centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 09.03.2011 Koordynator: Agata Soboń

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji seminarium TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE. Marcowe wydarzenie zostało zaplanowane z myślą o centralnych sterylizatorniach w szpitalach i przychodniach. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na wymogi prawne, standardy i nowe technologie jakie powinny znaleźć się w nowoczesnych sterylizatorniach.
Na seminarium zapraszamy m.in. kierowników: centralnych sterylizatorni, działów aparatury medycznej szpitali, działów informatycznych oraz dyrektorów szpitali i dyrektorów ds. lecznictwa.

PROGRAM

9 marca 2011 r.
09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 Wykład: Wymagania prawne, dotyczące sterylizacji wyrobów medycznych oraz ocena ich stosowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej
Zakażenia szpitalne zwiększają zachorowalność, koszty leczenia i śmiertelność. Przyczyną zakażeń szpitalnych jest często brak znajomości podstawowych zasad przestrzegania reżimu sanitarnego. Przestrzeganie zasad aseptyki, przeprowadzanie procesów dekontaminacji zależy od specyfiki i specjalizacji zakładów opieki zdrowotnej i powinno być poparte odpowiednimi wymaganiami prawnymi.
W wystąpieniu przedstawione zostaną:
 • Akty prawne związane bezpośrednio lub pośrednio z dekontaminacją wyrobów medycznych i technologią sterylizacji
 • Sprawy dotyczące normalizacji w obszarze dezynfekcji i sterylizacji
 • Koordynacja zagadnień higieny w szpitalach
 • Ocena procesów sterylizacji w Polsce na podstawie badań ankietowych prowadzonych przez Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w tej dziedzinie
dr Bożenna Jakimiak
(Kierownik Zakładu Zwalczania Skażeń Biologicznych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego)
11:00 Wykład: Tendencje i korzyści z zastosowań softwarowych i sprzętowych w sterylizatorni oraz w obiegu materiału sterylnego na terenie szpital
 • Rys historyczny
 • Tendencje we wprowadzaniu systemu komputerowego do CS i na BO
 • Tendencje w zarządzaniu narzędziami chirurgicznymi
 • Narzędzia informatyczne do zarządzania pracą CS
 • Uszczelnianie obiegu materiału sterylnego w aspekcie funkcjonalnym i ekonomicznym
Krzysztof Wróblewski
(ELMI Systemy Automatyki)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Wykład: Warunki poprawnego procesu dekontaminacji - optymalizacja dekontaminacji wyrobów medycznych w szpitalach i przychodniach
 • Pragmatyka wymagań prawnych w realizacji procesów dekontaminacji w zoz
 • Projekt regulacji prawnych realizacji procesów dekontaminacji w zoz
 • Nieprzemysłowa walidacja procesów dezynfekcji i sterylizacji
 • Nowoczesne narzędzia kontroli procesów dekontamiancji
mgr Stanisław Świtalski
(Z-ca Przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medyczne)
13:10 Wykład: Centralne sterylizatornie w Polsce - stan obecny i perspektywy Rozwoju
 • Komentarz do raportu GIS
 • Trendy w technikach chirurgicznych i diagnostycznych a rozwój metod i technik dekontaminacji
 • Nowe narzędzia IT dedykowane CS - zarządzanie procesem, wyrobem, personelem
mgr Stanisław Świtalski
(Z-ca Przewodniczącego Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medyczne)
13:50 Przerwa na kawę
14:10 Case study i dyskusja: Rozwiązania technologiczne i organizacyjne - na przykładzie nowoczesnej centralnej sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku
 • Zarządzanie technologią wytwarzania materiału sterylnego oraz organizacją pracy w CS, a wprowadzanie systemu komputerowego
 • Etap przygotowań do wprowadzania systemu komputerowego - określanie zakresu potrzeb
 • Faza wstępna wprowadzania systemu komputerowego - wprowadzanie danych, oznaczanie pojemników, urządzeń i in.
 • Wdrażanie systemu na stanowiska CS - krok po kroku
 • Pierwszy okres eksploatacji systemu w praktyce
 • Wnioski z użytkowania systemu komputerowego, korzyści i możliwości
Ewa Niemyjska
(Kierownik Centralnej Sterylizatorni, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku)
15:00 Case study: Zarządzanie ryzykiem w szpitalu na przykładzie sterylizatorni - podejście praktyczne
 • Zrozumienie pojęcia "ryzyko"
 • W jaki sposób zarządza się ryzykiem?
 • W jakim celu zarządzamy ryzykiem, czy są w tym zakresie wymagania prawne dot. służby zdrowia?
 • Analizy ryzyka na podstawie sterylizatorni w szpitalu
mgr. inż. Anna Słodczyk (konsultant ds. zarządzania ryzykiem)
Piotr Chmielewski (e-kontoler i audytor CICA)
16:00 Zakończenie programu seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78