centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.05.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Maciej Dziubecki

Maciej Dziubecki

Urodzony 7 lipca 1979 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - magisterium z komunikacji marketingowej. Prezes ALEPH Polska Sp. z o.o. od początku jej istnienia tj. od marca 2001 roku. Od maja 2005 również w roli Dyrektora ds. sprzedaży. Żonaty, troje dzieci: Tosia, Marianna i Franek. Poza zaangażowaniem w propagowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla bibliotek i życie rodzinne chętnie oddaje się aktywnemu uprawianiu sportu, m.in.: hokej, piłka nożna, koszykówka, windsurfing.


Dr Aneta Januszko-Szakiel

Aneta Januszko-Szakiel

Pracownik naukowo-dydaktyczny oraz dyrektor biblioteki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Absolwentka studiów z zakresu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych z Edukacji informatycznej dla nauczycieli w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Stypendystka w Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji, stażystka w Die Deutsche Nationalbibliothek. Interesuje się problematyką organizacji i certyfikacji repozytoriów cyfrowych oraz długoterminową archiwizacją zasobów cyfrowych w instytucjach kultury i nauki.


Dr Bożena Jaskowska

Bożena Jaskowska

Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego; absolwentka studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracę doktorską na temat kultury organizacyjnej w służbach informacyjnych obroniła na Uniwersytecie Warszawskim w 2007 r. Autorka licznych prac i artykułów publikowanych w branżowych czasopismach bibliotekarskich polskich i zagranicznych. W obszarze zainteresowań naukowych B. Jaskowskiej znajdują się takie zagadnienia jak: marketing internetowy usług bibliotecznych, informacja naukowa w sieci, bibliotekarstwo cyfrowe, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kultura organizacyjna w bibliotekach. Prywatnie - miłośniczka podróży, snowboardu i starych saabów oraz właścicielka psa Giordano.


Krzysztof Lityński

Student Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku wiceprezes Koła Naukowego Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Od kwietnia 2011 konsultant ds. nowych produktów w firmie ALEPH Polska Sp. z o.o. Wśród jego zainteresowań znajdują się takie tematy jak architektura informacji, użyteczność i funkcjonalność interfejsów, zastosowanie nowych mediów w promocji instytucji oraz współczesny wizerunek bibliotek i bibliotekarzy.


Dr Marek Nahotko

Marek Nahotko

Absolwent i pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (adiunkt). W latach 1992-2000 dyrektor Biblioteki Głównej Polit. Krakowskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach opracowania dokumentów elektronicznych i wykorzystania Internetu w działalności informacyjnej oraz problematyce związanej z bibliotekami cyfrowymi. Najważniejsze publikacje: Metadane : sposób na uporządkowanie Internetu. Kraków, 2004; Opis dokumentów elektronicznych : teoretyczny model i możliwości jego aplikacji. Kraków, 2006; Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa, 2007; Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki. Warszawa, 2010.


Marek Niezgódka

Marek Niezgódka

Matematyk, od 1993 roku Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest inicjatorem m.in. projektu Biblioteki Wirtualnej Nauki, realizowanego przez ICM.
Zainteresowania naukowe:
1.Wieloskalowe modele matematyczne i obliczeniowe dynamiki układów rozłożonych i hybrydowych:
- sprzężone mechanizmy dynamiczne rządzące przejściami fazowymi, separacją fazową i rozwojem struktur przestrzennych,
- wzajemne oddziaływania wielu skal czasowych i przestrzennych,
- zjawiska nieodwracalne: prognozowanie, stabilizacji, sterowanie,
- rola złożonych geometrii i topologii (w tym sieci i grafów), z uwzględnieniem wpływu wariacji obszaru,
- niegładkie mechanizmy rozwoju w układach rządzonych mechanizmami dyfuzji
- efektywne algorytmy obliczeniowe rozwiązywania nieliniowych zagadnień dyfuzyjnych
2. Zastosowania w modelowaniu matematycznym układów biologicznych:
- nieodwracalne mechanizmy rozwoju w bioukładach i materiałach: rola aktywacji termicznych, mechanicznych i chemicznych;
- optymalizacja i sterowanie procesów rozwoju struktur przestrzennych;
- nielokalne interakcje jako mechanizmy rządzące dynamiką rozwoju populacji ze strukturą wewnętrzną (oraz z hierarchiczną strukturą wieloskalową);
- rola sprzężonych mechanizmów dynamicznych w stabilizacji i sterowaniu degeneratywnych procesów rozwoju w bioukładach;
- specyficzne zastosowania w zagadnieniach dotyczących układu krążenia i procesów onkogennych
3. Metody matematyczne modelowania wizualnego i analizy danych:
- rozwiązania dla obrazowania medycznego i planowania terapii
- procesy rozwoju w układach o wysokiej złożoności, z możliwą zmianą topologii
4. Nowe podejścia do modelowania matematycznego w zastosowaniach do podejmowania decyzji w układach złożonych:
- dynamika heterogenicznych populacji na sieciach operacyjnych
- dynamiczne mechanizmy transformacji (związane z rozwojem struktur w złożonych populacjach), stabilizacja dynamiki sieci


Dr Krzysztof Siewicz

Prawnik w kancelarii Grynhoff Woźny i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawnych aspektach nowych technologii (w kwietniu 2010 r. obronił na Uniwersytecie w Lejdzie rozprawę doktorską poświęconą wolnemu oprogramowaniu). Koordynator prawny Creative Commons Polska, autor bloga o prawnych aspektach wolnego oprogramowania (http://ksiewicz.net). Wykłada na Akademii Leona Koźmińskiego.


Dr Paulina Studzińska-Jaksim

Paulina Studzińska-Jaksim

Pracownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W pracy zajmuje się bazami danych, dostępem do czasopism i książek elektronicznych oraz prowadzeniem strony internetowej biblioteki. Istotnym zajęciem jest pomoc w wyszukiwaniu informacji naukowej oraz prowadzenie zajęć z dyplomantami. Współtworzy Bazę Publikacji Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego.
Zainteresowania: informacja naukowa i rośliny lecznicze.
Prywatnie jest żoną oraz mamą cudownego przedszkolaczka.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78