centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.09.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Adam Becht

Dr inż. Adam Becht

Profesjonalnie zajmuje się problemami ekonomicznymi i zarządzania od 1997 roku, odkąd jest związany z Politechniką Łódzką. W roku 2000 uczestniczył w uruchomieniu działalności mBanku. Praktyczne doświadczenia gromadziła w PTC Era, Banku Pocztowym a od 2007 roku w globalnej organizacji doradczej Capgemini. Swoje zainteresowania naukowe organizacją i inżynierią rozwinął w kierunku zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości, a następnie poprzez mierzenie i kształtowanie wartości organizacji do budowania efektywności i tym samym konkurencyjności. Pracę doktorską obronił w 2003 w Kolegium Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej. Praca dotyczyła pomiaru i kształtowania wartości. Swoje umiejętności dydaktyczne i warsztat badawczy doskonalił podczas staży zagranicznych w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie w Barcelonie oraz w Canterbury Christ Church College. Badania naukowe przeprowadził w Austrii, Holandii, Rosji, na Węgrzech oraz uczestnicząc w wielu edycjach badań międzynarodowych prowadzonych na terenie 60 krajów o wysoko rozwiniętym sektorze usług finansowych. Opracowania autora są znane w krajowym środowisku bankowym głównie dzięki pracom doradczym i opracowaniom eksperckimi.

Prelegenci | Ewa Renz

Ewa Renz

Ewa Renz

Absolwentka SGH na kierunku Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Doktorantka studiów na Wydziale finansów i Zarządzania SGH. Od 2004 zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania portfelowym ryzykiem w bankach, w tym implementacją postanowień Bazylei II oraz rozwojem modeli kapitału wewnętrznego. W swojej dotychczasowej pracy uczestniczyła w pracach mających na celu m.in. rozwój metodologii testów warunków skrajnych, metod pomiaru i oceny ryzyka kredytowego w tym standardowych kosztów ryzyka oraz miar rentowności skorygowanej o ryzyko, rozwojem metod szacowania parametrów ryzyka kredytowego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w PKO BP oraz BPH. Od 2010 pracuje w BRE Banku Hipotecznym na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym.

Prelegenci | Małgorzata Serwa

Małgorzata Serwa

Małgorzata Serwa

Trener biznesu i rozwoju osobistego, coach. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej. Ukończyła Szkołę Coachingu Moderator.
Od ponad 7 lat prowadzi treningi z zakresu: obsługi klienta, komunikacji interpersonalnej, technik sprzedaży, technik wpływu społecznego, budowania i zarządzania zespołem, współpracy grupowej, motywowania pracowników, autoprezentacji. Prowadziła zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Prelegenci | Marcin Stolarski

Marcin Stolarski

Marcin Stolarski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, studiów podyplomowych "Informacyjne systemy zarządzania" (SGH) oraz "Metody statystyczne w biznesie" (UW). Od 2001 r. posiada stopień zawodowy "Samodzielny Pracownik Bankowy" nadawany przez ZBP. W ramach kariery zawodowej przeszedł przez cały obszar zarządzania zarówno detalicznym jak i korporacyjnym ryzykiem kredytowym, a jego główny obszar zainteresowań to budowa, implementacja, monitorowanie i walidacja modeli scoringowych / ratingowych oraz modeli wspomagających ocenę zdolności kredytowej. Zajmował się również szacowaniem parametrów ryzyka na potrzeby NUK - AIRB oraz na potrzeby MSSR, współpracował przy przygotowywaniu narzędzi do pozyskiwania i rozwoju relacji z klientami oraz brał udział w projektach strategicznych takich jak: reorganizacja i centralizacja działalności kredytowej, wdrożenia systemów IT typu workflow czy opracowanie i rozwój metodologii Risk-Based Pricing.

Prelegenci | Piotr Woźniak

Piotr Woźniak

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Finanse i Bankowość. Przez 10 lat pracy w bankowości zajmował się tworzeniem produktów kredytowych bankowości detalicznej oraz projektowaniem i wdrażaniem systemów oceny detalicznego ryzyka kredytowego. Wdrażał systemy scoringu aplikacyjnego i behawioralnego w banku PKO BP. Od 2004 roku związany zawodowo z Biurem Informacji Kredytowej SA. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora Departamentu Klienta Detalicznego BIK i odpowiada za ofertę produktową wspierającą banki w analizie i podejmowaniu decyzji odnośnie klienta detalicznego.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78