centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 31.08.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Ewa Biegańska

Ewa Biegańska

Absolwent Towaroznawstwa na UE, absolwent studiów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym, 4 lata pracowała w firmie FCA najpierw na stanowisku specjalisty ds. zapewnienia jakości a następnie na stanowisku Pełnomocnik ds. zapewnienia jakości, obecnie pełni funkcje Dyrektora Realizacji Inwestycji w firmie ASCOMP S.A. Pasjonuje się sportem (kolarstwo, pływanie), podróże.

Prelegenci | Artur Matzka

Artur Matzka

Cloud Architect w B3System S.A. - W Dziale Infrastruktury B3System S.A. pracuje od 4 lat. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem architektur zwirtualizowanych centrów przetwarzania danych dla dużych przedsiębiorstw. Problematyką wirtualizacji i konsolidacji zajmuje się od początku powstania samej idei. Posiada blisko dziesięcioletnie doświadczenie w branży IT i liczne certyfikacje z zakresu wirtualizacji, cloud computingu i systemów pamięci masowych. Uczestniczył w projektach dla agencji NATO i budowach największych centrów przetwarzania danych w kraju.

Prelegenci | Krzysztof Młynarski

Krzysztof Młynarski

Krzysztof Mlynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI) . Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl „Internet w Jedynce” w TVP1, „Telebajt” i „Pierwszomajowe spotkania z Internetem” (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.

Prelegenci | Krzysztof Szczygieł

Krzysztof Szczygieł

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Elektroniki (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych). Pracownik Instytutu Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej w latach 1983 - 1993.
Aktywne uczestnictwo w pracach zawodowych organizacji technicznych:
- Członek Komitetu Technicznego nr 173 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (ds. Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych)
- Członek Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
- Członek Building Industry Consulting Service International (BICSI)
Autor rozdziału "Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych" w monografii "Informatyka Gospodarcza" (C.H. Beck - 2010) Konsultant wielu przedsiębiorstw państwowych i prywatnych w zakresie infrastruktury Centrów Przetwarzania Danych. Obecnie Prezes Zarządu Skyline Teleinfo S.A., wykładowca przedmiotu "Projektowanie Centrów Przetwarzania Danych" na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Aktywny inwestor giełdowy, jeden z założycieli grupy kapitałowej Skyline. Członek Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A. (Spółka notowana na GPW).
Ekspert ze strony Polski w TC215 WG03 CENELEC ds opracowania europejskiej normy dot. Data Center.

Prelegenci | Andrzej Szymowski

Andrzej Szymowski

Andrzej Szymowski

Żonaty, ma troje dorosłych dzieci, absolwent Elektroniki na AGH (1981), doktor nauk technicznych (informatyka, AGH, 1990), absolwent Studium Retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997), 11 lat pracował na AGH na stanowisku od asystenta do adiunkta, 22 lata prowadzi własny biznes jako prezes firm ASCOMP S.A. i FCA sp. z o.o. Ma w dorobku około 30 publikacji, 3 patentów, 2 nagród Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe. Od 2011 jest ekspertem KIGEiT. Pasjonuje się sportem (tenis, katamaraning, narciarstwo, półmaratony), architekturą ogrodów i ogrodów wodnych oraz muzyką klasyczną i kubańską.

Prelegenci | Wojciech Tondera

Wojciech Tondera

Senior Electrical Engineer w dziale HP Critical Facilities Services.
W HP zajmuje się tematyką projektowania zasilania gwarantowanego dla obiektów Data Center.
Absolwent Politechniki Warszawskiej wydziału Elektrycznego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatacji systemów zasilania gwarantowanego.
Od 2006 roku posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywał przy realizacji projektów zarowno w Polsce jak i za granica.
W latach 2008-2010 pracował na stanowisku Głównego Energetyka jednego z największych Banków w Polsce.

Prelegenci | Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

Jarosław Żeliński

W 1989 ukończył studia na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie studiów członek koła naukowego, zdobywca 1 nagrody Konkursu Młodych pracowników nauki w Zielonej Górze. Studia ukończył wyróżnioną obroną pracy magisterskiej na temat nowatorskich systemów łączności w paśmie milimetrowym. Po ukończeniu studiów pracownik naukowy, adiunkt zakładu transmisji informacji. Specjalizował się głównie w analizie systemów łączności i teorii komunikacji. Obecnie prowadzi komercyjne projekty dla firm i organizacji oraz samodzielne studia i prace badawcze z obszaru analiz systemowych w takich dziedzinach jak: teoria i filozofia zarządzania, teoria i filozofia prawa, teoria i filozofia nauki i epistemologia i kognitywistyka oraz projektowania logiki i architektury oprogramowania. Doktorant w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.  Kilkadziesiąt publikacji w prasie specjalistycznej. Biegły w obszarze ochrony wartości intelektualnych i know-how w inżynierii oprogramowania. 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78