centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.12.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Jerzy Adamiak

Jerzy Adamiak

Konsultant Systemów Pamięci Masowych w firmie Alstor. Specjalista w dziedzinie pamięci masowych, ich technologii i zastosowań, a także oprogramowania do backupu. Długoletnie doświadczenie zdobył pracując w wielu firmach, zajmując się opracowaniem i wdrożeniem systemów archiwizacji i backupu danych wykorzystując rozwiązania softwarowe takich firm jak: Symantec/Veritas, Computer Associates, czy BakBone oraz sprzętowe firm HP, Overland Storage, Infortrend, Tandberg Data oraz actidata.

Prelegenci | Bartosz Borucki

Bartosz Borucki

Bartosz Borucki

Specjalista w zakresie wizualizacji naukowej i analizy wizualnej, przetwarzania danych obrazowych oraz nauk obliczeniowych z zakresu HPC. Absolwent wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu Metod Komputerowych Fizyki oraz Optyki Fourierowskiej i Optycznego Przetwarzania Informacji. Od 2006 roku związany z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmuje się zagadnieniami związanymi z analizą, przetwarzaniem i wizualizacją danych naukowych, modelowaniem matematycznym oraz obliczeniami wielkoskalowymi, w szczególności w zakresie zastosowań w medycynie - akwizycji i przetwarzania medycznych danych obrazowych, wspomagania komputerowego w obrazowaniu, diagnostyce i chirurgii z wykorzystaniem modeli matematycznych.

Prelegenci | Andrzej Cacko

Andrzej Cacko

Andrzej Cacko

Ukończył w 2009 roku I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od początku studiów związany z I Katedrą i Kliniką Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie obecnie pracuje. Od dwóch lat uczestniczy w projekcie Kardionet, m.in. w pracach przy projektowaniu i ocenie modułu elektronicznej historii choroby. Swoje zainteresowania skupia wokół stanów ostrych w kardiologii, elektroterapii, wykorzystanie telemedycyny do optymalizacji opieki nad pacjentami w stanach nagłych i optymalizacji leczenia w wymiarze długoterminowym.

Prelegenci | Violetta Cymbała

Violetta Cymbała

Violetta Cymbała

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Zdrowie Publiczne, specjalność - ratownictwo medyczne.
Ratownik medyczny na sali pooperacyjnej oddziału chirurgii ogólnej .Wojewódzki Szpital Specjalistyczny- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Wrocław ul. Kamieńskiego 73a. Regionalny Koordynator Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Interesuje się nowoczesnymi metodami zarządzania w ochronie zdrowia i problematyką poprawy jakości.

Prelegenci | Marcin Grabowski

Dr n. med. Marcin Grabowski

Marcin Grabowski

Główne kierunki badań i zainteresowań: ocena ryzyka pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, zastosowanie nowoczesnych markerów biochemicznych w ostrych stanach kardiologicznych, analiz zapisów elektrokardiograficznych pacjentów z ostrymi stanami kardiologicznymi, telekardiologia w opiece nad pacjentami z ostrymi zespołami wieńcowymi, telemonitoring pacjentów z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem serca.
Współautor artykułów oryginalnych publikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych m.in. Journal of American College of Cardiology, American Heart Journal, International Journal of Cardiology, Acta Cardiologica, American Journal of Emergency Medicine), współautor rozdziałów w podręcznikach, w tym: "Informatyka Medyczna", "Ostre zespoły wieńcowe". Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Klubu 30 PTK, Komisji Informatyki PTK.

Prelegenci | Elżbieta Jarawka

Elżbieta Jarawka

Elżbieta Jarawka

Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, Wydział Nauk o zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo.
Pielęgniarka Oddziałowa - Oddział Chirurgii Ogólnej . Wojewódzki Szpital Specjalistyczny- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy . Wrocław ul. Kamieńskiego 73a. Interesuje się problematyką poprawy jakości w zakresie doskonalenia medycznej dokumentacji elektronicznej pielęgniarskiej, leczeniem ran, żywieniem dojelitowym.

Prelegenci | Jacek Kobusiński

Dr inż. Jacek Kobusiński

Jacek Kobusiński

Studia ukończył w 1999 roku z wyróżnieniem na kierunku Informatyka, Politechniki Poznańskiej. W roku 2007 z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską. Od 1999 roku związany zawodowo z Politechniką Poznańską. Prowadzi prace naukowo-badawcze związane z niezawodnością systemów informatycznych i detekcją awarii oraz systemami informacyjnymi w ochronie zdrowia. Jest wykładowcą na Politechnice Poznańskiej, Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinowskiego w Poznaniu oraz na Podyplomowym Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych i Podyplomowym Studium Sieci Komputerowych i Aplikacji Internetowych. Od 1998 roku aktywnie zaangażowany w projekt tworzenia Zintegrowanego Systemu Informacyjnego ESKULAP dla szpitali, wyróżnionego złotym medalem na targach SALMED 2006. Wykonawca wielu grantów badawczych finansowanych przez MNiSW, firmę France Telecom i projektów finansowanych przez UE.

