centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.12.2011 Koordynator:

31 sierpnia 2011 r. uchwalona została nowelizacja ustaw, regulujących prowadzenie działalności kulturalnej, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach oraz ustawy o muzeach, istotna przede wszystkim dla różnych instytucji kultury.
Celem warsztatów jest zaakcentowanie, omówienie i przedyskutowanie najważniejszych zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, które będą zasadniczo obowiązywały w 2012 r., dotyczących aspektów organizacyjnych funkcjonowania instytucji kultury, takich jak zwłaszcza prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz połączenia instytucji, zasady gospodarki finansowej instytucji kultury oraz sprawy płacowe, dotyczące wynagradzania pracowników instytucji kultury.

PROGRAM

20 grudnia 2011 r.
10:00 Wykład: Ogólna informacja o regulacjach zawartych w znowelizowanej ustawie
 • zakres przedmiotowy nowelizacji,
 • czasowy aspekt nowelizacji - data wejścia w życie,
 • nowe akty wykonawcze,
 • aspekt systemowy nowelizacji (nowelizacje innych ustaw).
Rafał Golat
(radca prawny)
10:45 Wykład: Zmiany organizacyjne w instytucjach kultury
 • Podziały instytucje (instytucje artystyczne),
 • Połączenia instytucji,
 • Podziały instytucji,
 • Umowy o zarządzanie instytucją,
 • Umowy o współprowadzenie instytucji,
 • Statuty i regulaminy organizacyjne.
Rafał Golat
(radca prawny)
12:00 Sesja konsultacji i dyskusji
12:30 Przerwa
13:00 Wykład: Gospodarka finansowa instytucji kultury i jej powiązania z budżetem - po ostatnich zmianach w prawie
Jan Kazimierz Branicki
(radca prawny w Departamencie Ekonomicznym MKiDN)
14:00 Wykład: Nowe regulacje dotyczące problemów płacowych
Jan Kazimierz Branicki
(radca prawny w Departamencie Ekonomicznym MKiDN)
15:00 Przerwa
15:15 Wykład: Rejestr instytucji kultury
 • Znaczenie wpisu do rejestru,
 • Rejestr instytucji kultury a inne rejestry,
 • Obowiązki organizatora i dyrektora,
 • Przedmiot wpisów do rejestru,
 • Zmiany podstawy do wydania rozporządzenia,
 • Nowe rozporządzenie wykonawcze.
Rafał Golat
(radca prawny)
16:00 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78