centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.03.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

Wśród licznych szkoleń dotyczących Cloud Computing brakowało do tej pory problematyki uwarunkowań prawnych przetwarzania i udostępniania danych w tym modelu.
Jesteśmy przekonani, że na tym etapie promowania oraz wdrażania modelu Cloud Computing problemy prawne są kluczowe dla bezpieczeństwa biznesowego i możliwości podjęcia ryzyka całościowego lub częściowego przetwarzania danych w chmurze. Bardzo istotnym elementem uwarunkowań prawnych są rekomendacje i regulacje UE - dlatego też ten aspekt znalazł swoje miejsce w wykładzie wprowadzającym do programu seminarium. Agenda imprezy, w swym końcowym punkcie, zawiera wykład na temat praktycznie jeszcze nie do końca rozpoznany - to jest omówienie zasad karnoprawnej odpowiedzialności zarówno usługodawcy jak i usłubiorcy.
Mamy nadzieję Państwa pelnej satysfakcji z podjęcia decyzji o udziale w seminarium.

Prowadzenie obrad: dr Bogdan Fischer (Uniwersytet Jagielloński, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy)

PROGRAM

30 marca 2011 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Prawne aspekty przetwarzania danych w "chmurze obliczeniowej" - rekomendacje i regulacje UE
 • Wprowadzenie do problematyki chmur obliczeniowych
 • Ekonomiczne i organizacyjne powody przyjmowania rozwiązań chmurowych
 • Oczekiwania co do przyszłości rynku
 • Europejska Agenda Cyfrowa a przetwarzanie w chmurach:
  1. Stanowisko Komisji Europejskiej jest "cloud friendly"
  2. Oczekiwania UE co do chmur
 • Dlaczego nie należy tworzyć "prawa chmur"
 • Podstawowe kwestie prawne:
  1. Rodzaje umów
  2. Prawne aspekty różnych rodzajów chmur (publiczne, prywatne, hybrydy, "stos chmur")
  3. Standardowe klauzule umowne rozmyte w chmurze
  4. Zagadnienie jurysdykcji, prawa właściwego i właściwości miejscowej przy usługach w chmurze
  5. Odpowiedzialność dostarczyciela chmury a odpowiedzialność ISP
 • Przetwarzanie danych osobowych w chmurach obliczeniowych
 • Zasady notyfikacji zdarzeń bezpieczeństwa i wycieku danych
 • Privacy by Design w odniesieniu do chmury:
  1. Privacy Impact Assessment
  2. Nowe zagrożenia mogą wymagać nowych standardów
  3. Ponowna ocena używanego dziś oprogramowania pod kątem wykorzystania go dla potrzeb chmury
  4. Przebudowa Software Development Life Cycle (SDLC)
  5. Privacy Risk Management dla chmury
 • Chmury obliczeniowe w administracji publicznej - szczególne rodzaje wymagań i zagrożeń
 • Wskazania dla dalszych badań:
  1. Budowanie zaufania
  2. Ochrona danych w wielkoskalowych ponad-organizacyjnych chmurach
  3. Mechanizmy zbierania śladów i dowodów na potrzeby kryminalistyki
  4. Różnice między państwami w prawnej regulacji prywatności
  5. Inżynieria systemów wielkoskalowych (m.in. mechanizmy izolacji zasobów, interoperacyjność)
 • Podsumowanie
dr Wojciech Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Danych Osobowych, Uniwersytet Gdański)
11:00 Wykład: Odpowiedzialność za dane i problemy lokalizacji serwerów poza Polską i UE w projektach Cloud Computing
 • Współdzielenie usług i zasobów w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydach
 • Abstrakcja zasobów i ich dostosowanie do prawa
 • Model cc a outsourcing i hosting
 • Zagrożenia prywatności przy przetwarzaniu w chmurach
 • Przedefiniowanie pojęcia administratora danych w przypadku modelu cc
 • Uwagi do niektórych konstrukcji umownych (SLA, umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych)
 • Stosowanie pokrewnych prawu instrumentów
dr Bogdan Fischer
(Uniwersytet Jagielloński, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy)
11:40 Przerwa na kawę
12:00 Wykład: Ryzyka związane z usługą przetwarzania danych w chmurze i metody ich łagodzenia
 • Rodzaje usług w "chmurze", korzyści z nich płynące
 • Kategorie zagrożeń dla usługi przetwarzania informacji w "chmurze", możliwe straty i działania zapobiegawcze, przykłady
 • Amerykańska "Narodowa Strategia dla Zaufania Tożsamości w Cyberprzestrzeni" - przyczyny, cele i strategia
Piotr Dzwonkowski
(Dyrektor w ISSA Polska)
12:40 Prezentacja: Modele funkcjonalne budowy i migracji infrastruktury IT w kierunku chmury
 • Konwergencja infrastruktury IT
 • Hybrydowy model infrastruktury i scenariusze migracji
 • Rozwiązania technologiczne gotowe do pracy w chmurze
 • Aspekt bezpieczeństwa związany z infrastrukturą sprzętową
Maciej Rak
(Hewlett-Packard)
13:10 Przerwa, poczęstunek
13:30 Wykład: Outsourcing przetwarzania danych - kontrakt outsourcingowy (aspekty praktyczne)
 • Outsourcing - trzy wymiary:
  1. Wymiar biznesowy
  2. Wymiar techniczny
  3. Wymiar prawny
 • Regulacje prawne:
  1. Ogólne
  2. Szczególne
 • Kontrakt outsourcingowy:
  1. Ogólny zamysł
  2. Nowe trendy
  3. Budowanie relacji wewnętrznych i zewnętrznych
  4. Dobre standardy kontraktowe
 • Wyjście z relacji outsourcingowej
Jakub Ruiz
(Adwokat, Szef praktyki rozwiązywania sporów w warszawskim biurze BIRD & BIRD)
14:15 Wykład: Karnoprawne zagadnienia przetwarzania danych w Cloud Computing, regulacje prawa karnego z perspektywy różnych podmiotów uczestniczących w tym przetwarzaniu?
 • Cloud computing jako nowe wyzwanie dla prawa karnego
 • Odpowiedzialność usługodawcy
 • Odpowiedzialność usługobiorcy
 • Problem transgraniczności usługi
 • Zagadnienia procesowe
dr Arkadiusz Lach
(Kancelaria Adwokacka)
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatu

Firmy zainteresowane udziałem w programie - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78