centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.10.2011 Koordynator: Jakub Nawrocki

PATRONAT HONOROWY

PROGRAM

18 października 2011 r.
10:00 Otwarcie konferencji, przedstawienie założeń programowych, objęcie przewodnictwa obrad
Jan Wróbel
(dyrektor Społecznego Liceum "Bednarska")
10:05 Wykład: Jak wychować przyszłych zwycięzców Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu
W referacie podamy najbardziej spektakularne przykłady sukcesów polskiej informatyki młodzieżowej w ostatnich kilkunastu latach, wskazując ich podstawy. Przedstawimy ponadto warunki, które powinny być spełnione, żeby triumfy młodych informatyków udało się przekuć w sukcesy w ich życiu zawodowym, na miarę ich możliwości i ambicji.
prof. dr hab. Jan Madey
(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
10:40 Prezentacja sponsora: Epson - innowacyjne produkty i rozwiązania niezbędne w procesie nauczania
Tomasz Kuciński
(Epson)
11:20 Prezentacja sponsora: Wdrażanie platformy edukacyjnej - jak to się robi w Oslo
Podczas prezentacji omówione zostaną doświadczenia wdrażania platformy edukacyjnej Fronter we wszystkich szkołach w Oslo. W ciągu trzech lat udało się tam doprowadzić do sytuacji, gdy średnio każdy z uczniów i nauczycieli kilka razy w tygodniu korzysta z platformy. Wnioski i doświadczenia norweskie zostana uzupełnione o doświadczenia z Londynu i skonfrontowane z realiami polskiej oświaty.
Leszek Lewoc
(Fronter sp. z o.o.)
12:00 Wykład: Kogo, Kto, Jak i Po co - Nowa Edukacja Społeczna
Prof. dr hab. Łukasz A. Turski
(Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Internet w domu i w szkole. Uczniowie i nauczyciele wobec nowych technologii
dr Dominik Batorski
(Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski)
13:40 Blok merytorycznych prezentacji firmowych - na temat nowych technologii w nauczaniu
14:10 Wykład i dyskusja: Collegium Futurum - szkoła ery postindustrialnej
  • Nauka jako obróbka informacji i budowa wiedzy
  • Model pracy ucznia w szkole 2.0
  • Dydaktyka w szkole 2.0 - technologia i Internet
Witold Kołodziejczyk
(redaktor naczelny miesięcznika "Edukacja i dialog", dyrektor Collegium Futurum)
14:50 Przerwa
15:10 Wykład: Jak wykorzystać media społecznościowe i nowe technologie w edukacji
  • Portale społecznościowe jako wirtualne środowisko młodzieży
  • Jak młodzież korzysta z serwisów Web 2.0
  • Dziesięć najlepszych narzędzi ery Web 2.0 dla nauczycieli: od Facebooka do QR kodów i Augmented Reality
  • Czy urządzenia mobilne: smartfony i tablety zastąpią książki i podręczniki?
Krzysztof Urbanowicz
(prezes Mediapolis Interactive)
16:10 Wykład: Nauczyciele informatyki wobec zmieniających się oczekiwań szkoły
Nauczyciel informatyki jest pracownikiem, bywa opiekunem pracowni komputerowych, administratorem sieci, edukatorem dla innych nauczycieli. Jednocześnie zmienia się sam dostęp uczniów do edukacji informatycznej. Podejmują się jej także nauczyciele innych przedmiotów, a miejscem odbywania zajęć nie musi być tylko pracownia komputerowa. Muszą za tymi wyzwaniami nadążać kwalifikacje nauczycieli oraz świadomość kadry kierowniczej.
Marek Pleśniar
(Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty)
16:45 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów, możliwość udziału w pokazie Planetarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78