centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.01.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Lidia Derfert-Wolf

Lidia Derfert-Wolf

Jest bibliotekarzem dyplomowanym w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową w UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania skupiają się wokół działalności informacyjnej bibliotek i kształcenia użytkowników informacji. Zajmuje się również statystyka biblioteczną i oceną efektywności bibliotek.


Henryk Hollender

Absolwent warszawskiego bibliotekoznawstwa (1974) i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Stanowym w Kent, Ohio (1986), doktor nauk humanistycznych (UW, 1985), jest dyrektorem biblioteki uczelnianej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.


Dr Aleksander Radwański

Bibliotekoznawca, w latach 1996-2003 - adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca m.in. w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Od 1998 roku - kierownik Działu Komputeryzacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Jeden z założycieli i redaktorów serwisu internetowego EBIB. Autor publikacji nt. komputeryzacji bibliotek i nowych technologii w bibliotekach. Praktycznie zajmuje się wdrażaniem narzędzi informatycznych obsługujących działalność biblioteczną i muzealną. Od 2004 roku - odpowiedzialny za zabezpieczanie materiału cyfrowego, pochodzącego z projektów digitalizacyjnych.


Aleksander Trembowiecki

Student bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Autor książki "Digitalizacja zbiorów bibliotecznych: teoria i praktyka" i artykułów zamieszczanych w "Poradniku Bibliotekarza", w tym cyklu "Z poradnika IT laika". Od ponad jedenastu lat pracuje w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Zajmuje się webmasteringiem, digitalizacją i jest koordynatorem Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Pasjonuje go pogranicze bibliotekarstwa i rzeczywistości zerojedynkowej.


Marcin Werla

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Poznańskiej, od 2002 roku pracuje w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym jako analityk systemów komputerowych. Od roku 2004 prowadzi Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS, odpowiedzialny m.in. za rozwój oprogramowania dLibra, Federację Bibliotek Cyfrowych oraz koordynację przyłączania zasobów polskich lokalnych i regionalnych bibliotek cyfrowych do Europeany. Współorganizator cyklicznych warsztatów "Biblioteki cyfrowe" i konferencji "Polskie Biblioteki Cyfrowe". Jego zainteresowana zawodowe obejmują architekturę bibliotek cyfrowych, integrację zasobów rozproszonych bibliotek cyfrowych oraz inżynierię oprogramowania, a w szczególności zarządzanie produktami informatycznymi.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78