centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.08.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Stefan Cieśla

Stefan Cieśla

Radca prawny, legislator i menadżer o ponad dwudziestoletnim doświadczeniu. Posiada duże doświadczenie w obsłudze prawnej projektów informatycznych, doradztwie związanym z prawną ochroną oprogramowania oraz w rozwiązywaniu sporów. Jest autorem licznych publikacji w prasie specjalistycznej oraz prelegentem na konferencjach, seminariach i szkoleniach związanych z informatyką.
Od 2004 prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Stefan Cieśla z siedzibą w Warszawie - niewielką, wyspecjalizowaną firmą prawniczą obsługującą podmioty gospodarcze. Swoje usługi kieruje zarówno do dużych przedsiębiorstw jak i do przedsiębiorstw z sektora MSP. Kancelaria świadczy także usługi jednostkom administracji publicznej i samorządowej.
Wychodząc naprzeciw licznym pytaniom o prawne ryzyka związane z "cloud computing" Kancelaria Stefana Cieśli przygotowała pierwszy w Polsce specjalistyczny raport o prawnych aspektach tej formy outsourcingu. Raport ten, przygotowany we współpracy z KPMG oraz Asseco Poland, został udostępniony odbiorcom w początku maja 2011 r.

Prelegenci | Marcin Jaskólski

Marcin Jaskólski

Marcin Jaskólski

Informatyk z zawodu i powołania, od roku 1991 związany z branżą IT. Wielki pasjonat nowych technologii w każdym wydaniu. Autor setek recenzji, testów i innych publikacji na łamach magazynów oraz portali o tematyce komputerowej. Współpracował między innymi z magazynami Bajtek, PC World Komputer, Amigowiec, czy Computer Graphics Studio. Miłośnik komputerowej rozrywki, związany wcześniej z takimi portalami jak Gry-OnLine, Miasto Gier, czy z magazynem Gry Komputerowe.
Aktualnie redaktor benchmark.pl, jednego z największych i najpopularniejszych wortali technologicznych w Polsce. Specjalizuje się w testowaniu najnowszych rozwiązań sprzętowych.

Prelegenci | Jakub Jan Kubalski

Jakub Jan Kubalski

Jakub Jan Kubalski

Współpracuje z kancelarią Domański Zakrzewski Palinka od września 2008 roku.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej na bieżąco badając prawne aspekty Internetu, oraz innych mediów elektronicznych. Jakub posiada doświadczenie w doradztwie polskim i zagranicznym spółkom telekomunikacyjnym oraz spółkom specjalizujących się w oprogramowaniu komputerowym. Ponadto uczestniczył w wielu audytach oraz projektach due-diligence w spółkach z zakresu prawa własności intelektualnej. Doradzał przy wielu transakcjach sprzedaży lub licencjonowania praw własności intelektualnej, jak również sporządzania opinii prawnych w tym przedmiocie. Posiada doświadczenie z zakresu zatrzymań celnych towarów naruszających prawa własności intelektualnej, z zakresu domen internetowych, jak również regulacji dotyczących znakowania produktów, w szczególności kodów kreskowych.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również roczne studium prawa amerykańskiego organizowane przez Levin College of Law (University of Florida) na Uniwersytecie Warszawskim.
Był uczestnikiem V Edycji Akademii Młodych Dyplomatów organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.
Od 2011 jest aplikantem adwokackim.

Prelegenci | Krzysztof Łapiński

Krzysztof Łapiński

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie doktorant w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową związany od 2001 roku. Zajmuje się analizami branżowymi i sektorowymi. Uczestniczy również w pracach zespołu opracowującego kwartalne prognozy makroekonomiczne IBnGR. Członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Prelegenci | Krzysztof Młynarski

Krzysztof Młynarski

Krzysztof Mlynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI) . Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl „Internet w Jedynce” w TVP1, „Telebajt” i „Pierwszomajowe spotkania z Internetem” (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.

Prelegenci | Wojciech Obst

Wojciech Obst

Wojciech Obst

Informatyką interesuje się od najmłodszych lat. Absolwent Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Pierwszym sukcesem na polu oprogramowania, było wygranie Wystawy Młodych Elektroników w kategorii Program Komputerowy. Jego pasją jest rynek oprogramowania biznesowego oraz nowoczesne metody wytwarzania aplikacji. Aktywny członek i założyciel dwóch grup .NET-owych,w Poznaniu i w Wrocławiu, gromadzących profesjonalistów związanych z technologią Microsoft .NET Framework. Właściciel i redaktor serwisu soablog.pl - jednego z największych w Polsce serwisów i blogów, poświęconych architekturze zorientowanej na usługi (SOA), tematyce cloud computing oraz wytwarzaniu i projektowaniu oprogramowania biznesowego.
Zawodowo konsultant serwisu oprogramowania w Open Text Corporation - specjalizuje się w serwisowaniu oprogramowania klasy Web Content Management. Wdraża, szkoli i pomaga klientom.
Prywatnie wielki fan muzyki progresywno-rockowej, mutliinstrumentalista (ze szczególnym wskazaniem na pianino) i wielbiciel twórczości literackiej Witolda Gombrowicza.

Prelegenci | Jan Raszewski

Jan Raszewski

Jan Raszewski

Jest doświadczonym specjalistą w zakresie zarządzania projektami, a także tworzenia i rozbudowy sieci sprzedaży. Z branżą informatyczną związany jest od 25 lat, wcześniej jako członek kadry zarządzającej takich firm jak Koma S.A., Computer Systems for Business International S.A. czy Bonair S.A. W Polskim Towarzystwie Informatycznym tworzył i realizował kompleksową strategię rozwoju certyfikacji ECDL w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. W Trend Micro odpowiada za opiekę nad najważniejszymi klientami firmy, rozpoznanie potrzeb nowych klientów oraz dobór właściwego rozwiązania.

Prelegenci | Bohdan Wyżnikiewicz

Bohdan Wyżnikiewicz

Doktor nauk ekonomicznych (UW), wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Absolwent ekonometrii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGH), stypendysta Fulbrighta. W latach 1991-1992 prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Pracował też w ONZ i w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Jest ekspertem Sejmu RP, PKPP Lewiatan, The Conference Board Europe i Oxford Analytica oraz arbitrem Sądu Polubownego przy KNF. Wykłada gościnnie m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim i w SGH. Specjalizuje się w ekonomii stosowanej, analizach makroekonomicznych, badaniach rynków i sektorów oraz analizach konkurencyjności. Autor kilkuset raportów, studiów i artykułów naukowych, publicysta prasy gospodarczej.

Prelegenci | Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. Obecnie prowadzi komercyjne projekty dla firm i organizacji oraz samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz systemowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia i kognitywistyka oraz projektowania logiki i architektury oprogramowania. Doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.  Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej. Biegły w obszarze ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania. 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78