centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.09.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr inż. Andrzej Ożadowicz, Akademia Górniczo-Hutnicza

PROGRAM

27 września 2011 r.
10:00 Wykład: Smart Metering - droga ku Smart Grid
 • Idea inteligentnych sieci elektroenergetycznych
 • Inteligentne liczniki energii i mediów - idea, zastosowanie
 • Rozwiązania sieci transmisji danych w zdalnym odczycie liczników inteligentnych
 • Układy smart meteringu i poprawy efektywności energetycznej
dr inż. Andrzej Ożadowicz
(Akademia Górniczo-Hutnicza)
10:40 Wykład: Systemy inteligentnego opomiarowania - razem czy oddzielnie?
 • Różnice i podobieństwa branż w aspekcie smart meteringu
 • Przesłanki wdrożenia z punktu widzenia różnych branż (energetyka/gazownictwo)
 • Warianty rozwiązań
 • Gazowe sieci inteligentne (Gas Smart Grids) versus energetyczne sieci inteligentne
dr inż. Dariusz Dzirba
(dyrektor Biura Rozwoju PGNiG)
11:20 Wykład: Niektóre uwarunkowania rozwoju Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych (Smart Grids) w Polsce w świetle dyrektyw Unii Europejskiej - stan obecny i planowane działania
 • Wizja i koncepcja ISE w świetle globalnej polityki energetyczno-klimatycznej
 • Relacja wzajemna Smart Grids i energetyki rozproszonej (OZE)
 • Kluczowe bariery rozwojowe ISE i OZE
 • Przedstawienie podstawowych aktów prawnych regulujących politykę klimatyczno-energetyczną Unii Europejskiej w zakresie ISE
 • Polski Smart Grid na tle dokonań krajów członkowskich UE
 • Rola Regulatorów (URE, UKE) w procesie transformacji polskiej energetyki
 • Perspektywa kolejnych elementów Stanowiska Prezesa URE ws. ISE
 • Idea "energetyki obywatelskiej", jako filar bezpieczeństwa energetycznego
 • Korzyści z wdrożenia ISE w horyzoncie od 10 do 20 lat
 • Rola Konsorcjum SPG-PL w kreowaniu przyszłości polskiej energetyki
Marek Wąsowski
(dyrektor Biura Konsorcjum Smart Power Grids Polska)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Systemy pomiarowo-rozliczeniowe w przedsiębiorstwach sieciowych (energetyka, gazownictwo)
 • Różnice i podobieństwa przedsiębiorstw sieciowych w kontekście systemów pomiarowo-rozliczeniowych
 • Systemy pomiarowo-rozliczeniowe występujące w przedsiębiorstwach sieciowych
 • Systemy pomiarowo-rozliczeniowe w świetle stanowiska Prezesa URE w sprawie AMI
 • Systemy pomiarowo-rozliczeniowe a oferta firm IT
Jan Rakowski
(EnergoInFarm)
13:00 Prezentacja: System informatyczny do przetwarzania informacji ze smart meteringu
To nie liczniki są inteligentne - te mają być niezawodne i precyzyjne, nie urządzenia i systemy łączności - te mają działać sprawnie i możliwie szybko przekazywać dane z liczników do systemu IT. Inteligencja powinna być ulokowana znacznie dalej - użytkownik (OSD, odbiorca, prosument) wyposażony w odpowiednie narzędzia informatyczne dające możliwość nie tylko ogarnięcia kosmicznej ilości danych dostarczanych przez liczniki i system transmisji zdalnej, ale przede wszystkim ich odpowiedniego wykorzystania dla realizacji własnych procesów biznesowych i sposobu wykorzystania energii oraz realizacji (przy okazji) zakładanej funkcji celu! Te odpowiednie narzędzia informatyczne to produkty Sygnity: MAD, AMS, NMS oraz Portal Kontrahenta.
Bo przecież w smart meteringu nie chodzi o to aby zmierzyć i zdalnie przesłać dane gdziekolwiek, ale móc i umieć je wykorzystać.
Jarosław Zarychta
(Dyrektor Obszaru Biznesowego "Rozwiązania dla Rynku Bilansującego i pomiarów w sektorze utility" w firmie Sygnity)
13:30 Wykład: Technologia oraz uwarunkowania techniczne smart meteringu
 • Topologia i hierarcha w sieciach teleinformatycznych do zastosowań w smart meteringu
 • Sieci magistralowe i sieci teleinformatyczne - ich rola w systemie inteligentnym i systemach zarządzania
 • Systemy automatyki budynkowej i sieci TCP/IP - rozwiązanie dla systemów Smart Meteringu
 • Przykładowe rozwiązania i programy pilotażowe
dr inż. Andrzej Ożadowicz
(Akademia Górniczo-Hutnicza)
14:10 Wykład i konsultacje: Regulacje prawne w zakresie smart metering
 • Zalety i wady inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci (smart metering, smart grids) w sektorze utilities
 • Regulacje prawa Unii Europejskiej, w tym w wymagania III Pakietu Energetycznego
 • Regulacje prawa krajowego oraz proponowane kierunki zmian
 • Praktyczne sposoby wykorzystywanie informacji z inteligentnych liczników w kwestiach spornych
 • Doświadczenia w zakresie implementacji inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci
dr Robert Zajdler
(Instytut Sobieskiego)
15:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie seminarium
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78