centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 01.02.2011 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.


Grzegorz Hałaś

Architekt Rozwiązań w Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., absolwent Politechniki Warszawskiej. Kierownik zespołu projektowego i główny architekt systemu MONA-3W, rozwija oprogramowanie Open Source (gSky Digest); specjalista w dziedzinie hurtowni danych i optymalizacji baz danych.


Krzysztof J. Jakubowski

Krzysztof J. Jakubowski

Geolog, muzeolog, popularyzator nauki. Długoletni dyrektor Muzeum Ziemi PAN w Warszawie (1974-2009), obecnie z-ca Przewodniczącego Wydziału VII PAN Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych. Członek wielu komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk: Nauk Geologicznych, Ochrony Przyrody, Historii Nauki i Techniki. Członek Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium PAN, członek Prezydium Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (International Council of Museums). Ekspert w dziedzinie muzealnictwa przyrodniczego, członek wielu Rad Muzealnych m.in. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Muzeum - Pałac w Wilanowie i.in.
Autor ponad 200 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu nauk o Ziemi, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i historii nauki oraz studiów i esejów z pogranicza nauk przyrodniczych, kultury i dziejów cywilizacji.


Wanda Klenczon

Wanda Klenczon

Specjalizuje się w problemach standaryzacji rejestracji bibliograficznej, języków informacyjno-wyszukiwawczych oraz formatów danych. Współautorka Słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej, przewodnicząca Zespołu ds. Rozwoju Języka Haseł Przedmiotowych BN. Członek Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Przewodnicząca Komitetu Technicznego nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.Paweł Kunstman

Fizyk, informatyk i menedżer. Od 1995 roku tworzył zaawansowane systemy informatyczne i zarządzał zespołami informatyków w Polsce, USA, Szwajcarii i Niemczech. Od 2005 specjalizuje się w ratowaniu zagrożonych projektów informatycznych. W styczniu 2010 rozpoczyna pracę nad projektem systemu zarządzania kolekcjami muzealnymi GColl2/Musnet NG (obecnie Integra G2), w lecie 2010 doprowadza do jego wdrożenia w Centrum Pompidou w Paryżu, a pod koniec roku - w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Obecnie CTO (Chief Technical Officer) w Ontia spółka z o.o. (dawniej: Infogenia Marketing spółka z o.o.)


Dr Marek Nahotko

Marek Nahotko

Absolwent i pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (adiunkt). W latach 1992-2000 dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach opracowania dokumentów elektronicznych i wykorzystania Internetu w działalności informacyjnej oraz problematyce związanej z bibliotekami cyfrowymi. Najważniejsze publikacje: Metadane : sposób na uporządkowanie Internetu. Kraków, 2004; Opis dokumentów elektronicznych: teoretyczny model i możliwości jego aplikacji. Kraków, 2006; Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa, 2007; Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym: globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki. Warszawa, 2010.


Marcin Pusz

Architekt Rozwiązań w Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., absolwent Politechniki Warszawskiej. Kierownik zespołu projektowego i główny architekt platformy PentaGaleria. W swoim portfolio posiada także m.in. systemy z dziedziny bankowości i zabezpieczeń dokumentów biometrycznych. Specjalista w dziedzinie wielowarstwowych aplikacji internetowych i systemów zarządzania treścią.


Dr Agnieszka Seidel-Grzesińska

Agnieszka Seidel-Grzesińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia sztuki w 1995 r. W 2000 r. obroniła doktorat pt. Kościół Pokoju w Świdnicy. Architektura, wystrój i wyposażenie w latach 1652-1741. Od 2001 r. pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Sztuki Renesansu i Reformacji oraz w Pracowni Dokumentacji Zabytków Sztuki. Do 2009 r. kierownik Studiów Podyplomowych "Współczesne metody dokumentacji i promocji dziedzictwa kulturowego". Udział w projektach:
- EDV-gestützte Dokumentation in Forschung und Lehre augewählter kunstgeschichtlicher Universitätinstitute, 1996-2000 (projekt we współpracy z Bildarchiv Foto Marburg);
- Katalog zabytków sztuki w Polsce. Powiaty Oława i Strzelin oraz Środa Śląska, 1999-2005 (projekt we współpracy z Instytutem Sztuki PAN);
- Techniki cyfrowe w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego, 2005-2007 (projekt szkoleniowy realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim w ramach ZPORR; kierownik projektu);
- Słownik hierarchiczny pojęć dla dziedzictwa kulturowego - narzędzie wspomagające tworzenie i wykorzystanie baz danych obejmujących zabytki sztuki, 2008-2009 (projekt realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim);
- Metodyka opracowywania map zabytków ruchomych, 2008-2010 (projekt realizowany przez IGIK w Warszawie, NASK i Główne Archiwum Akt Dawnych).
Od 2007 r. współorganizator konferencji w cyklu "Cyfrowe Spotkania z Zabytkami".


Robert Sitnik

Robert Sitnik

Jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W 1999 roku obronił pracę dyplomową dotyczącą opracowania systemu do pomiaru 3D z wykorzystaniem metody projekcji prążków i kodów Gray'a. W 2002 roku obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zautomatyzowany system do pomiaru, analizy i eksportu obiektów trójwymiarowych do systemów inżynierskich i multimedialnych". Od 2003 roku pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą: opracowanie metod pomiaru kształtu obiektów przestrzennych; opracowanie metod analizy danych pomiarowych do zastosowań w dokumentacji 3D obiektów dziedzictwa kulturowego, medycynie, przemyśle oraz multimediach; automatyzacja metod pomiaru i przetwarzania danych, wirtualna i wzbogacona rzeczywistość. Od roku 2002 aktywnie uczestniczy w projektach związanych z digitalizacją 3D wybranych kolekcji zbiorów w polskich muzeach.


Halina Słomka

Właścicielka S SOFT Biuro Usług Informatycznych, absolwentka Politechniki Warszawskiej.
Zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem autorskich aplikacji bazodanowych. Najważniejsze produkty to system muzealny MONA używany w blisko 100 polskich muzeach, system kynologiczno-wystawowy BAZYLI pracujący w Związku Kynologicznym w Polsce (w Zarządzie Głównym i prawie 50 oddziałach), księga akcyjna dla Netia SA oraz systemy wspomagające zarządzanie stworzone dla m.in. A.T.W. Products Sp. z o. o., Auto-Plast Produkt Sp. z o.o.


Prof. UO dr hab. Piotr Stec

Pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Porównawczego Prawa i Postępowania Cywilnego, radca prawny. Zainteresowania badawcze obejmują prawo cywilne, prawo ochrony własności intelektualnej i na dobrach kultury, prawo "trzeciego sektora".

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78