centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.01.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Jacek Bubak

Jest pracownikiem Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej; Zajmuje się rozwojem systemów e-learningowych i dostosowywaniem ich do potrzeb użytkowników; Ponadto pracuje nad wdrażaniem nowych standardów w aplikacjach wspomagających nauczanie na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem interoperacyjności systemów umożliwiającej ich współdziałanie i bezpieczną wymianę danych.


Rafał Golat

Rafał Golat

Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.


Marek Goliasz

Specjalista w dziedzinie kognitywistyki. Ekspert w zakresie projektowania ścieżek dydatktycznych, doboru narzędzi i form szkoleniowych. Pasjonat nowoczesnych technologii szkoleniowych.


Przemysław Kędzia

Specjalista w dziedzinie zarządzania w tym głównie w zakresie procesów HR, rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, projektowania ścieżek szkoleniowych.


Izabela Kula

Izabela Kula

Aktywny trener i wykładowca, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Inżynierii Produkcji PW oraz specjalista ds. komunikacji i promocji Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. Od kilku lat prowadzi przedmioty z pogranicza informatyki i biznesu na platformach edukacyjnych. Finalizuje pracę doktorską z tematyki oceny efektywności ekonomicznej e-learningu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu e-learningu, marketingu internetowego, ekonomii i zarządzania. Konsultant projektów e-learningowych oraz uczestnik projektów naukowo-badawczych z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i e-biznesu.


Daniel Paluch

Absolwent wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalista ds. informatyki w Ośrodku Kształcenia Na Odległość Politechniki Warszawskiej. Prowadzeniem e-szkoleń i nauczaniem na odległość zajmuje się od 2006 roku. Od kilku lat prowadzi zajęcia na Politechnice Warszawskiej na studiach inżynierskich, magisterskich i podyplomowych z elektroniki, telekomunikacji i informatyki. Trener e-szkoleń organizowanych przez Akademie PARP: "Tworzenie e-szkoleń na podstawie scenariuszy", "Budowanie szkoleń e-learningowych dla własnej organizacji". Współtwórca szablonu multimedialnego podręcznika elektronicznego opartego o technologię FLASH, Action Scripts, JAVA, XML dla OKNO PW. Na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej finalizuje pracę nad doktoratem.


Marlena Plebańska

Marlena Plebańska

Doktor nauk ekonomicznych specjalizacja zarządzanie wiedzą korporacyjną. Absolwentka Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie e-learningu, autorka kilkudziesięciu publikacji w zakresie kształcenia na odległość. Od 12 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learning w wielu polskich przedsiębiorstwach. Kierownik i konsultant projektów e-learningowych. Aktywny trener i wykładowca.
Marianna Poproch-Wesołowska

Marianna Poproch-Wesołowska

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, a aktualnie doktorantka tejże uczelni w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego. Dotychczasowa współpraca z wiodącymi na rynku Kancelariami Prawnymi dała jej podstawę do zdobycia rzetelnej wiedzy i bogatej praktyki zawodowej. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych. W tym też zakresie uczestniczyła w strategicznych procesach wprowadzania spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego, zajmującej się szeroko rozumianym prawem gospodarczym. Autorka bloga "Aspekty Prawa".

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78