centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 31.05.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Władysław Mizia

Władysław Mizia

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, zatrudniony w Wasko S.A od 7 lat. Od 2006 roku odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój systemów wspomagania dowodzenia dla jednostek związanych z ratownictwem oraz porządkiem publicznym. Od 2007 roku zastępca dyrektora sektora publicznego.


Ppłk mgr inż. Piotr Murawski

Piotr Murawski

Odpowiedzialny z ramienia Instytutu za całokształt działań w zakresie teleinformatyki, w tym za opracowanie i realizację strategii informatyzacji Wojskowego Instytutu Medycznego obejmujący m. in. Szpitalny system Informatyczny czy system telemedycznego wsparcia medycznego. Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej gdzie obronił pracę z zakresu analizy i projektowania systemów informatycznych. Uczestnik projektów międzynarodowych. Autor i Koordynator kilku projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programów POIG i POIiŚ.


Grzegorz Nowak

Grzegorz Nowak

Ratownik medyczny i trener pierwszej pomocy, właściciel firmy szkoleniowej Stay & Play. Autor specjalistycznego bloga nt. ratownictwa Ratowniczy.net. Pracownik zespołów ratownictwa medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Interesuje się nowoczesnymi technologiami w medycynie, marketingiem internetowym oraz mediami społecznościowymi.

Krzysztof Nyczaj

Krzysztof Nyczaj

Związany z systemem ochrony zdrowia od 1998 roku. Brał aktywny udział w tworzeniu polskiego systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w tym w organizowaniu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych. Od 2001 do 2008 związany z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Kierował kilkoma ważnymi dla polskiego systemu opieki zdrowotnej projektami informatycznymi: "Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej", "Platforma udostępniania on-line usług rejestru zakładów opieki zdrowotnej - e-RZOZ" oraz "System Rejestracji Systemów Kodowania i Klasyfikacji Statystyki Resortowej". Współautor wielu aktów prawnych dotyczących zarządzania informacją w ochronie zdrowia, w tym projektu ustawy o informacji w ochronie zdrowia oraz dokumentów strategicznych, w tym Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Obecnie pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym jako konsultant w Gabinecie Prezesa. Ekspert ds. e-zdrowia Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu "e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego". Ekspert Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa oraz Rady Ekspertów Instytutu Polityki Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Publikuje m.in. w Wiadomościach Statystycznych, Służbie Zdrowia, Menedżerze Zdrowia, Rynku Zdrowia, IT w Administracji, Przeglądzie Organizacji.
Hobby: Historia II wojny światowej, snowboard.


Dr Zbigniew Olejniczak

Zbigniew Olejniczak

Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. W latach 2007 - 2010 zatrudniony w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie m.in. jako Koordynator Pionu Realizacji Projektów. W latach 2005 - 2007 członek i Przewodniczący Rady Informatyzacji. W latach 1995 - 1998 uczestniczył w pracach prowadzonych w projekcie ALSO, w szczególności w zakresie przygotowania wdrożeń SI PULS, a także w przygotowaniu i wdrożeniu jednolitej struktury organizacyjnej w urzędach pracy, w związku z SI PULS. Od sierpnia 2002 do października 2006 dyrektor Departamentu Informatyki MPiPS.
Wykładowca Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. W ramach działalności dydaktycznej w WSzMiZ prowadzi zajęcia z przedmiotów: nauka organizacji i zarządzania, techniki organizatorskie i decyzyjne, analizy menedżerskie i symulacje komputerowe, zarządzanie kadrami, zarządzanie informacją.
Przez kilkanaście lat związany z problematyką eksploatacji i budowy systemów informatycznych w Publicznych Służbach Zatrudnienia. Od roku 2002 uczestniczył w realizacji Systemu Informacyjnego SYRIUSZ, którego wdrożenie zostało zakończone w grudniu 2010. Jest jednym z autorów koncepcji homologacji systemów informatycznych (opisanej w kilku oddzielnych publikacjach). Autor kilkudziesięciu publikacji o charakterze publicystycznym (ogłoszonych drukiem w czasopismach specjalistycznych: "PC Kurier" oraz "Computerworld"), a także naukowym.
Laureat nagrody Marka Cara w roku 2004.


Leszek Sikorski

Leszek Sikorski

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1980 r., w 1986 r. zaś tytuł doktora nauk medycznych. W latach 1994-2000 był dyrektorem Szpitala Klinicznego nr 1 AM w Poznaniu, zaś w latach 2000-2003 dyrektorem Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Od 2002-2003 pełnił funkcję członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2 kolejnych kadencjach. W 2003 był sekretarzem stanu i ministrem zdrowia RP. Pełnił funkcje członka Komitetu Badań Naukowych i Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP. Od 2003 roku był radnym Sejmiku Wielkopolskiego pełniąc funkcje członka Komisji Budżetowej i Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Sejmiku. Od lipca 2004 r do października 2006 r. był przewodniczącym Komisji Zdrowia Związku Województw. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - jednostki odpowiedzialnej za realizację polityki Ministerstwa Zdrowia w zakresie informatyzacji systemu ochrony zdrowia. Specjalizuje się m.in. w zakresie problemów związanych z kodowaniem, zapisywaniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych medycznych. W ramach resortu Zdrowia odpowiada za szeroką pojętą współpracę w ramach Unii Europejskiej w zakresie eZdrowia. Przewodniczy Zespołowi powołanemu przez Ministra Zdrowia do opracowania projektu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. Wdrożenie ustawy będzie miało decydujący wpływ na rozwój informatyzacji w ochronie zdrowia w Polsce.


Arkadiusz Trzos

Arkadiusz Trzos

Ppłk rez. dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1996 roku pracuje jako wykładowca akademicki. Zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i adiunkta w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zainteresowania: medycyna ratunkowa, medycyna katastrof, teleinformatyka i telemedycyna, zarządzanie ratownictwem medycznym.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78