centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.02.2011 Koordynator: Jakub Nawrocki

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z problematyką praw własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych. Ponadto omówiona zostanie przede wszystkim problematyka digitalizacji i udostępniania zasobów instytucji kultury w Internecie oraz przedstawione będą kwestie dotyczące umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Prowadzący: dr Marek Bukowski
Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. w Krakowie. Doktor nauk prawnych. Ekspert rządowy. Członek Komisji Prawa Autorskiego. Autor oraz współautor projektów regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak obrót prawami własności intelektualnej, prawo mediów, nowe technologie /IT i E-commerce/, prawo konkurencji. Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej.

PROGRAM

23 lutego 2011 r.
10:00 Wprowadzenie do prawa własności intelektualnej i prawa autorskiego
 • ogólna charakterystyka dóbr niematerialnych,
 • podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego, ze szczególnych uwzględnieniem praw przysługujących twórcy,
 • problematyka dzieł osieroconych,
 • odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.
11:30 Możliwość nabycia praw autorskich w zadaniach zleconych
 • kwestie dotyczące przysługiwania praw autorskich,
 • sposób i zakres nabycia praw autorskich.
12:00 Przerwa
13:00 Prawo opcji
 • omówienie instytucji "opcji",
 • opcje w prawie autorskim.
14:00 Digitalizacja i udostępnianie zasobów w Internecie
 • pojęcie digitalizacji,
 • digitalizacja a prawo do integralności utworu,
 • projekty cyfrowych bibliotek,
 • zasady udostępniania zasobów w Internecie.
14:30 Przerwa
15:00 Podatek od licencji zawieranych z podmiotami zagranicznymi a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • zasady opodatkowania umów licencyjnych zawieranych z podmiotami zagranicznymi,
 • procedury dotyczące unikania podwójnego opodatkowania.
16:30 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78