centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 03-04.11.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Piotr Alicki

Piotr Alicki

Wiceprezes PKO BP SA
Jest absolwentem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami informatycznymi w obszarze bankowości.
W latach 1990-98 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym SA w Szczecinie w Departamencie Informatyki - od 1997 roku jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W okresie 1999- 2010 zatrudniony w Banku Pekao SA - początkowo jako z-ca Dyrektora, a następnie Dyrektor Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, w ostatnich czterech latach kierował Pionem Informatyki. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków (Pekao SA, PBKS SA, BDK SA, PBG SA), wdrażał Zintegrowany System Informatyczny oraz zarządzał obszarem analiz biznesowych IT w tym banku. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH SA do systemów Pekao SA, uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie całego procesu integracji.
W latach 1999-2010 Piotr Alicki brał udział w pracach Związku Banków Polskich w: Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej. Od 2000 roku był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej SA, a od 2005 do 2010 roku był jej Przewodniczącym. W latach 2002- 2010 reprezentował Bank Pekao SA w Radzie ds. Systemu Płatniczego, działającej przy NBP. Zasiadał także w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao SA.
Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP "Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej", laureat konkursu "Lider Informatyki 1997".
Od 1 maja 2011 r. zasiada w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentuje PKO Bank Polski, inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.


Janusz Diemko

Janusz Diemko

Od 2006 roku pracuje na stanowisku Prezesa Zarządu FDP. Ukończył geografię na Uniwersytecie Londyńskim (University Collage), posiada kwalifikację Biegłego Rewidenta Wielkiej Brytanii oraz Członka Zrzeszenia Skarbników Wielkiej Brytanii. Ma wieloletnie doświadczenie w branży technologicznej oraz branży przetwarzania transakcji i płatności. W latach 1998 - 2006 związany był z firmą Euronet, zajmując przez ostatnie 2 lata stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Rynków (Rosja, Ukraina oraz Kraje Nadbałtyckie). Wcześniej pełnił w spółce funkcję Dyrektora ds. Rozwoju i Przejęć na region EMEA zajmując się fuzjami i przejęciami, wycenami oraz analizą konkurencji oraz Dyrektora Generalnego i Dyrektora Finansowego na Polskę. Janusz Diemko pracował również w California Computer na stanowisku Dyrektora Finansowego, w Commercial Union oraz w firmie Moore Stephens jako audytor w Polsce i Wielkiej Brytanii.
Urodzony w Anglii, w wolnym czasie aktywnie uprawia sport. Lubi grać w tenisa, squash'a oraz jeździć na nartach. Ma żonę i ponad 2-letnią córkę.


Piotr Gawron

Piotr Gawron

Członek Zarządu w Banku Pocztowym S.A.
Pełni funkcję członka Zarządu Banku od 18 sierpnia 2010 roku. Piotr Gawron od lipca 2000 do czerwca 2008 roku był związany z BRE Bank S.A. W okresie tym zajmował stanowiska: Doradcy w Departamencie Informatyki Bankowości Detalicznej, Wicedyrektora oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej, a także Dyrektora ds. mBanku. Od kwietnia 2009 roku do daty powołania w skład Zarządu Banku był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Bankowości Detalicznej, a od grudnia 2009 roku także na stanowisku p.o. Dyrektora Zarządzającego Pionem Informatyki.
Piotr Gawron posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W roku 1996 ukończył Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego - kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. W roku 2005 Piotr Gawron ukończył kurs Advanced Management Program w INSEAD we Francji.


Adam Grabarczyk

Adam Grabarczyk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziałach Handlu Zagranicznego oraz Finansów i Bankowości. Od stycznia 2010 zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Biurze Rozwoju Bankowości Mobilnej w Banku Handlowym S.A. Od 2007 roku pełni również funkcje członka Rady Nadzorczej Handlowy Leasing Sp. z o.o. Z branżą finansów i bankowości związany jest od dziewiętnastu lat.
W latach 1991-1997 pracował w PolCard Sp. z o.o. gdzie między innymi pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Finansów ds. Rozliczeń i Reklamacji. W roku 1996 opracował i wdrożył Krajowy System Rozliczeń (KSR) dla transakcji przeprowadzanych kartami płatniczymi. System ten jest nadal wykorzystywany w celu rozliczeń oraz wymiany danych pomiędzy podmiotami krajowymi funkcjonującymi na rynku kart płatniczych w Polsce i zarządzany przez First Data Polska.
Od roku 1997 pracuje w Banku Handlowym S.A. - Citi Handlowy, gdzie odpowiedzialny był między innymi za Regionalne Centrum korporacyjnych kart płatniczych dla regionu CEMEA. Kierował również departamentem wdrożeń produktów dla klientów korporacyjnych. W latach 2007-2009 odpowiedzialny był w Banku Handlowym S.A. za segment mikro przedsiębiorstw - CitiBusiness.


