centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 01.06.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

1 czerwca 2011 r.
10:00 Wykład: Ewolucja potrzeb informatycznych banków - trendy w rozwiązaniach teleinformatycznych
Potrzeby informatyczne banków są pochodną dwóch czynników: istnienia dojrzałych technik informatycznych i pomysłów na ich biznesowe wykorzystanie. Dobrym tego przykładem były hurtownie danych, które na początku XXI wieku umożliwiły wystąpienie z pomysłem tzw. Nowej Umowy Kapitałowej (znanej również jako Druga Umowa Bazylejska). Idea ta zresztą skompromitowała się w jakimś stopniu, gdyż mając - w założeniu - poprawić stabilność systemu bankowego, nie ustrzegła go przed kryzysem o globalnej skali.
Obecne potrzeby informatyczne banków są wynikiem oczekiwań ich klientów, prób opanowania i wykorzystania przez banki ogromu informacji zawartego w posiadanych zasobach danych oraz spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Wszystko to zaś ma się odbywać przy możliwie najniższych kosztach.
Wykonanie wynikających z tego zadań wymaga udziału znacznych zasobów informatycznych w postaci mocy obliczeniowej i pamięci do przechowywania danych oraz poszukiwania nowych dróg docierania z usługami do klientów. Dotrzymując ostrych reżimów kosztowych nie sposób spełnić tych wymogów tradycyjną drogą ekstensywnego rozwoju infrastruktury informatycznej. Sprostanie zaś takim oczekiwaniom klientów, jak indywidualizacja oferty czy skrócenie czasu wykonywania operacji międzybankowych, stwarza zupełnie nowe wymogi wobec systemów informatycznych obsługujących nie tylko banki, ale również cały, szeroko rozumiany, sektor usług finansowych.
Bogdan Pilawski
(Bank Zachodni WBK)
10:40 Wykład: Innowacje IT w kontekście ryzyka bankowego
 • Wsparcie systemów IT w zakresie identyfikacji ryzyka bankowego
 • Główne atrybuty systemów IT w kontekście pomiaru ryzyka bankowego
 • Holistyczny charakter systemów IT
 • Kierunki rozwojowe w procesach modelowania ryzyka bankowego
dr Emil Ślązak
(Szkoła Głowna Handlowa)
11:20 Prezentacja Sponsora: Aktywny bank czyli jak być zawsze blisko Klienta
Wraz z pojawieniem się nowej generacji rozwiązań mobilnych banki mają szansę skorzystać z niespotykanych dotychczas możliwości nawiązywania relacji z klientem. Dzisiejsza funkcjonalność telefonu komórkowego sprawia, że stał się on przedmiotem użytku osobistego stale obecnym w życiu człowieka. Rodzi się sposobność proaktywnego pozyskiwania informacji i oferowania usług.
Firma Tieto Poland w swojej strategii koncentruje się nad kreatywnym i pełnym wykorzystaniem możliwości nowych technologii. Przedstawiamy grupę rozwiązań opartą na koncepcji "Active Banking" (aBanking), w której urządzenie mobilne przestaje być jedynie kanałem dostępu klienta do usług banku - staje się również kanałem dostępu banku do potrzeb klienta.
Rafał Miłkowski
(Z-ca Dyrektora ds. Strategii Rozwoju Usług, Tieto Poland sp. z o.o.)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Technologia RIA w bankowości i usługach finansowych
 • Innowacyjności w tworzeniu rozwiązań firmy Euronet Worldwide
 • Usługi RIA rozwijanej w Euronet Worldwide
 • Przykładu zastosowań usługi RIA na przykładzie case study Alpen Gold
Wojciech Sokół
(Euronet Sp. z o.o.)
13:10 Prezentacja: Płatności natychmiastowe - ścieżka rozwoju nowoczesnych systemów płatniczych
 • Rynek płatności real-time
 • System płatności natychmiastowych w KIR S.A.
 • Metody komunikacji z uczestnikami
 • Mechanizmy rozrachunku systemu płatności natychmiastowych
 • Plany wdrożenia
Dr Tomasz Jończyk
(Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowej Izby Rozliczeniowej SA)
13:40 Prezentacja: Wsparcie procesów biznesowych jako odpowiedź na obecne wyzwania rynku finansowego
Czy procesy biznesowe są w 100% wydajne? Jeśli wciąż opierają się na czasochłonnej pracy papierkowej, odpowiedzią jest prawie na pewno "nie". Stare procesy biznesowe niosą ze sobą ogromne ukryte koszty i są podatne na błędy, straty, problemy z wyjątkami oraz brak kontroli.
Dziś najcenniejszym towarem jest informacja. Jej pozyskanie jest konieczne do osiągnięcia sukcesu firmy. Nowe rozwiązania pozwalają na szybkie i precyzyjne przygotowanie danych, a tym samym pozwalają firmom koncentrować się na ich podstawowej działalności. Przygotowanie dokumentów i danych do decyzji biznesowych - digitalizacja, ocena formalna, indeksowanie, zarządzanie informacją, procesy uwiarygodniania danych, scoring.
Jarosław Rowiński
(Iron Mountain Polska Sp. z o.o.)
14:10 Przerwa
14:30 Case study: Poprawa użyteczności internetowych stron bankowych i instytucji finansowych
Większość przedsiębiorstw planując swoje działania próbuje znaleźć nowe przewagi konkurencyjne, tak, aby ich produkty czy usługi wyróżniały się na tle konkurencji nie tylko ceną, ale także jakością usług, innowacyjnością, a przede wszystkim użytecznością. W przypadku banków i instytucji finansowych, wyższa użyteczność to przede wszystkim większa sprzedaż za pomocą serwisów informacyjnych, ale także wyższa satysfakcja (a co za tym idzie lojalność klienta), dzięki lepszej jakości obsługi klienta w serwisach transakcyjnych (w w tym mobilnych).
W ramach wykładu zostaną poruszone następujące tematy:
 • Fakty i mity dotyczące usability.
 • Czym różni się usability, user experience od User Center Design.
 • Zyski z inwestycji w użyteczność.
 • Podejście ewolucyjne i rewolucyjne do wprowadzania zmian w serwisach bankowych na przykładzie stron informacyjnych, produktowych i serwisów transakcyjnych (wybrane case study).
Wiesław Kotecki
(Prezes Zarządu UseLab Sp. z o.o.)
15:00 Case study: Private financial management systems jako sposób na przyciągnięcie i utrzymanie klientów oraz up-selling i cross-selling
 • Instytucje finansowe poświęcają wiele energii, aby przyciągnąć nowych klientów. Warto jednak zastanowić się nad tym, co zrobić, aby ich utrzymać i zachęcić do korzystania z kolejnych produktów finansowych/usług
 • Personal financial management - jeden ze sposobów na zwiększenie lojalności klientów. Czym jest PFM, jakie narzędzia IT istnieją na rynku - aplikacje webowe oraz mobilne
 • Przykłady wykorzystania PFM przez zachodnie instytucje finansowe
 • Case study "Tú Cuentas". Wdrożenie systemu PFM oraz jego efekty
Szymon Szymczyk
(niezależny ekspert)
15:30 Case study: Bankowość mobilna dla klientów korporacyjnych w Polsce na przykładzie rozwiązania w Raiffeisen Bank Polska
Sebastian Malahfji
(Manager Produktu ds. Bankowości Elektronicznej Raiffeisen Bank Polska S.A.)
16:00 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78