centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.10.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PARTNER SEMINARIUM


Ocena finansowa efektywności projektu czy zwrotu z inwestycji często jest przeprowadzana w oderwaniu od innych realizowanych projektów. W rzeczywistości okazuje się, że prowadzone prace różnych grup projektowych są ze sobą powiązane i niejednokrotnie dla ich realizacji wykorzystuje się te same zasoby. Controlling powinien w tym zakresie wspierać menedżerów projektów i sygnalizować wszelkie możliwe zagrożenia.
Najbliższe seminarium z cyklu "Controlling - skuteczne narzędzie zarządzania" będzie okazją do poznania praktycznego zastosowania controllingu projektów w przedsiębiorstwach różnych branż. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wykorzystywać metody dyskontowe oceny projektów, jak zoptymalizować zarządzanie portfelem projektów, jak wycenić posiadany potencjał i jego zmienne wykorzystanie w projektach.

PROGRAM

11 października 2011 r.
10:00 Otwarcie seminarium i wykład wprowadzający: Rola controllingu w zarządzaniu projektami
 • systemy controllingu a systemy zarządzania projektami, czyli jak uniknąć zbędnych nieporozumień
 • budżety projektów a budżet finansowy firmy
 • symulacje finansowe zmiennego wykorzystania posiadanego potencjału w firmach projektowych
Edyta Szarska
(Controlling Partner)
11:00 Case study: Controlling projektów w Polfa Warszawa S.A.
 • Wsparcie zarządzania projektami
 • Modelowanie efektywności projektów
 • Budżetowanie projektów w firmie produkcyjnej
Artur Miros
(kierownik Działu Contollingu i Budżetowania w Polfa Warszawa S.A.)
11:40 Wykład: Koszt kapitału w ocenie projektów inwestycyjnych
 • Cel doliczania kosztów kapitału w ocenie projektów inwestycyjnych
 • Metody wyznaczania kosztów kapitału
 • Metody dyskontowe oceny projektów, wady i zalety
 • Wynik operacyjny, a wynik ekonomiczny projektu inwestycyjnego
 • Wartość projektu w tworzeniu wartości firmy
Przemysław Mastalerz
(Ratio)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Prezentacja: Zarządzanie procesami inwestycyjnymi
 • Ogólna charakterystyka prezentowanego systemu
 • Architektura systemu
 • Użytkownicy systemu
 • Przykładowe raporty z systemu, w zakresie
  1. terminów realizacji zadań
  2. płatności:
   • dokonanych
   • przewidywalnych
  3. zmian /opóźnień w realizacji zadań
  4. automatyczna kalkulacja kosztów projektu
  5. przeliczeniem kosztów na waluty obce
 • Monitrowanie postępu prac projektów oraz wprowadzonych zmian i kosztów
 • Podsumowanie
Adam Nogaj
(ComputerExperts)
13:30 Wykład: Optymalizacja zarządzania portfelem projektów
 • sprawna organizacja zarządzania projektami
 • modele kosztowe budowania portfela projektów
Marek Gmerski
(niezależny ekspert, współpracownik firmy ATENA)
14:30 Przerwa na kawę
15:00 Wykład: Projekt informatyczny - controlling po stronie klienta
 • budżetowanie projektów informatycznych - co z przychodami i rentownością?
 • informatyczne projekty biznesowe i infrastrukturalne - rola controllingu?
 • "koń przed wozem, czy za wozem?" - dylematy związane z zarządzaniem rozwojem IT w firmie oraz odpowiedzialnością biznesu za wyniki wspierane przez projekty IT
 • plan inwestycyjny i finansowy w organizacji a portfolio projektów
 • monitoring realizacji nakładów na projekty oraz skutki projektu dla rachunku wyniku
 • koszt zaangażowania zasobów klienta w projekt - o co chodzi?
 • czy, kiedy weryfikować opłacalność projektu w trakcie realizacji i po wdrożenie?
Arkadiusz Szymanek
(BOŚ)
16:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78