Dr Mieczysław Groszek

Mieczysław Groszek

Wiceprezes, Związek Banków Polskich
Absolwent ekonomiki pracy i polityki społecznej SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Doktor ekonomii.
W bankowości od 1990 r.: Bank Własności Pracowniczej S.A. (dziś Bank Nordea Polska S.A.) jako wiceprezes zarządu; Polski Bank Rozwoju S.A., prezes zarządu; BRE Bank S.A. jako wiceprezes zarządu; MHB Mitteleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie jako dyrektor generalny, a potem prezes. W latach 2002-2010 był prezesem zarządu BRE Leasing Sp. z o.o. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu, członek zarządu Leaseurope w Brukseli. Reprezentuje ZBP w Europejskiej Federacji Bankowej.


Radosław Hofman

Radosław Hofman

Dyrektor Obszaru Business Management w PayU S.A. odpowiedzialny m.in. za obszary zarządzania nowymi inicjatywami, ryzykiem i zgodnością z wymogami. Wcześniej Dyrektor Działu Testowania i Serwisu w firmie Projekty Bankowe POLSOFT oraz pełnomocnik zarządu ds. testów w Sygnity SA. Absolwent Politechniki Poznańskiej w zakresie projektowania i eksploatacji systemów informatycznych, z dodatkowym tytułem EUR ING nadawanym przez FEANI. Jest studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i autorem wielu publikacji nt. związane z jakością, postrzeganiem z perspektywy użytkownika, eCommerce itp. Założyciel i sekretarz generalny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Atestacji i Standaryzacji Oprogramowania, oraz członek komitetu technicznego ds. Sieci Komputerowych i Oprogramowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, czynny członek ISO/IEC JTC1/SC7. W przeszłości również członek grupy programowej itSMF Polska, a także zewnętrznego panelu ekspertów programu Foresight Polska 2020 przy ministrze ds. nauki i informatyzacji.


Dr Tomasz Jończyk

Tomasz Jończyk

Dyrektor Departamentu Rozliczeń oraz Dyrektor linii biznesowej rozliczenia międzybankowe w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. Odpowiedzialny za biznesowe funkcjonowanie i rozwój systemów rozliczeniowych ELIXIR® i EuroELIXIR, a także innych powiązanych z rozliczeniami usług, w tym OGNIVO (Witryna do wymiany informacji związanych z rozliczeniami) oraz SWIFT.
Członek Rady Bankowości Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Uczestnik zespołów problemowych w ZBP.
Ukończył informatykę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie. Zainteresowania naukowe obejmują m.in. handel elektroniczny, w szczególności bankowość elektroniczną.


Piotr Juda

Piotr Juda

Prezes Toyota Bank Polska SA
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (1980r. tytuł doktora ekonomii). W latach 1980-91 pracownik naukowo - dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ostatnio na stanowisku adiunkta. W latach 1990-91 był Prezydentem miasta Sosnowiec. Współtwórca Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP i Członek jego pierwszego Zarządu. W latach 1991-95 pracował w Banku Przemysłowo-Handlowym zajmując kolejno stanowiska Dyrektora Oddziału, Dyrektora Departamentu Szkoleń i Rozwoju, a w latach 1993-95 Członek Zarządu Banku i Vice Prezes Zarządu nadzorujący Pion Zasobów Ludzkich i Pion Sieci Oddziałów.
W latach 1995-2001 związał się z ABN-Amro Bank Polska, jako Członek Zarządu kierował kolejno Departamentem Bankowości Korporacyjnej, Pionem Operacji i Administracji oraz Pionem Finansowym.
W 2001 roku objął stanowisko Członka Zarządu AIG Bank Polska. W latach 2002-2005 Prezes Zarządu AIG Bank Polska. Od grudnia 2005 Prezes Zarządu Toyota Bank Polska i Dyrektor Generalny. W latach 2005-2011 Członek Zarządu Związku Banków Polskich, ostatnio Vice Prezes Zarządu, obecnie Członek Rady Związku Banków Polskich.


