centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.01.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

Rozwój zastosowań e-leraningu i coraz większa popularność szkoleń on-line w formie web-seminariów - determinują celowość przekazu wiedzy, szczególnie w zakresie narzędzi teleinformatycznych oraz uwarunkowań prawnych i organizacyjnych.
Przyjmując, że znajomość tych aspektów jest dostępna, przynajmniej częściowo, w firmach sensu stricte szkoleniowych - to ofertę udziału w seminarium chcemy w znacznej mierze skierować do tych instytucji, organizacji i firm, które organizują szkolenia on-line takie dla własnych potrzeb.

Prowadzenie obrad: Andrzej Jabłoński

PROGRAM

11 stycznia 2011 r.
10:00 Wykład: E-learning jako usługa świadczona drogą elektroniczną - 3 odsłony
 • Definicja świadczenia usługi drogą elektroniczną (krótkie omówienie elementów składowych pojęcia)
 • 3 odsłony e-learningu, czyli co różni "tradycyjną" usługę od usługi świadczonej drogą elektroniczną:
  1. Odsłona I - szczególne obowiązki informacyjne:
   - Identyfikacja usługodawcy,
   - Dostęp do aktualnej informacji,
   - Regulamin korzystania z usługi.
  2. Odsłona II - reklama on Line:
   - Dozwolona informacja handlowa.
   - SPAM
  3. Odsłona III - ochrona danych osobowych:
   - Szczególny reżim ochrony danych osobowych.
 • Podsumowanie (kilka słów na temat prawidłowości zaprezentowanych rozwiązań)
Marianna Poproch-Wesołowska
(radca prawny, Uniwersytet Jagielloński)
10:45 Wykład: Prawa autorskie w platformach e-learningu
 • Wprowadzanie utworu do Internetu jako pole eksploatacji
 • Legalność rozpowszechniania w Internecie chronionych utworów - zgoda twórcy albo licencja ustawowa
 • Korzystanie z Internetu a dozwolony użytek osobisty ucznia
 • Licencja ustawowa dla instytucji oświatowych
 • Dozwolone prawo cytatu
 • Czasowe ograniczenie ochrony - wygasanie majątkowych praw autorskich
 • Wymóg przestrzegania osobistych praw autorskich
Mecenas Rafał Golat
(Departament Prawny MKiDN)
11:20 Wykład: E-learning a ochrona danych osobowych
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - lex specialis
 • Usługobiorca i usługodawca - strony e-learningu
 • Usługodawca gwarantem bezpieczeństwa danych osobowych usługobiorcy:
  1. Zakres korzystania z danych osobowych usługobiorcy (przetwarzanie danych)
  2. Systemy zabezpieczeń
  3. Obowiązki informacyjne usługodawcy
  4. Nieuprawniona odmowa świadczenia usługi drogą elektroniczną
 • Skutki niedozwolonego korzystania z usługi przez usługobiorcę
 • Porównanie regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a ustawy o ochronie danych osobowych
 • Podsumowanie - analiza zastosowanych rozwiązań
Marianna Poproch-Wesołowska
(radca prawny, Uniwersytet Jagielloński)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Internet w modelu zdalnych szkoleń. Budowanie szkoleń e-learningowych dla potrzeb własnej organizacji (firmy)
W XXI organizacje niezależnie od wielkości oraz rynku na którym działają starają się zwiększać zarówno efektywność jak i efektowność szkoleń. "Szyte na miarę" polityki szkoleniowe muszą sprostać wymaganiom turbulentnej gospodarki oraz ciągłym zmianom. Wiele organizacji zadaje sobie pytania: Jaką politykę szkoleniową byłoby najwłaściwiej prowadzić? Czy pozostać przy tradycyjnych formach kształcenia? Czy zwrócić się stronę nowych technologii? A może połączyć tradycje z nowoczesnością? Czy każda organizacja jest w stanie przeformułować swój system szkoleń, przeszkolić kadrę oraz opanować nowe technologie, tak aby jej oferta była skuteczna i innowacyjna?
