centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.03.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Dorota Chromicka

Dorota Chromicka

Asystentka w Katedrze Prawa Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Zajmuje się prawnymi zagadnieniami komunikacji elektronicznej i informatyzacji państwa.Dr Ewa Perłakowska

Ewa Perłakowska

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997). Stażystka Międzynarodowego Technicznego Stażu Archiwalnego w Paryżu (1999) oraz stażu "Teorie i praktyki archiwalne" w ramach programu Courants du Monde w Paryżu (2001). Ukończone studia podyplomowe z administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji UJ (2004). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009).
Autorka publikacji i komunikatów w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych. Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją w administracji oraz wartościowaniem archiwalnym dokumentacji. Specjalizuje się zwłaszcza w opracowywaniu instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla administracji. Pomysłodawca, organizator i koordynator kwalifikacyjnych kursów kancelaryjno-archiwalnych i licznych szkoleń kancelaryjnych skierowanych do archiwistów i urzędników. Obecnie koordynuje prace grupy roboczej przygotowującej projekt nowej instrukcji kancelaryjnej uwzględniającej zarządzanie dokumentem elektronicznym, a także projekty jednolitych rzeczowych wykazów akt i instrukcji archiwalnej dla administracji.


Magdalena Sawicka

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyzacji i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W latach 2000- 2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku.
W latach 2008-2010 pracownik Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami.Kazimierz Schmidt

Kazimierz Schmidt

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (1989) i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW (1993). Interesuje się szeroko pojętą problematyką zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (kolejno: biblioteka naukowa, Archiwum Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Telewizji Polskiej, a od 2003 do końca 2009 - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych).
Autor artykułów, a także moderator i jednocześnie aktywny uczestnik forów internetowych, związanych z archiwizacją dokumentów elektronicznych oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78