centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.07.2011 Koordynator:

PRELEGENCI

Prelegenci | Jerzy Bańka

Jerzy Bańka

Jerzy Bańka

Wiceprezes ZBP. Radca prawny, specjalista z zakresu Prawa bankowego; stale współpracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczył - reprezentując ZBP – w pracach legislacyjnych nad głównymi regulacjami rynku finansowego , w tym ustawami: Prawo bankowe, ustawie o NBP, ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ordynacji podatkowej, ustawie o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawie o kredycie konsumenckim, prawie upadłościowym i naprawczym i innych. Współtworzył główne regulacje sektora bankowego, takie jak: Zasady Dobrych Praktyk ZBP, arbitraż bankowy, regulamin Sądu Polubownego przy ZBP. Jest członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Żonaty, ma dwie dorosłe córki, pasjonuje się historią Zakonu Krzyżackiego.

Prelegenci | Mariusz Krzysztofek

Dr Mariusz Krzysztofek

Mariusz Krzysztofek

Dr hab., radca prawny Mariusz Krzysztofek
►Doświadczenie w wykonywaniu funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz eksperta, audytora i trenera w tej dziedzinie w wielu instytucjach od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w kilkudziesięciu bankach. Zarządzał ochroną danych osobowych w skali globalnej wykonując tę funkcję w Brukseli w międzynarodowej grupie finansowej, a obecnie jest dyrektorem zarządzającym ochroną danych w EMEA w jednej z największych globalnych firm w sektorze FMCG.
►Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał właśnie w tej dziedzinie. Jest autorem 5 książek na temat ochrony danych, w tym pierwszego komentarza na rynku polskim i pierwszej monografii na anglojęzycznym rynku światowym.
►Był wielokrotnie ekspertem działającym na rzecz instytucji publicznych oraz w programach telewizyjnych. Autor projektu zmiany przepisów o tajemnicy bankowej przyjętej przez Ministra Sprawiedliwości. Został odznaczony przez Związek Banków Polskich Odznaką Honorową za działalność edukacyjną na rzecz banków, a także jako „Wzorowy Trener Warszawskiego Instytutu Bankowości” w kolejnych kilku latach. Członek Rady Programowej kwartalnika „Informacja w Administracji Publicznej” (C.H.Beck). Ekspert zaproszony do współpracy przy analizie zakresu wdrożenia rozporządzenia 2016/679 przez Ministerstwo Cyfryzacji, grudzień 2016.
►Jest również absolwentem studiów podyplomowych na Georgetown University i University of Wisconsin – La Crosse w Stanach Zjednoczonych i odbył praktykę w federalnym nadzorze bankowym Stanów Zjednoczonych.

Prelegenci | Marcin Olszak

Dr Marcin Olszak

Marcin Olszak

Pracownik Departamentu Prawnego NBP, były naczelnik Wydziału Interpretacji Prawnych w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego, gdzie, m. in. współtworzył stanowisko organu nadzoru bankowego dotyczące interpretacji przepisów prawa bankowego o outsourcingu.
Dr M. Olszak uczestniczył i uczestniczy w pracach legislacyjnych nad przepisami o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania sektora bankowego, w tym nad projektowanymi zmianami w przepisach prawa bankowego o outsourcingu. Jest autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa finansowego, w szczególności zaś koncentrujących się na publicznym prawie bankowym i problematyce bankowych norm ostrożnościowych oraz europejskim prawie walutowym, w tym: "Bank hipoteczny" (DIFIN, 2000), "Outsourcing w działalności bankowej" (LexisNexis, 2006), "Finanse publiczne i prawo finansowe" (Wolters Kluwer, 2008), "System Prawa Finansowego. Tom IV. Prawo walutowe. Prawo dewizowe. Prawo rynku finansowego" (Wolters Kluwer, 2010), "Bankowe normy ostrożnościowe" (Temida2, 2011).

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78