centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.05.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

Badania naukowe oraz publikowanie wyników prac to obecnie, przede wszystkim praca w środowisku cyfrowym. Tworzy to nieznane dotąd problemy i wyzwania, gdyż teraz nawet komunikacja naukowa to zupełnie nowe media i konieczność poznania specyfiki między innymi portali społecznościowych. Proponowane seminarium zawiera ponadto wykład dotyczący infobrokeringu informacji naukowych czy też umiejętność posługiwania się zasobami sieciowymi, łącznie z tymi, które stanowią tzw. ukryty Internet.
Mamy nadzieję, iż udział w seminarium będzie interesujący poznawczo i dający wiedzę o konkretnych narzędziach, wbogacających warsztat pracy badawczej.

PROGRAM

25 maja 2011 r.
10:00 Wykład: Otwarte modele komunikowania w nauce
prof. dr hab. Marek Niezgódka
10:40 Wykład: Publikowanie naukowe w środowisku cyfrowym
 • Zmiany w nauce i ich wpływ na publikowanie: rozwój informacyjnej infrastruktury nauki oraz Nauki 2.0, 3.0...
 • Poziom cyfryzacji publikacji naukowych: czy wszystko będzie elektroniczne i kiedy?
 • Autorstwo publikacji naukowych oraz wskaźniki efektywności publikowania
 • W poszukiwaniu nowych modeli i technik publikowania naukowego: innowacje w publikowaniu:
  1. Czasopisma elektroniczne
  2. Książki elektroniczne
  3. Dane naukowe z badań
dr Marek Nahotko
(Uniwersytet Jagielloński)
11:20 Wykład: Licencje Creative Commons w obszarze nauki
 • Badania i publikacje naukowe jako przedmiot praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych
 • Podmiot praw do badań i publikacji naukowych
 • Ruch Open Access i jego rodzaje
 • Podstawowe informacje o licencjach CC i sposobach ich zastosowania w środowisku naukowym
 • CC0 a badania i publikacje naukowe
dr Krzysztof Siewicz
(prawnik w kancelarii Grynhoff Woźny i Wspólnicy, Akademia Leona Koźmińskiego)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Prezentacja: Wygodny dostęp do pełnej oferty biblioteki naukowej z systemem Ex Libris Primo
 • Relewantne wyniki wyszukiwań zasobów z różnych źródeł
 • Łatwe zawężanie wyników wyszukiwania
 • Centralny indeks światowych zasobów wiedzy
 • Kierowanie użytkowników do materiałów naukowych dostępnych on-line
 • Rekomendacje artykułów naukowych na podstawie analizy zachowań użytkowników
Maciej Dziubecki, Krzysztof Lityński
(Aleph Polska)
13:00 Prezentacja: OfficeObjects - Platforma Zarządzania Wiedzą dla Instytucji Naukowo-Badawczych
dr Jakub Strychowski
(Rodan Systems SA)
13:30 Wykład: Komunikacja naukowa na portalach społecznościowych
 • Charakterystyka serwisów społecznościowych
 • Profesjonalne serwisy dla naukowców
 • Wirtualna tożsamość, profil naukowca, zarządzanie listą publikacji
 • Komunikacja, lokalizowanie naukowców, budowanie sieci kontaktów zawodowych
 • Współpraca, tematyczne grupy dyskusyjne, wideokonferencje, interdyscyplinarne projekty
 • Wyszukiwanie informacji naukowej, śledzenie cytowań, informacja o konferencjach i wydarzeniach naukowych
dr Paulina Studzińska-Jaksim
(Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Cyfrowa archiwizacja publikacji naukowych - repozytoria instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój w środowisku nauki
 • Cyfrowe repozytoria instytucjonalne depozytowe i bieżące - definicja i typologia
 • Cyfrowe repozytoria zasobów naukowych - znaczenie dla rozwoju nauki
 • Wiarygodność repozytoriów cyfrowych jako warunek niezbędny w służbie pracy naukowej
dr Aneta Januszko-Szakiel
(Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
15:10 Wykład: Infobrokering w cyfrowym obiegu informacji naukowej
 • Historia i istota zawodu infobrokera
 • Organizacja i warsztat pracy infobrokera
 • Bibliotekarz jako broker informacji naukowej
 • Jakość informacji w sieci
 • Strategie wyszukiwania informacji w sieci
 • Ukryty Internet
 • Narzędzia do przeszukiwania zasobów internetowych m.in.: bazy danych (bibliograficzne, faktograficzne, pełnotekstowe), specjalistyczne wyszukiwarki, metawyszukiwarki, katalogi, biblioteki cyfrowe, repozytoria, wybrane narzędzia web 2.0
dr Bożena Jaskowska
(Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego)
16:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78