centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.03.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Piotr Dzwonkowski

Piotr Dzwonkowski

Jest przedstawicielem grupy LINKIES. Management Consulting w Polsce. Interesuje się zawodowo zarządzaniem, ryzykiem i kontrolą IT. Prowadzi wykład "Sarbanes-Oxley Act (SOX/SOA) - Rola IT w projektowaniu i wprowadzaniu wewnętrznych kontroli raportowania finansowego" oraz wykład na temat Ryzyk IT w ramach podyplomowego studium "Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie" organizowanego przez Szkołę Główną Handlową. Ma 20 lat doświadczenia w IT. Zaczynał pracę we Francji jako programista i kierownik projektu wspierającego oprogramowanie wysokiej dostępności. Po powrocie do Polski pełnił różne role w dużej międzynarodowej firmie poczynając od administratora Systemu po kierownika Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych, korporacyjnego kontrolera zgodności IT i korporacyjnego kontrolera dostępów do systemów IT.
Piotr Dzwonkowski pełnił przez 10 lat rolę ABI i jest współautorem "Wytycznej zarządzania i nadzoru nad systemami informatycznymi pod kątem zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych" mieszczonej w zasobach ISACA.
Piotr Dzwonkowski ma tytuł doktora Uniwersytetu Paris VI w dziedzinie nauki o materiałach.
Posiada certyfikaty CISA i CISM z ISACA.


Bogdan Fischer

Bogdan Fischer

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim, arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz przy Krajowej Izbie Gospodarczej; od kilkunastu lat specjalizuje się w problematyce prawa komputerowego, prawa mediów, prawa technologii informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej; w tym zakresie jest doradcą szeregu firm, wykładowcą na licznych seminariach i konferencjach; autor ponad stu publikacji z powyższego zakresu.


Arkadiusz Lach

Arkadiusz Lach

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, adwokat. Autor ponad 70 opracowań naukowych i popularnonaukowych w tym monografii "Dowody elektroniczne w procesie karnym" (Toruń 2004). Współautor opracowania International electronic evidence (Londyn 2008). Od 2008 r. niezależny ekspert Komisji Europejskiej w obszarze wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma Digital Evidence and Electronic Signature Law Review. Specjalizuje się w prawie karnym procesowym, prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych i prawie europejskim.


Maciej Rak

Maciej Rak

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kierunek Elektronika). W firmie Hewlett-Packard pracuje od 1996 roku. Od 5 lat zajmuje się rozwojem biznesu w zakresie produktów blade. Obecnie zajmuje stanowisko Product Managera. Odpowiedzialny jest za rozwój biznesu w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych dla Data Center. Jest twórcą i szefem HP Solutions Discovery Center.

Jakub Ruiz

Jakub Ruiz

Doświadczenie zawodowe Kuby Ruiz przed podjęciem współpracy z Bird & Bird obejmuje m.in.: pracę w niezależnych polskich kancelariach prawniczych oraz w departamencie rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażu w sieciowej kancelarii międzynarodowej.
Główne obszary praktyki prawniczej Kuby Ruiz obejmują doradztwo prawne w zakresie IT i nowych technologii, prawa transakcyjnego i handlowego oraz szeroko rozumianego rozwiązywania sporów, w tym sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, arbitraży, rozmów polubownych / mediacji.
Kuba Ruiz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał również tytuł LL.M. w Amsterdam Law School of the Faculty of Law, Universiteit van Amsterdam, (specjalizacja: Międzynarodowe Prawo Handlowe i Gospodarczy Arbitraż Międzynarodowy).
Kuba Ruiz ma ponad sześć lat doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego.


Wojciech Rafał Wiewiórowski

Wojciech Rafał Wiewiórowski

Sprawuje od 4 sierpnia 2010 r. funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Urodził się w 1971 r. w Łęczycy w woj. Łódzkim. W 1995 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2000 r. uzyskał stopień doktora. Po ukończeniu studiów był redaktorem, a następnie wydawcą w wydawnictwach prawniczych, m.in. w Wydawnictwie Prawniczym LEX oraz w Polskich Wydawnictwach Profesjonalnych - Wolters Kluwer Polska. W 2002 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. sprawował funkcję adiunkta i kierownika Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z którym związany jest od 1995 r.
Od 2006 r. pracuje na rzecz administracji publicznej. Pełnił m.in. funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 r. objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. Wśród innych pełnionych funkcji wymienić można takie jak: mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika "Czas Informacji - Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce", członek rady programowej "Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych".
Doktor Wojciech Wiewiórowski jest autorem wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.
Prywatnie interesuje się historią stosunków politycznych, historią sportu, muzyką (od muzyki średniowiecznej do punk rocka) oraz prekolumbijskimi kulturami Mezoameryki.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78