centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.10.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Marek Gmerski

Marek Gmerski

Marek Gmerski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ze specjalnością "informatyka w zarządzaniu". Praktyk nowoczesnych metod zarządzania finansami takich jak: ABM (Activity Based Management), Project Finance, budżetowanie wg metodyk PMBOKR (Project Management Body of Knowledge) oraz PRINCE2R (Projects in a Controlled Environment). Certyfikowany ekspert Gartner TCO (Total Cost of Ownership) oraz certyfikowany kierownik projektów (PRINCE2R). Współautor metodyki konstrukcji i wyceny portfela zależnych przedsięwzięć Business Case dla TP SA. Współautor metodyki wyceny wartości przedsięwzięć wysokiego ryzyka ValueIT.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener. Był współautorem oferty szkoleniowej z dziedziny zarządzania projektami, w tym szkoleń "Planowanie i budżetowanie projektów" oraz "ITIL Foundation".
Wśród doświadczeń branżowych Marka warto wymienić telekomunikację, bankowość, finanse, ubezpieczenia oraz administrację państwową.
Istotne certyfikaty i wyróżnienia...
- Gartner Group Inc. Certified TCO expert
- Office of Government Commerce PRINCE2 Foundation
- Prelegent Roku 2007 Institute of International Research
Uczestniczył w szkoleniach...
- Centrum Szkoleń Menedżerskich - Seminarium Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2
- S&T Services Polska - Warsztaty Praktyczne Wykorzystanie MS Project w planowaniu i kierowaniu projektami
- Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego - Szkolenie Finansowanie Projektów
- SAP Polska - Szkolenia System R/3 AC505, System R/3 AC510, System R/3 AC405
- Yes-Consensus - Warsztaty Miękkie umiejętności dla kierowników projektów: negocjacje
Przeprowadził szkolenia...
- Zarządzanie projektami
- Zarządzanie budżetem działu IT
- Zarządzanie budżetem projekty IT
- Megaprojekty IT - Controlling w IT - Praktyka zarządzania projektami w oparciu o PMBOK®
- Praktyka zarządzania projektami w oparciu o PRINCETM
- Przygotowanie do certyfikacji PMP
- Budżetowanie Projektów
Napisał...
- W jakim miejscu przedsiębiorstwa należy ulokować Biuro Projektów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 7/2007, INFOR SA
- Metody zarządzania projektami, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 5/2007, INFOR SA
- Planowanie wyniku controllingowego w organizacji wykonawcy projektów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 6/2006, INFOR SA
- Wyższa konieczność czy po prostu biznes? PC kurier 8/2003
- Cykl komentarzy ekonomicznych do artykułów o sprzęcie i oprogramowaniu, PC Kurier 2003
- Doradcy przyszłości, Home & Marketing, styczeń 2003

Prelegenci | Przemysław Mastalerz

Przemysław Mastalerz

Przemysław Mastalerz

Absolwent Wydziału Zarządzania Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponad 13 letnie doświadczenie w finansach i controllingu. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów IVC - Internationaler Controller Verein.
Swoją karierę rozpoczął od małej firmy handlującej produktami stalowymi, gdzie z sukcesem wdrożył system zarządzania jakością ISO 9002. Następnie w Centrum Systemów Teleinformatycznych Telekomunikacji Polskiej SA wdrażał od początku analizy opłacalności usług i kontrolę kosztów. Przygotowywał także materiały na potrzeby prywatyzacji spółki córki TP SA. W Alcatel Polska miał okazję zajmować się kontrolą finansową, konsolidacją danych grupy spółek i sprawozdań finansowych wg MSR oraz raportowaniem do centrali firmy. W Makro Cash and Carry miał okazję zebrać doświadczenie jako controller projektów optymalizujących działania operacyjne, zarządzanie łańcuchami dostaw i restrukturyzacji działów w jednostkach handlowych. Wdrażał także system EVA (Ekonomicznej Wartości Dodanej). Po awansie do centrali firmy Metro Cash and Carry w Niemczech, jako international financial controller miał okazję rozpocząć międzynarodową przygodę zawodową. Współpracował z 29 krajami , w których obecna była firma, od Europy Zachodniej i Wschodniej po Azję. Był odpowiedzialny za ocenę i rekomendacje biznes planów otwierania lub przebudów obiektów handlowych, analizując aspekty finansowe, rynkowe, prawne i budowlane. Roczny budżet inwestycji do alokacji przekraczał 2 mld euro. Pełnił także funkcję doradczą dla kierownictwa w poszczególnych krajach w zakresie inwestycji. W firmie Praktiker jako szef działu Controllingu był odpowiedzialny za raportowanie finansowe oraz wsparcie firmy w realizacji celów i przyjętej strategii w zakresie operacyjnym i finansowym.
Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie controllingu, budżetowania, wdrażania systemu informatycznego do planowania i analiz.

