centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 01.03.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Paweł Fornalski

Paweł Fornalski

Magister inżynier informatyki, którą ukończył na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej na kierunku sieci komputerowe. Ukończył również studia doktoranckie na tym samym wydziale. Od roku 2000 tworzy dwa duże projekty internetowe - IAI-Shop.com i Portal Hip-Hop.pl. Aktualnie prezes zarządu IAI S.A., ale nadal główny architekt największej polskiej platformy SaaS (ang. Software as a Service) do prowadzenia sklepu internetowego o nazwie IAI-Shop.com. IAI-Shop.com to ogromne wyzwanie zarówno programistycznie jak i sprzętowo.


Łukasz Kister

Łukasz Kister

Niezależny ekspert bezpieczeństwa informacyjnego - biegły sądowy.
Audytor wiodący i projektant Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
Doktorant w Katedrze Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żilinie. Absolwent studiów magisterskich o specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem, oraz studiów licencjackich z zakresu: Dziennikarstwa i komunikowania masowego.
Ekspert krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. European Association for Security (Przewodniczący Sekcji Doktorantów), Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas (Członek Rady Naukowej), Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.
Były funkcjonariusz służb policyjnych i specjalnych.
Trener szkoleń i warsztatów specjalistycznych. Wykładowca akademicki m.in. z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji, dziennikarstwa śledczego, wywiadu gospodarczego, bezpieczeństwa biznesu, problematyki społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa państwa.
Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa, opublikowanych w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim.
Jest stałym współpracownikiem czasopism naukowych i specjalistycznych, m.in.: "Securitologia", "Ochrona Mienia i Informacji" (Redaktor Merytoryczny), "Terroryzm. Studia i Analizy" (Członek Zespołu Redakcyjnego).
Posiada poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli "ŚCIŚLE TAJNE" oraz odpowiadające mu certyfikaty NATO i Unii Europejskiej.


Krzysztof Młynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI) . Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce.
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl "Internet w Jedynce" w TVP1, "Telebajt" i "Pierwszomajowe spotkania z Internetem" (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.


Mgr inż. Andrzej Tomczak

Członek Rady Nadzorczej Polskiej Izby Systemów Alarmowych; wykładowca Ośrodka Szkoleniowego PISA; autor publikacji; prezes zarządu ID Electronics Sp. z o.o.; ekspert branży zabezpieczeń w dziedzinie: systemy kontroli dostępu, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy dozorowe CCTV, integracja systemów zabezpieczeń; reprezentant PISA w Komitecie Technicznym nr 52 (ds. Systemów Alarmowych Włamania i Napadu) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; autor Załącznika 1 "Wymagania dla elektronicznych systemów zabezpieczeń" do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. "w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne".


Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Nauka: Ukończył Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej ze specjalnością Łączność. Laureat Nagrody Dziekana za działalność w kole naukowym oraz w 1986 roku zdobywca jednej z głównych nagród na Konferencji Młodych Pracowników Nauki w Zielonej Górze. Po ukończeniu studiów przez dwa lata etatowy wykładowca akademicki.
Od 1991 roku pracuje w branży IT uczestnicząc w projektach z zakresu wdrożeń systemów IT, analiz systemowych i doradztwa organizacyjnego. Od 1998 roku prowadzi działalność doradczą, publikuje eseje, autorskie prace analityczne i opracowania branżowe w prasie specjalistycznej i gospodarczej oraz w uruchomionym w tym samym roku własnym portalu IT-Consulting.pl. Studiuje metody analiz, modelowanie strukturalne i obiektowe, wykorzystanie metod i notacji modelowania (między innymi BPMN i UML) w zastosowaniach biznesowych. Prowadzi szkolenia z całego zakresu swoich kompetencji i doświadczenia.
Od roku 2003 Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. Od 2005 roku wykładowca Katedry Systemów Informacyjnych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od roku 2006 prowadzi autorskie zdalne kursy dostępne w sieci pod adresem http://kursy.zelinski.biz.pl/. Od roku 2009 doktorant Katedry Informatyki Gospodarczej SGH.
Bezpieczeństwo i poufność: posiada poświadczenie bezpieczeństwa nr. 164/P/E-2/2004 wydane przez ABW.
Zrealizowane projekty doradcze i analityczne dla: APEXIM S.A., Elektrim S.A., Grupy kapitałowej TP S.A. i firmy Incenti S.A., Optimus S.A., Exatel S.A. (dawniej Telenergo S.A.), BE&W Agencja Fotograficzna, P.T., Centrum Mazur S.A., Darmex Casing Sp. z o.o., DATACOMP sp. z o.o., Echo Investment S.A., Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy s.j., Kolporter Info S.A., Milstar Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., Rigips Polska - Stawiany Sp. z o.o., Śląskie Towarzystwo Marketingowe, WKT Polska Sp. z o.o., Migut Media S.A. (szkolenia z zakresu strategii i marketingu), Telekomunikacja Polska S.A., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, WestLB AG Bank Polska, PFRON. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Wiele projektów dla małych i średnich firm jako ekspert z zakresu modelowania biznesowego, wdrażania zmian, wdrożeń technologii IT podnoszących konkurencyjność.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78