Prof. Remigiusz Kaszubski

Remigiusz Kaszubski

Dyrektor Zespołu ds. Systemu Płatniczego, Bankowości Elektronicznej i Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
Ekspert z zakresu prawa bankowego, nadzoru bankowego, bankowości elektronicznej, bezpieczeństwa transakcji elektronicznych, systemów płatniczych i gospodarki elektronicznej.
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, profesor UW, doktor habilitowany nauk prawnych, absolwent studiów podyplomowych The George Washington University, autor ponad 100 publikacji /książek, broszur, artykułów i felietonów/ z zakresu prawa bankowego, podatkowego, gospodarczego, nowoczesnych technologii, kierownik Pracowni Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA UW, członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Prawa Gospodarczego "Glosa", Dyrektor ZBP, Koordynator Krajowy i Członek Prezydiów: Rady Wydawców Kart Bankowych, Rady Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowych, Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych, Komitetu Agentów Rozliczeniowych, Programu SEPA.PL (SEPA - Single Payments Euro Area - Jednolity Obszar Płatności w Euro).
Członek Rady Nadzorczej First Data Poland SA (dawniej POLCARD SA).
Stały uczestnik posiedzeń Rady ds. Systemu Płatniczego działającej przy Zarządzie NBP.
Członek Komitetu Prawniczego i Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej.
Wieloletni pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego NBP. Pełnił funkcje doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego Zastępującego Dyrektora Biura Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego NBP.
Pełnił funkcję członka zarządu i członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Pełnił funkcję Członka Grupy Wsparcia Prawnego i Grupy Kart Płatniczych Europejskiej Rady ds. Płatności w okresie tworzenia założeń SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro).
Pełnił funkcję Członka Komisji Doradczej Ministra Finansów do spraw organizacji nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.
Prowadził wykłady w Szkole Głównej Handlowej, Polskiej Akademii Nauk, Warszawskim Instytucie Bankowości, Wydziału Ekonomii UW.
Współtwórca leasingu tenencyjnego - srebrny medal na Targach Instrumentów Finansowych.
Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawami regulującymi rynek usług finansowych, m.in. ustawy Prawo bankowe, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy o podpisie elektronicznym.


Jacek Koszel

Jacek Koszel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja prawo handlowe) oraz Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej realizowanych w kooperacji z London Business School, HEC School of Management Paris, NHH Norwegian School of Economics and Business Administration. Od 11 lat związany ze sprzedażą nowych technologii i usług dla biznesu, sektora bankowego oraz instytucji finansowych. W swojej karierze, przez 5 lat odpowiadał za sprzedaż rozwiązań Wincor Nixdorf do wybranej grupy banków w Polsce. Autor wielu publikacji w zakresie biznesu kartowego.
W latach 2009-2010 bezpośrednio zaangażowany w pierwsze wdrożenia biometrii naczyniowej w bankowości. Od 1 lipca 2010r. jest Dyrektorem Departamentu Marketingu i Sprzedaży w IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. W wolnych chwilach uprawia sport: boks, kitesurfing, żeglarstwo na katamaranach oraz snowboard.


Maciej Maciejewski

Maciej Maciejewski

Urodzony w Gdańsku, absolwent cybernetyki WAT.
Od ośmiu lat związany z rynkiem kart płatniczych, najpierw z perspektywy jednego z acquirerów - eService S.A. Ponad połowę tego okresu pracował jako dyrektor departamentu technologii i nowych wdrożeń, kierując zarówno rozwojem produktów, jak i wsparciem technologicznym działalności spółki. Realizował różnorodne projekty modernizujące procesy wewnętrzne i otwierające nowe gałęzie biznesowe. Jeszcze wcześniej zajmował się projektowaniem i wdrażaniem nowych usług związanych z sieciami komórkowymi, np. pierwszą w Europie usługę lokalizacji opartą o technologię GSM.
W organizacji Visa Europe zajmuje się innowacjami: płatnościami mobilnymi oraz zbliżeniowymi w Polsce.


Małgorzata O'Shaughnessy

Małgorzata O'Shaughnessy

Senior Vice President Visa Europe
Absolwentka wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Kontynuowała naukę w Londynie.
Od września 1995 r. dyrektor generalna Visa w Polsce. Senior Vice President organizacji Visa Europe, do której Polska należy od 2004 r., odpowiedzialna za Polskę, Czechy i Słowację.
Małgorzata O'Shaughnessy koordynuje działania organizacji Visa na polskim rynku od 1990 r. W tym okresie do organizacji przystąpiło kilkadziesiąt banków, które oferują bogatą paletę kart Visa - od najbardziej popularnych, płaskich kart debetowych Visa aż po najbardziej prestiżową kartę Visa Infinite.
Liczba kart Visa wydanych w Polsce przekroczyła 22 mln, co plasuje Polskę już na 7-tym miejscu wśród krajów, które swoim zasięgiem działania obejmuje organizacja Visa Europe. Ponad 70% kart Visa wydanych przez polskie banki to karty z mikroprocesorem EMV, zaś liczba zbliżeniowych kart Visa wydanych w Polsce przekroczyła 4,5 mln.


