centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.03.2011 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

8 marca 2011 r.
10:00 Wykład inaugurujący: e-Uczelnia - Nowoczesne rozwiązania i technologie w edukacji i w badaniach
 • e-środowiska kształcenia
 • e-podręczniki i ich przyszłość
 • e-learning w uczelniach
 • badania ponad uczelniami - czy nic nowego?
 • uczelnie... w chmurach
prof. dr hab. Maciej M. Sysło
(Uniwersytet Wrocławski, UMK w Toruniu)
10:40 Prezentacja sponsora: Uczelnia zarządzana przez cele - studium przypadku
Dariusz Trzeciak (Akademia Leona Koźmińskiego)
Grzegorz Żytka (Partners in Progress, Dyrektor Handlowy)
Marek Bieniasz (Partners in Progress, Prezes Zarządu)
11:15 Wykład: KPA w praktyce - wpływ nowelizacji KPA na funkcjonowanie organów szkoły wyższej
 • Zakres stosowania KPA w działalność szkoły wyższej
 • Wnoszenie e-podań przez studenta w związku ze nowelizowaniem k.p.a.
 • Elektroniczna skrzynka podawcza
 • Urzędowe poświadczenie odbioru
 • Doręczanie pism w postaci elektronicznej (studentowi i innym uczestnikom postępowania)
 • Decyzja, postanowienie, zaświadczenie w postaci elektronicznej
 • Zakaz żądania zaświadczeń, które szkoła wyższa może uzyskać drogą elektroniczną
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
11:55 Prezentacja sponsora: eUczelnia oczami Comarch
Miłosz Smolarczyk
(COMARCH S.A.)
12:35 Przerwa, lunch
13:00 Wykład: Zmiany Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - konsekwencje prawne dla uczelni wyższych
 • Rozszerzenie grupy podmiotów podlegających ustawie o uczelnie wyższe
 • Konsekwencje zmian w KPA w funkcjonowaniu uczelni wyższej
 • Doręczanie pism organom administracji
 • Konieczność stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem
Izabela Adamska
(Centrum Projektów Informatycznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)
13:25 Prezentacja: Kompleksowe Zabezpieczenie Sieci LAN
Maciej Kaczmarek
(VAR Account Manager, NETGEAR)
13:55 Prezentacja: Wykorzystanie kart Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - przykłady zastosowań
 • elektroniczna legitymacja studencka
 • elektroniczna Karta Pracownicza
 • przykłady aplikacji systemów wykorzystujących karty ELS i EKP
 • przykłady funkcji ELS i EKP
Jarosław Łagoda
(OPTEAM S.A.)
14:25 Prezentacja: OPTIcamp: obsługa wymiany międzynarodowej studentów na przykładzie wdrożenia w Politechnice Łódzkiej
dr inż. Piotr Korbel (Politechnika Łódzka)
Tomasz Długosz (OPTEAM S.A.)
14:55 Prezentacja: Nowa jakość w systemach zarządzania uczelnią
Andrzej Kuś
(SIMPLE.S.A.)
15:25 Przerwa
15:40 Wykład: Po co i gdzie należy stosować kwalifikowane formy podpisu elektronicznego w systemach informatycznych uczelni
 • zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązującej ustawy o podpisie elektronicznym, a także zmiany jakie w tym obszarze wprowadza procedowany w Sejmie rządowy projekt całkiem nowej ustawy "O podpisach elektronicznych"
 • skutki prawne różnych form podpisu elektronicznego
 • obowiązki dotyczące stosowania podpisu elektronicznego przez jednostki realizujące zadania publiczne
 • sposób technicznej realizacji podpisu w systemach informatycznych
Wiesław Paluszyński
(Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Prezes Trusted Information Consulting)
16:20 Wykład: E-administracja, e-PUAP, e-podpis - szanse i zagrożenia dla uczelni wyższej oczyma praktyka
 • E-podpis na uczelni
  1. gdzie ma zastosowanie?
  2. czy musi kosztować?
 • E-PUAP
  1. szanse i obowiązki uczelni wynikające ze zmienionej ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  2. jak integrować e-PUAP z systemami uczelnianymi
 • E-administracja
  1. elektroniczne dokumentowanie spraw studiów: e-Księga Albumów, e-indeks, e-podanie...
  2. plany MNiSW w zakresie stworzenia zintegrowanego systemu monitorowania, rankingowania (...) szkolnictwa wyższego w Polsce
dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78