centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.02.2011 Koordynator: Agata Soboń

PROGRAM

8 lutego 2011 r.
09:00 Rejestracja uczestników, poranna kawa
10:00 Wykład: Zarządzanie serwisem wyrobów medycznych w zakładzie opieki zdrowotnej w zakresie ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r.
W myśl nowej ustawy o wyrobach medycznych zmieniają się zasady serwisowania urządzeń znajdujących się obecnie na wyposażeniu zakładów opieki zdrowotnej. Nowy rygor ustawowy nałożono na Kierowników zakładów opieki zdrowotnej, którzy teraz odpowiedzialni za serwis posiadanych urządzeń, wypełniają tym samym wymagania jakie stawia przy kontraktowaniu świadczeń Narodowy Fundusz Zdrowia. Wspomniana ustawa nakłada na zakłady opieki zdrowotnej obowiązek przeprowadzania i dokumentowania działań serwisowych. Określone zostały także wymagania jakie powinien spełnić wytwórca, importer i dystrybutor wyrobów medycznych, jak również podmiot upoważniony przez wytwórcę do wykonywania działań serwisowych. Ustawa wprowadza także sankcje za nie przestrzeganie powyższych obostrzeń. Powyższe zmiany wymuszają profesjonalizację usług serwisowych i odpowiedni poziom serwisu.
 • Serwis wyrobów medycznych jako element postępowania na dostawę sprzętu medycznego
 • Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w zakresie serwisowania sprzętu medycznego
 • Nowe wymagania w zakresie dokumentacji serwisowej
 • Uprawnienia kontrolne urzędów centralnych odnośnie serwisowanego sprzętu
 • Odpowiedzialność z art. 98 ustawy o wyrobach medycznych
 • Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa wyrobów medycznych
Damian Wielewski
(Wydział Kontroli i Audytu, Mazowiecki Urząd Wojewódzki)
11:15 Wykład: Certyfikacja sprzętu medycznego - rola jednostki notyfikowanej zgodnie z wymaganiami nowego wydania ustawy. Instalacje gazów medycznych w szpitalach - status prawny i stosowane wymagania. Instalowanie i serwisowanie sprzętu medycznego w świetle nowych wymagań dla wyrobów medycznych.
Sebastian Mniszek
(Specjalista ds. Wyrobów Medycznych, Auditor TÜV Rheinland Polska)
12:30 Case Study: Omówienie zagrożeń zdrowia dla pacjentów z powodu braku kontroli sprzętu medycznego
Adam Sandauer
(Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere)
12:50 Przerwa na lunch
13:20 Wykład i konsultacje: Aspekty prawne serwisowania wyrobów medycznych
 • Omówienie Raportu Najwyższej Izby Kontroli z lipca 2010 z kontroli prawidłowości zakupów sprzętu medycznego dokonywanych przez szpitale kliniczne - wprowadzenie
  1. Podsumowanie wyników kontroli
  2. Wyniki i konsekwencje dla szpitali oraz dostawców sprzętu medycznego
 • Używanie i utrzymywanie wyrobów
  1. Obowiązki użytkownika
  2. Obowiązki wytwórcy, importera i dystrybutora a używanie i utrzymywanie wyrobów
  3. Obowiązki świadczeniodawców w zakresie używania i utrzymywania wyrobów wynikające z Ustawy o wyrobach medycznych a uprawnienia z rękojmi i gwarancji
  4. Obowiązki podmiotów upoważnionych do serwisowania
 • Porady praktyczne
  1. Stosowanie "Dialogu technicznego" zgodnie z proponowaną Nowelą do Prawa Zamówień Publicznych
  2. Główne postanownienia Umowy o serwisowanie
  3. Dokumentowanie instalacji, konserwacji, działań serwisowych i innych wynikających z art. 90 ust. 6 Ustawy o Wyrobach Medycznych
 • Konsekwencje naruszenia przepisów o używaniu i utrzymywaniu wyrobów
  1. Administracyjne
  2. Cywilne
  3. Karne
  4. Inne
 • Podsumowanie
mecenas Agnieszka Deeg
(CMS Cameron McKenna)
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78