centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.04.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Maciej Donotek

Maciej Donotek

Ur. 1970 lekarz, informatyk. Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Studiował na Politechnice Wrocławskiej, a potem na Politechnice Szczecińskiej gdzie obronił pracę magisterską. Przez wiele lat zajmował się zagadnieniami grafiki komputerowej i przetwarzania obrazu dla potrzeb Virtual Studio, Virtual Reality i Augmented Reality. Obecnie jest pracownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interewencyjnej SPSK1 w Szczecinie.Mateusz Nejman

Mateusz Nejman

Z wykształcenia humanista - absolwent filologii angielskiej. Od kliku lat związany z firmą Alteris Sp. z o. o. Ekspert w dziedzinie systemów zarządzania jakością. Obecnie związany z działem rozwoju oraz nowych technologii Alteris Sp. z o. o. Zaangażowany we wprowadzanie przez spółkę na rynek nowych produktów z dziedziny informatyki medycznej - diagnostycznej przeglądarki obrazów radiologicznych Alteris OsiriX oraz innowacyjnego systemu szpitalnego HIS. Współautor publikacji w prasie technicznej oraz medycznej.


Czesław Pływacz

Czesław Pływacz

Ur. 12.01.1956 r. Absolwent Medycznego Studium Zawodowego w Otwocku, Wydział Elektroradiologii z roku 1977. Od 34 lat związany zawodowo ze Szpitalem Powiatowym w Oświęcimiu, gdzie od 1990 r. pełni funkcję Kierownika Zespołu Techników i zajmuje się tomografia komputerową. Od 1999 r. jest Inspektorem Ochrony Radiologicznej. W 2004 współorganizuje Internetowe Forum Elektroradiologii: www.forumrtg.pl i zostaje jego moderatorem. W roku 2007 zostaje Przewodniczącym Sekcji Techników Elektroradiologii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Od kwietnia 2006 jest redaktorem biuletynu: Elektroradiologia na Śląsku wydawanego przez Koło Śląskie STE PLTR. Posiada uprawnienia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością w rentgenodiagnostyce oraz Audytora Wewnętrznego. Bierze czynny udział w tworzeniu uwag do projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia z zakresu Prawa Atomowego. Jest członkiem zespołów powołanych przez Min. Zdrowia do spraw opracowania standardów kształcenia oraz wartościowania stanowisk dla techników elektroradiologii. W 2005 r. zostaje wyróżniony przez Ministra Zdrowia odznaką honorową" Za zasługi dla ochrony zdrowia".
Żona- Ewa również jest technikiem elektroradiologii, córka Marta jest psychologiem, psychoterapeutą.


Olgierd Rowiński

Olgierd Rowiński

Urodzony w roku 1951. Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w roku 1975. Pracę doktorską na temat usuwania złogów resztkowych z dróg żółciowych obronił w roku 1987. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2000 na podstawie rozprawy dotyczącej angioplastyki tętnic nerkowych. Główny obszar zainteresowań to Radiologia Zabiegowo-Naczyniowa. Uczestniczył we wdrożeniu wielu technik zabiegowych: angioplastyki tętnic nerkowych, interwencje w drogach żółciowych, zabiegi TIPS, leczenie rozwarstwień i tętniaków aorty piersiowej i brzusznej przy użyciu stent graftów aortalnych.
Profesor Rowiński od 2001 roku został powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Radiologii Diagnostyki Obrazowej. Pełni ponadto funkcje Członka Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej Polskiej Akademii Nauk. Trzykrotnie nagrodzony był przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Wyróżniony medalem im. prof. W. Zawadowskiego przez PLTR.
Od 2004 roku Profesor jest Kierownikiem II Zakładu Radiologii Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie, jednego z największych, wiodących zakładów radiologii w Polsce. Jest autor ponad 200 publikacji naukowych opublikowanych w Polsce i zagranicą, około 250 doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.


Jakub Rzymowski

Prawnik. Zajmuje się prawnymi aspektami informatyzacji służby zdrowia i administracji publicznej. Współautor komentarza do ustawy o podpisie elektronicznym, oraz książki "Ochrona osobowych danych medycznych w gabinecie lekarskim w pytaniach i odpowiedziach". Pisze doktorat o ochronie osobowych danych medycznych.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78