centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.08.2011 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

17 sierpnia 2011 r.
10:00 Wykład: Naruszanie praw do utworu
 • Specyfika korzystania z utworów w wersji cyfrowej - czy i dlaczego ryzyko naruszenia praw autorskich w Internecie jest znaczne.
 • Naruszenie autorskich praw majątkowych i osobistych - ogólne zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej: czy polskie prawo autorskie jest w tym zakresie restrykcyjne?
 • Kto i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich w Internecie:
  1. dostawcy dostępu do sieci, tzw. service providerzy (np. świadczący usługi hostingowe), podmioty przesyłające cudze treści
  2. osoby, które umieszczają treści chronione prawem autorskim na stronach internetowych
 • Wybrane zagadnienia szczególne - odpowiedzialność z tytułu stosowania odesłań, framingu, thumbnails; działalność portali społecznościowych.
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Uniwersytet Jagielloński)
11:00 Wykład: Prawo własności intelektualnej - podstawowe zasady
 • Przedmiot ochrony ustawą Prawo własności przemysłowej: wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne
 • Zasady ochrony przepisami tej ustawy oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: przedmiot ochrony: utwory, utwory zależne, utwory inspirowane, bazy danych
 • Znaczenie dozwolonego użytku dla uchylenia odpowiedzialności
 • Zasady odpowiedzialności
prof. dr hab. Ewa Nowińska
(Uniwersytet Jagielloński)
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Prawo własności przemysłowej - najczęściej występujące w Internecie naruszenia
 • Ochrona znaków towarowych jako domen internetowych
 • Reklama z wykorzystaniem cudzych znaków towarowych
 • Ochrona wzorów przemysłowych jako ofert rynkowych
 • Dozwolone wykorzystanie cudzych znaków towarowych w działalności handlowej
 • Kumulowana ochrona na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
prof. dr hab. Ewa Nowińska
(Uniwersytet Jagielloński)
13:30 Wykład: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w Internecie
 • Nowe czyny nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej on-line
 • Domeny internetowe a nieuczciwa konkurencja
 • Blokowanie dostępu do rynku on-line
 • Reklama za pomoc cudzych oznaczeń odróżniających
 • Nieuczciwe pozycjonowanie w Internecie
 • Kupowanie słów kluczowych odpowiadających cudzym oznaczeniom odróżniającym
dr Justyna Ożegalska-Trybalska
(Uniwersytet Jagielloński)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład: Nieuczciwe praktyki rynkowe w Internecie
 • Najczęstsze typy nieuczciwych praktyk rynkowych w Internecie
 • Konsument jako beneficjent ochrony
 • Zwalczanie nieuczciwych praktyk rynkowych: indywidualny konsument (private enforcement) i regulatorzy (UOKIK)
 • Przegląd decyzji UOKIK w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych w Internecie - casus Pobieraczek.pl
 • Zagraniczne doświadczenia w zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych w Internecie
dr Arkadiusz Michalak
(Kancelaria Prawa Własności Intelektualnej)
15:30 Wykład: Odpowiedzialność karna z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń prawa własności przemysłowej
 • Podstawy odpowiedzialności karnej za czyny nieuczciwej konkurencji - m.in. odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, niedozwolone naśladownictwo produktu, rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie
 • Przepisy karne ustawy - Prawo własności przemysłowej - m.in. odpowiedzialność karna za naruszenie praw twórcy projektu wynalazczego, praw ochronnych do znaków towarowych
dr hab. Janusz Raglewski
16:15 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78