Prelegenci | Andrzej Osuch

Andrzej Osuch

Od 2010 Dyrektor IT Grupy LUX MED, wcześniej zarządzał obszarem projektów strategicznych i rozwoju systemów IT w spółkach Grupy LUX MED. Nadzorował m.in. projekt integracji systemów i migracji danych w trakcie integracji spółek LUX MED, LIM, Medycyna Rodzinna i Promedis na przełomie 2008/2009. W latach 1995-2000 pracował jako lekarz i nauczyciel akademicki w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W planowaniu rozwoju systemów medycznych, jako były lekarz, kładzie szczególny nacisk na ergonomię rozwiązań i bezpieczeństwo informacji.

Prelegenci | Agnieszka Sieńko

Agnieszka Sieńko

Agnieszka Sieńko

Radca prawny. Pracownik naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Praw Studentów i Doktorantów. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia i prawa zdrowia. Autorka kilku książek:
„Prawo Ochrony Zdrowia” wyd. Wolters Kluwer S.A., „Prawo Pracy w Ochronie Zdrowia”, wyd. Wolters Kluwer S.A., „Zakład Opieki Zdrowotnej”, wyd. Wolters Kluwer S.A., „Błędy Medyczne Odpowiedzialność Lekarza i Placówki Medycznej” wyd. Wiedza i Praktyka. Publikuje także w periodykach naukowych, między innymi na łamach kwartalnika Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, w którym pełni funkcję członka kolegium redakcyjnego.
Doświadczony trener, szkoleniowiec i nauczyciel akademicki. Wykładowca Studiów MBA w Ochronie Zdrowia w ramach Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Stały współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. gdzie cyklicznie publikuje i realizuje szkolenia. Prowadzi także szkolenia zawodowe z zakresu prawa ochrony zdrowia dla radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Drogę zawodową rozpoczynała obsługując jednoosobowo Dolnośląski Oddział Wojewódzki Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Kolejne doświadczenie zawodowe zdobywała jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w Departamencie Polityki Zdrowotnej.
Reprezentowała Marszałka Województwa w rozmowach z prowadzącymi strajk okupacyjny Pielęgniarkami restrukturyzowanego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu. Następne doświadczenia zawodowe nabywała współpracując z Likwidatorem publicznego zakładu opieki zdrowotnej, współkierując niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej (w stanie prawnym, w którym n zoz-y jeszcze funkcjonowały). Od 2006 r. prowadzi własną działalność zajmując się obsługą prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą zarówno ze sfery publicznej, jak i niepublicznej.

Prelegenci | Janusz Sierdziński

Dr Janusz Sierdziński

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym obronił doktorat na temat wykorzystania narzędzi telemedycznych w kardiologii. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM. Jest autorem i współautorem licznych opracowań z zakresu telemedycyny i wykorzystania statystyki w badaniach medycznych.

Prelegenci | Jan Siwek

Jan Siwek

Absolwent Wydziału Elektroniki PW w 1982 roku. Początkowo pracował w PIT jako pracownik naukowy. Od 1985 roku związany z branżą IT. W 1988 roku zakłada firmę komputerową, która od roku 1992 łączy się z Alstor.
W Alstor początkowo jest szefem działu marketingu, następnie od 1996 roku odpowiedzialny za technologie do przetwarzania i archiwizacji dokumentów, od 2007 roku jest Dyrektorem wyodrębnionego Działu Medycznego.

Prelegenci | Monika Sobczyk

Monika Sobczyk

Monika Sobczyk

Ukończyła studia wyższe o specjalności informatyka. Obecnie pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Medicover Sp Zoo, certyfikowany audytor ISMS zgodnie z normą ISO/ IEC 27001:2005, współtwórca standardów bezpieczeństwa danych i informacji dla Grupy Medicover.

Prelegenci | Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyk szerokiego zastosowania informatyki w administracji. Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej praktycznymi zastosowaniami. Doświadczenie w zakresie informatyzacji administracji zdobywał w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Od 1994 roku zajmował się informatyzacją Urzędu Miasta Częstochowy (UMC), pełniąc funkcję Informatyka Miejskiego. Kierowany przez niego zespół skutecznie wprowadzał do praktyki administracji publicznej rozwiązania informatyczne, nagradzane i stanowiące wzory do naśladowania.
W 2005 roku UMC zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki w kategorii administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej (konkurs Teleinfo – pisma profesjonalnych użytkowników informatyki i telekomunikacji). UMC był dwukrotnie finalistą konkursu Lider Informatyki (organizowanego przez tygodnik Computerworld) i laureatem tej nagrody w roku 2007. W tym samym roku UMC zdobył Złotą @ i międzynarodową nagrodę EuroCrest Award.
Nauczyciel akademicki, były pracownik Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78