centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.07.2011 Koordynator:

PRELEGENCI

Prelegenci | Jerzy Bańka

Jerzy Bańka

Jerzy Bańka

Wiceprezes ZBP. Radca prawny, specjalista z zakresu Prawa bankowego; stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył - reprezentując ZBP – w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego , w tym ustawami: Prawo bankowe, ustawie o NBP, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ordynacji podatkowej, ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawie o kredycie konsumenckim, prawie upadłościowym i naprawczym i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego, takie jak: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Żonaty, ma dwie dorosłe córki, pasjonuje się historią Zakonu Krzyżackiego.

Prelegenci | Mariusz Krzysztofek

Dr Mariusz Krzysztofek

Mariusz Krzysztofek

Doktor nauk prawnych, doświadczenie w wykonywaniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz prowadzeniu szkoleń, audytów i doradztwa w dziedzinie ochrony danych osobowych od 1998 r., a więc od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Wykonywał te zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami w ponad 100 instytucjach reprezentujących wiele sektorów. Zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej jako Data Protection Coordination Officer w Brukseli oraz compliance w Polsce jako Head of Compliance & Regulatory i koordynator AML w jednej z największych międzynarodowych grup finansowych.
Za działalność edukacyjną na rzecz banków odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową, ponadto wyróżniony jako „Wzorowy Trener WIB roku 2011, 2012, 2013, 2014” oraz „Trener XX-lecia”.
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu analizy finansowej banków na Georgetown University i University of Wisconsin - La Crosse w Stanach Zjednoczonych. Odbył praktykę w the Office of the Comptroller of the Currency, federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych.
Autor 3 książek na temat ochrony danych osobowych: „Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w praktyce bankowej”, Wydawnictwo LexisNexis 2010, „Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej”, Wolters Kluwer Polska 2014, „Tajemnice zawodowe i ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych”, Wolters Kluwer SA 2015.
Wielokrotnie ekspert w programach telewizyjnych poświęconych ochronie danych osobowych, m.in. w TVN24, Polsat News, TVN CNBC Biznes, TVP Info.
Wystąpił przed sejmową Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie projektu nowelizacji ustawy ochronie danych osobowych. Autor projektu zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości.

Prelegenci | Marcin Olszak

Dr Marcin Olszak

Marcin Olszak

Pracownik Departamentu Prawnego NBP, były naczelnik Wydziału Interpretacji Prawnych w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, gdzie, m. in. współtworzył stanowisko organu nadzoru bankowego dotyczące interpretacji przepisów prawa bankowego o outsourcingu.
Dr M. Olszak uczestniczył i uczestniczy w pracach legislacyjnych nad przepisami o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania sektora bankowego, w tym nad projektowanymi zmianami w przepisach prawa bankowego o outsourcingu. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa finansowego, w szczególności zaś koncentrujących się na publicznym prawie bankowym i problematyce bankowych norm ostrożnościowych oraz europejskim prawie walutowym, w tym: "Bank hipoteczny" (DIFIN, 2000), "Outsourcing w działalności bankowej" (LexisNexis, 2006), "Finanse publiczne i prawo finansowe" (Wolters Kluwer, 2008), "System Prawa Finansowego. Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego" (Wolters Kluwer, 2010), "Bankowe normy ostrożnościowe" (Temida2, 2011).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78