzenie do programu, prowadzenie obrad: Jarosław Żeliński
13:00 Omówienie raportu: Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Definicje i modele usług Cloud Computing
 • Model tradycyjny wykorzystywania zasobów IT a model Cloud Computing
 • Cechy modelu CC i wynikające z nich korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstw
 • Efekty dla całej gospodarki
 • Bariery we wdrażaniu Cloud Computing (techniczne, prawne, mentalnościowe)
Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz
(Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową)
13:40 Wykład: Uwarunkowania bezpieczeństwa usług Cloud Computingu
 • Bezpieczeństwo infrastruktury
 • Zarządzanie dostępem i tożsamością
 • Ochrona danych
 • Zgodność ze standardami i regulacjami prawnymi
Krzysztof Młynarski
(Teleinformatica)
14:30 Przerwa
14:45 Dyskusja panelowa: Prawne aspekty Cloud Computing
Problemy:
 • SLA a umowa CC. Odpowiedzialność stron umowy
 • Jakość usług - czas działania - przestoje
 • Gwarantowane zadośćuczynienia
 • Usługi wsparcia dla klienta
 • Prawa do danych, dostęp, ochrona, odpowiedzialność za wycieki danych
 • Bezpieczeństwo wirtualne
Moderowanie dyskusji: Mecenas Stefan Cieśla, Jakub Kubalski
15:45 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78