Niniejsza prezentacja pozwoli zastanowić się nad odpowiedziami na postawione powyżej pytania. Podczas prezentacji zostaną omówione w szczególności następujące zagadnienia:
 • Rola i funkcja nowych technologii szkoleniowych w różnego typu organizacjach
 • Innowacyjność, a efektywność szkoleń
 • Kompetencje i rola działów szkoleń w kontekście wdrażania e-learning
Marlena Plebańska
(konsultant projektów e-learningowych)
13:10 Case study: Systemy zarządzania treścią witryny przy organizowaniu zdalnych szkoleń
W referacie omówione będą podstawowe moduły składowe systemu zarządzania treścią nauczania LCMS (Learning Content Management System) oraz systemu zarządzania nauczaniem LMS (Learning Management System) na przykładzie platformy e-learningowej Moodle. Pokazane będą produkty służące do budowy prezentacji multimedialnych Przedstawione technologie tworzenia i prezentacji dokumentów w budowie kursów zdalnych szkoleń. Zaprezentowane będą produkty służące do transmisji obrazu i dźwięku. Omówiony będzie moduł składnicy obiektów, moduł tworzenia szkoleń, moduł dostarczania szkoleń, moduł administracyjny, moduł zdalnego samokształcenia, moduł komunikacyjny, moduł sprawdzający wiedzę.
Daniel Paluch
(Ośrodek Kształcenia na odległość Politechniki Warszawskiej)
13:50 Prezentacja: Jak ocenić opłacalność inwestycji w e-learning (ROI)
 • Jak przekonać samego siebie i inne osoby decyzyjne, że wdrożenie e-learningu przyniesie korzyści ekonomiczne?
 • Jakie mix e-learningowy wybrać, żeby faktycznie te korzyści osiągnąć?
 • Jak wdrożyć e-learning żeby zwrot nastąpił w jednym okresie budżetowym?
Pokażemy proste narzędzie kalkulacji zwrotu z inwestycji i opiszemy podejście do kalkulacji. Powiemy o najbardziej opłacalnych obszarach wdrożenie e-learningu a także metodach doboru narzędzi e-learningu do specyfiki firmy tj. kultury technicznej, wielkości budżetu, liczby osób szkolonych oraz znaczenia zarządzania wiedzą dla działań operacyjnych.
Marek Goliasz (E-learning project manager Business Media Software Solutions Sp. z o.o.)
Przemysław Kędzia (Prezes zarządu Business Media Software Solutions Sp. z o.o.)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Wyniki testowania dostępnych platform e-learningowych
 • Wprowadzenie do e-learningu - definicja potrzebnych pojęć
 • Rynek platform e-learningowych:
  1. krótka historia powstania i rozwoju platform,
  2. e-edukacja a systemy e-learningowe,
  3. przedstawienie najpopularniejszych platform,
  4. kryteria podziału platform,
  5. strategie wyboru platform dla instytucji i innych jednostek.
 • Cechy i funkcjonalności platform:
  1. omówienie pożądanych cech oraz funkcjonalności,
  2. dodatkowe cechy.
 • Zestawienie kilku systemów e-learningowych:
  1. uzasadnienie decyzji wyboru omawianych platform,
  2. omówienie działania wybranych platform e-learningowych,
  3. standardy e-learningowe a platformy,
  4. interoperacyjność i otwartość zasobów.
 • Podsumowanie:
  1. dane statystyczne (wykresy porównawcze, zestawienia),
  2. próba konkluzji.
Jacek Bubak
(Centrum e-Learningu, Akademia Górniczo-Hutnicza)
15:10 Wykład: Ocena efektywności ekonomicznej e-learningu w Polsce
 • Wprowadzenie - definicja i charakterystyka pojęcia efektywności
 • Ogólne koncepcje pomiaru efektywności - rodzaje i kryteria oceny efektywności
 • Sposoby oceny efektywności e-learningu
 • Metody i techniki pomiaru efektywności ekonomicznej projektów e-learningowych
 • Ocena efektywności projektu e-learningowego - studium przypadku
 • Podsumowanie prezentacji
Izabela Kula
(Ośrodek Kształcenia na odległość Politechniki Warszawskiej)
15:50 Zakończenie programu, rozdanie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78