Krzysztof Pietraszewicz

Krzysztof Pietraszewicz

Prezes Związku Banków Polskich
Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Studiów SGH w zakresie Finansów i Bankowości.
Od 1991r. związany z ZBP jako Dyrektor Biura, następnie Dyrektor Generalny ZBP.
Od kwietnia 2003r. prezes Związku Banków Polskich. Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej S.A.
Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prezes Fundacji "Promyk Słońca" na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Wiceprezes Kapituły "Teraz Polska". Założyciel i współzałożyciel firm infrastruktury bankowej oraz Polskiego Instytutu Dyrektorów.


Rafal Polanski

Rafal Polanski

Jest związany z branżą informatyczną od ponad 20 lat.
W latach 1999-2007 pracował w firmie Nokia a następnie do roku 2011 w Nokia Siemens Networks. Do największych sukcesów tego okresu zalicza stworzenie departamentu Systems Integration obslugujacego rynek w Polsce, Czechach, na Wegrzech i w krajach baltyckich. Przez lata pracowal z wieloma klientami w Europie i na calym swiecie w zakresie sprzedaży i realizacji platnosci mobilinych, sieci inteligentnych i systemow bilingowych.
Od czerwca 2011 r. jest Dyrektorem Generalnym IMPAQ Sp. z o.o., firmy zaj-mującej się m.in. tworzeniem systemów, które całościowo wspierają dowolnie skomplikowane procesy biznesowe dla sektorów usług finansowych, telekomu-nikacji, handlu detalicznego w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, USA i Wielkiej Brytanii.


Dorota Poniatowska-Mańczak

Dorota Poniatowska-Mańczak

Chief Information Officer, Credit Agricole Bank Polska S.A.
Od czerwca 2010 - w Lukas Banku, wcześniej przez wiele lat z sukcesami pełniła obowiązki dyrektora Obszaru Współpracy z Biznesem i Technologii Informacji w Banku Zachodnim WBK SA, w 2003 zdobyła dla swojego banku tytuł Lidera Informatyki, a w 2004 wygrała Konkurs CIO Roku.Do centrali Banku Zachodniego trafiła w 1991, gdzie rozpoczęła pracę jako stażysta informatyk.
W latach 1998-2000 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu IT. W 2000 wygrała konkurs na stanowisko Chief of Application Development AIB Poland Division. Po ogłoszeniu fuzji banków powołano ją na członka zarządu nowego banku w randze szefa informatyki. Krótko po tym przejęła obowiązki CIO. Od 2002 na stanowisku dyrektora Obszaru Współpracy z Biznesem i Technologii Informacji. Jest absolwentką studiów informatycznych na Politechnice Wrocławskiej.


Mirosław Potulski

Mirosław Potulski

Prezes Zarządu Banku BPS SA
Pełni swoją funkcję od kwietnia 2007 roku. W czerwcu 2011 wybrany na kolejną kadencję. Pracę zawodową rozpoczął w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w Czarnej Wodzie. Ze spółdzielczością związany od 1983 roku, najpierw jako wice, a następnie prezes zarządu Społem PSS w Kwidzynie. Przez 10 lat prowadził własną firmę handlową.
Od 1998roku rozpoczął pracę w samorządzie bankowym jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w 2000 roku został prezesem Zarządu Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. Wspólnie z Zarządem PBS Kwidzyn zrealizował proces sanacji tego banku. Również w Banku BPS zakończył z sukcesem program naprawczy. Społecznik, działacz sportowy i samorządowy, radny trzech kadencji, a w latach 1998-2004 Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie.
Obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej BPS TFI SA. oraz Domu Inwestycyjnego Libero SA., członek Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych SA. w Tarnowie. Od 2011 roku Wiceprzewodniczący Rady Związku Banków Polskich. Jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Bankowości w Gdańsku.


