centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.03.2011 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

29 marca 2011 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Nierzetelność naukowa - skala zjawiska, reakcje środowiska, stosowane procedury oraz ponoszone konsekwencje
W czasie wykładu przedstawionych zostanie kilkadziesiąt przypadków nierzetelności naukowych popełnionych przez nauczycieli akademickich w Polsce. Kilka z nich zostanie dokładnie omówionych, przedstawiając zachowanie lokalnego środowiska naukowego. Ukazanych będzie także kilkanaście przypadków plagiatów prac licencjackich oraz magisterskich. Zaprezentowane zostaną działania rejonowych prokuratur w takich sprawach jak również odnośne wyroki sądowe. Analizowane też będzie działanie władz wydziałowych różnych uczelni podejmujących wysiłki anulowania stopni naukowych (doktoraty, habilitacje) otrzymanych z naruszeniem dobrych obyczajów naukowych. Na koniec sformułowane będą przyczyny narastania nierzetelności naukowych w Polsce i propozycje zapobiegania temu.
dr Marek Wroński
(rzecznik rzetelności naukowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
10:45 Wykład: Co jest plagiatem w Internecie
 • Specyfika Internetu a plagiat
  1. masowość Internetu
  2. pozorna anonimowość w sieci
  3. łatwy dostęp i możliwość kopiowania
 • Rodzaje plagiatu w Internecie
  1. kradzież tekstów, zdjęć
  2. kradzież stron internetowych
  3. kradzież programów internetowych
 • Specyfika plagiatów webmasterów
 • Skala zjawiska
 • Metody walki z plagiatem w sieci
dr Grzegorz Sołtysiak
(ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna)
11:30 Wykład: Plagiat w kulturze - kultura plagiatu. Aspekty kulturowo twórcze plagiatu w świecie nauki, kultury i biznesu
 • Dzisiaj mówić powinniśmy mniej o plagiacie (jako wytworze pewnej czynności), więcej zaś o plagiatowaniu jako czynności samej w sobie, a właściwie nastawieniu lub przyzwoleniu do tworzenia plagiatu-produktu.
 • W sensie kulturowym - w przeciwieństwie do prawnego - nie jest oczywiste, że plagiatowanie jest zjawiskiem nagannym we wszystkich kulturach. Znaleźć można przykłady, które w sensie prawnym (z innego porządku kulturowego) takimi się wydają, ale w tradycji tej kultury i percepcji jej uczestników - takimi nie są.
 • Rzecz jasna, zwracam uwagę na przypadki nieczyste i graniczne. Tam, gdzie ktoś świadomie kradnie wytwór intelektualny - nie trzeba długo debatować. Ale kultura nauczyła nas, że jej granice są płynne: ktoś zaledwie inspirował się danym utworem, a tu niepostrzeżenie w czyjejś opinii przekroczył granicę inspiracji czy adaptacji. Czy i jakie instrumenty posiadamy, żeby próbować oceniać takie zachowania.
 • Zastanowić powinniśmy się także nad autorem kolektywnym: coraz częściej mówimy o firmie jako autorze zbiorowym, coraz rzadziej o osobie lub zespołach, w których z imienia i nazwiska nazywamy (i znamy) uczestników.
prof. dr hab. Wiesław Godzic
(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
12:15 Przerwa na lunch
12:45 Wykład: Korzystanie z Internetu bez popełniania plagiatu
 • Zakres ochrony prawnej utworów publikowanych w Internecie
 • Plagiat jako wynik nieprawidłowej realizacji prawa cytatu utworów zamieszczonych w Internecie
  1. Zakres tzw. dozwolonego użytku
  2. Zasady cytowania treści zamieszczonych w Internecie
  3. Specyfika prawna problemu kryptoplagiatu
  4. Prawo cytatu a problem tzw. głębokiego linkowania do stron internetowych
 • Specyfika utworu naukowego w kontekście plagiatu
 • Prawidłowe wykorzystanie Internetu w pracach zaliczeniowych
Kazimierz Pawlik
(Kancelaria Radcy Prawnego Sławomira Kozłowskiego w Krakowie)
13:30 Wykład: Pokolenie "kopiuj-wklej" w szkole i na uniwersytecie
 • Internet jako ghost-writer. Charakter i skala zjawiska
 • Jak obronić system edukacyjny przed plagiatowaniem? (typy zadań, ewaluacja, narzędzia informatyczne)
 • System antyplagiatowy Plagiat.pl: zasada działania i zasięg
 • Procedury antyplagiatowe na polskich uczelniach
dr Sebastian Kawczyński
(Plagiat.pl)
14:15 Przerwa
14:30 Wykład: Odpowiedzialność karna i cywilna za przywłaszczenie cudzego utworu
 • Pojęcie utworu jako przedmiotu ochrony prawnej
 • Autorskie prawa osobiste i majątkowe
 • Przywłaszczenie utworu (bezprawne zapożyczenie) - plagiat jawny i plagiat ukryty. Adaptacja (prawa zależne), prawo do cytatu, inspiracja
 • Odpowiedzialność cywilna / podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń, zakres roszczeń, postępowanie sądowe - zabezpieczenie powództwa
 • Odpowiedzialność karna - inicjatywa pokrzywdzonego i organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie wszczęcia postępowania karnego
 • Praktyka szkół wyższych w zwalczaniu plagiatu na przykładzie warszawskiej uczelni Collegium Civitas
sędzia Wiesław Johann
(Collegium Civitas)
15:15 Wykład: Autorsko-prawne problemy opracowań naukowych
 • Brak definicji utworu naukowego w prawie autorskim
 • Szczególny aspekt utworów pracowniczych
 • Uwarunkowania tłumaczeń - prawa zależne
 • Dozwolone cytaty dla celów naukowych
 • Licencje ustawowe (dla instytucji naukowych, dla ośrodków informacji lub dokumentacji)
 • Prawa pokrewne do wydań naukowych lub krytycznych
mec. Rafał Golat
(Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
16:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78