centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.10.2011 Koordynator: Jakub Nawrocki

PRELEGENCI

Prelegenci | Dominik Batorski

Dr Dominik Batorski

Dominik Batorski

Jest adiunktem w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, jest także członkiem Rady Monitoringu Społecznego przygotowującej cykl badań Diagnoza Społeczna.
Specjalizuje się w badaniach relacji i sieci społecznych (social network analysis - sna), oraz procesów społecznych zachodzących w sieciach. Zajmuje się także problematyką społecznych oraz psychologicznych uwarunkowań i konsekwencji korzystania z komputerów i internetu. Jest autorem modułu badań Diagnoza Społeczna poświęconego korzystaniu z nowych technologii. Jego zainteresowania obejmują również metodologię prowadzenia badań społecznych przez internet.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Network for Social Network Analysis oraz Association of Internet Researchers.

Prelegenci | Witold Kołodziejczyk

Witold Kołodziejczyk

Redaktor naczelny miesięcznika Edukacja i Dialog, dyrektor i twórca Collegium Futurum - szkoły przyszłości powstającej w Słupsku. Autor licznych publikacji promujących innowacje w zarządzaniu oświatą, trener kadry kierowniczej oświaty, promotor wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, prowadzi zajęcia na AGH.
Autor książki "Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad zarządzania w nowych czasach." Współpracownik w zespole doradcy Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, były wicedyrektor CODN. Założyciel i długoletni dyrektor szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku i Człuchowie.

Prelegenci | Jan Madey

Prof. dr hab. Jan Madey

Jan Madey

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku swej kariery zawodowej związany z Uniwersytetem Warszawskim, ale spędził też blisko 10 lat w czołowych uczelniach Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Autor i współautor pierwszych w Polsce podręczników poświęconych językom programowania Algol 60 i Pascal oraz ponad 100 publikacji.
W UW był wieloletnim Dyrektorem Instytutu Informatyki, Prodziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a następnie Prorektorem. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW oraz profesorem zwyczajnym w Instytucie Informatyki.
Pełni też wiele innych funkcji, m.in. jest Przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia EUNIS (European University Information Systems), wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, przewodniczącym Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, przewodniczącym Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej, Organizatorem Krajowym Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (EUCYS) oraz opiekunem drużyn studentów UW uczestniczących w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym (od 1994 roku).
Laureat wielu prestiżowych nagród. Otrzymał m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie, Medal PAN im. Mikołaja Kopernika za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz nauki, liczne nagrody Ministra Edukacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodę "Złoty Procesor" i tytuł "Człowieka Roku 2003" redakcji Teleinfo, wyróżnienie firmy IBM "Award of Excellence", nagrodę im. Marka Cara, nagrodę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, nagrodę Infostar 2006 oraz nagrodę tygodnika Przekrój "Fenomen 2006".
Członek wielu towarzystw i organizacji, w tym Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz Honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Prelegenci | Łukasz A. Turski

Łukasz A. Turski

Łukasz A. Turski

Fizyk, profesor dr hab. Laureat nagrody im. H. Steinhausa oraz Złotego Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Oprócz stu kilkudziesięciu prac naukowych autor artykułów popularno-naukowych oraz publicyst: Wprost, Znak, Tygodnik Powszechny, Odra, Gazeta Wyborcza, Polska the Times, Rzeczpospolita. Autor audycji radiowych i programów telewizyjnych o nauce i społeczeństwie. Przewodniczący Kolegium ds. audycji edukacyjnych Polskiego Radia (do 2003r). Przewodniczący Komitetu Naukowego Pikników Naukowych oraz Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik. Członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk do rozwiązania Towarzystwa w 2010r. . Członek Rady Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. Członek zagranicznych towarzystw naukowych. W latach 2000-2004 wybrany członek Komitetu Badań Naukowych. Współpracował jako profesor-gość z uniwersytetami i ośrodkami badawczymi w USA, Kanadzie, Niemczech, Szwecji, Szwajcarii i Belgii. Profesor zwyczajny w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Żonaty, ma syna i dwóch wnuków. (web.me.com/lukaszturski).

Prelegenci |Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz

Krzysztof Urbanowicz jest przedsiębiorcą, strategiem marketingu internetowego i specjalistą w zakresie transformacji cyfrowej (proces przechodzenia organizacji na nowe sposoby pracy przy wykorzystaniu technologii cyfrowych). Przez 18 lat kierował agencją content marketingu Mediapolis, należącą do międzynarodowej grupy Revsquare. Z wyształcenia dziennikarz (Institut Francais de Presse w Paryżu) i sowietolog (Institut d’Etudes Politiques w Paryżu), rozpoczynał swoją karierę w mediach francuskich we Francji, a po powrocie do Polski, w latach 90. był korespondentem prasy francuskiej, później dyrektorem polsko-francuskiej szkoły dziennikarstwa prowadzonej przez L’Ecole Superieure de Journalisme de Lille. Przez ponad 15 lat był konsultantem ds strategii redakcyjnej w mediach w Polsce, Francji i Szwajcarii.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78