Michał Skowronek

Michał Skowronek

General Manager Poland, Mastercard
Jest związany z zespołem MasterCard od 2007 roku. Przed objęciem stanowiska Dyrektora Generalnego zajmował stanowisko Szefa Sprzedaży.
W latach 2001 - 2007 pracował w Sygma Bank Polska. Pełnił w nim funkcję dyrektora ds. sprzedaży w Departamencie Kart, gdzie był odpowiedzialny między innymi za zarządzanie sprzedażą kart kredytowych.
Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Jest także absolwentem Warsaw Executive MBA prowadzonej przez warszawską SGH i University of Minnesota.


Adam Tochmański

Adam Tochmański

Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski
Ekonomista. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1987 r. rozpoczął pracę w Narodowym Banku Polskim. W latach 1987-92 był specjalistą i kierownikiem zespołu w Departamencie Analiz i Prognoz Ekonomicznych, a następnie w Departamencie Analiz i Badań. W latach 1992- 1998 był dyrektorem Departamentu Rachunków Banków, zaś od 1998 r. jest dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego i sekretarzem Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP. Od 1998 r. koordynuje współpracę NBP ze Związkiem Banków Polskich w zakresie prac standaryzacyjno-normalizacyjnych i innych przedsięwzięć międzybankowych.
Od 1994 r. członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Od 2004 r. przedstawiciel NBP w Komitecie ds. Systemów Płatności i Rozrachunku Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W 2006 r. był przedstawicielem Prezesa NBP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z głosem doradczym. Od 2006 r. członek SEPA Forum Polska w charakterze obserwatora. Od marca 2008 r. przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.


Sonia Wędrychowicz-Horbatowska

Sonia Wędrychowicz-Horbatowska

Wiceprezes Banku Handlowego w Warszawie
W 2006 r. Sonia Wędrychowicz została mianowana Wiceprezesem Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz Szefem Sektora Bankowości Detalicznej w Polsce. Obszar ten obejmuje bankowość detaliczną, karty kredytowe, usługi kredytowe dla klientów indywidualnych i bankowość dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W swojej poprzedniej roli, Sonia Wędrychowicz była Szefem Pionu Bankowości Bankowości Transakcyjnej w Citi Handlowy. Była odpowiedzialna za Departament Zarządzania Środkami Finansowymi i Finansowania Handlu, Departament Powiernictwa Papierów Wartościowych, Departament Obsługi Funduszy Inwestycyjnych, Zespół ds. Korporacji Międzynarodowych oraz Instytucji Finansowych oraz Departament Obsługi Klientów Korporacyjnych.
Od czerwca 2004 do grudnia 2006 była członkiem Rady Nadzorczej Handlowy - Leasing S.A.
W grudniu 2006 roku została mianowana czlonkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Handlowego w Warszawie S.A., a od marca 2007 roku jest Przewodniczącą Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Sonia Wędrychowicz ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie z tytułem Magistra w 1993 roku, a w 1994 ukończyła Brunel University of London zdobywając dyplom licencjacki na kierunku europejskie studia biznesowe.


Paweł Widawski

Paweł Widawski

Specjalizuje się w regulacjach prawnych rynku usług płatniczych. Koordynuje proces wdrażania dyrektywy o usługach płatniczych w polskim sektorze bankowym.
Członek Payment Systems Market Expert Group w Komisji Europejskiej oraz Payment Systems Committee w Federacji Banków Europejskich.

Dr inż. Grzegorz Wojtenko

Grzegorz Wojtenko

Dyrektor Rozwoju Systemów Płatniczych w Wincor Nixdorf, związany z branżą płatniczą od ok. 10 lat. Uczestnik licznych projektów kartowych w Polsce oraz za granicą.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, zawodowo zajmuje się matematycznymi aspektami bezpieczeństwa informacyjnego, czemu poświęcił m.in. temat swojej rozprawy doktorskiej. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Tadeusz Woszczyński

Tadeusz Woszczyński

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Ekspert w dziedzinie biometrii i bezpieczeństwa informatycznego. Od początku kariery związany z japońską firmą Hitachi. Od stycznia 2009 roku Dyrektor Hitachi Europe Information Systems Group SSG na Polskę i Region Europy Centralno-Wschodniej, zajmującej się sprzedażą rozwiązań bezpieczeństwa IT. Aktywny działacz Forum Technologii Bankowych (FTB) przy Związku Banków Polskich. Od września 2007 przewodniczy Grupie ds. Biometrii FTB. Współautor publikacji "Biometria w bankowości i administracji publicznej" wydanej w 2009 roku przez Związek Banków Polskich. Od maja 2010 roku Członek Prezydium Forum Technologii Bankowych. Jeden ze współautorów pierwszych w Europie wdrożeń bankomatów biometrycznych.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78