Prelegenci | Artur Miros

Artur Miros

Artur Miros

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalista w zakresie controllingu. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży telekomunikacyjnej, wydawniczej, farmaceutycznej. Ekspert w zakresie badania rentowności produktów/klientów, kalkulacji cen, analizy efektywności kosztowej i przychodowej organizacji. Autor wdrożenia systemu budżetowania i sprawozdawczości zarządczej w Polfie Warszawa S.A.. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (Internationaler Controller Verein).

Prelegenci | Adam Nogaj

Dr Adam Nogaj

W branży informatycznej pracuje od 1993 r. Był kierownikiem szeregu dużych projektów informatycznych. Od 2004 r. prowadzi własną firmę, o nazwię Computer Experts Sp. z o.o., specjalizującą się w wykonywaniu oprogramowania dedykowanego pod konkretne i specyficzne potrzeby użytkowników. Jego firma wykonała i pomyślne wdrożyła w ostatnim czasie w dużych międzynarodowych firmach szereg aplikacji, m.in.: "Kontrola Produkcji", "Kontrola jakości", "Planowanie oraz kontrola realizacji wykonania budżetu wynagrodzeń", "Organizacja szkoleń i ceryfikacji" oraz szereg innych.

Prelegenci | Edyta Szarska

Edyta Szarska

Edyta Szarska

Ekspert w dziedzinie finansów i controllingu z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w controllingu. Absolwentka studiów doktoranckich SGH w Warszawie. Międzynarodowy ekspert controllingu ICV i członek zarządu Warszawskiej Grupy ICV.
Nadzorowała projekty wdrożenia zaawansowanych narzędzi controllingu w zakresie merytorycznym i informatycznym działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Uczestniczyła w procesie tworzenia i sprzedaży spółki akcyjnej jednej z największych w Polsce grup kapitałowych. W pracy doradczej proponuje rozwiązania oparte na własnych doświadczeniach praktycznych, stale rozwijanych o wiedzę zdobywaną w ramach CIMA i ICV.
Autorka publikacji w prasie fachowej (“Controlling”, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „CFO Magazyn Finansistów”; decyzje-it.pl portal newsletters, nf.pl portal and English ICV e-news, „Controller Magazin Spezial” – English edition). Prowadzi liczne szkolenia i konferencje, również w innych krajach. Certyfikowany trener webcast i e-learning.

Prelegenci | Arkadiusz Szymanek

Arkadiusz Szymanek

Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Informatyką, a wcześniej Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kontrollingowców (ICV).
Podczas swojej pracy zawodowej nabył doświadczenie we wdrażaniu projektów informatycznych jako uczestnik (transakcyjny system zintegrowany w PKO BP) lub kierownik (moduł obliczania i dystrybucji indeksów giełdowych czasu rzeczywistego na GPW). Przygotowywał analizy kontrolingowe i raportowanie zarządcze w instytucjach finansowych. Brał udział w procesach budżetowania, w tym projektów informatycznych oraz ich rozliczaniu oraz wdrażaniu systemów motywacyjnych i cen transferowych dla wyceny kosztów finansowania.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78