centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.08.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poznacie Państwo prawne aspekty twórczości projektowej, w tym w budownictwie
 • Dowiecie się Państwo o zagrożeniach związanych z korzystanie z cudzych projektów
 • Zaprezentowane zostaną Państwu przykładowe postanowienia umów dotyczących twórczych projektów, z przedstawieniem skutków tych postanowień
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Architekci, projektanci budowlani, autorzy innych fachowych projektów, w tym reklamowych, graficznych, informatycznych,
 • Pracownicy firm projektowych,
 • Księgowi rozliczający obrót prawami do projektów,
 • Osoby zajmujące się monitorowaniem i egzekwowaniem naruszeń praw do twórczych projektów.

Warsztaty poprowadzi: mecenas Rafał Golat.
Rafał Golat jest radcą prawnym w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbitrem Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autorem licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

PROGRAM

25 sierpnia 2011 r.
10:00 Przedmiot ochrony:
 1. Projekt jako utwór - ogólne przesłanki ustawowe,
 2. Wyłączenia ustawowe z ochrony,
 3. Szczególne zasady ochrony projektów architektonicznych,
 4. Programy komputerowe wykorzystywane w działalności projektowej,
 5. Prawo autorskie a prawo własności przemysłowej.
11:00 Podmioty uprawnione:
 1. Projektant jako twórca,
 2. Aspekty współautorstwa,
 3. Zróżnicowanie praw do projektów - prawa osobiste, prawa majątkowe,
 4. Dziedziczenie praw do projektów,
 5. Projektanci jako pracownicy - uprawnienia pracodawców.
12:00 Obrót umowny prawami do projektów:
 1. Ograniczenia dotyczące praw osobistych,
 2. Nabywanie uprawnień majątkowych - licencje albo nabywanie praw wyłącznych,
 3. Pola eksploatacji,
 4. Prawa zależne - przeróbki projektów,
 5. Odpowiedzialność za należyte wykonanie zamówionego projektu,
 6. Wynagrodzenia projektanta.
13:30 Przerwa, poczęstunek
14:00 Blok poświęcony odpowiedzialności prawnej:
 1. Odpowiedzialność za wady prawne projektu,
 2. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw osobistych,
 3. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw majątkowych,
 4. Ugodowe rozstrzyganie sporów z projektantem,
 5. Odpowiedzialność karna ze szczególnym uwzględnieniem plagiatu.
15:00 Blok poświęcony rozliczeniom podatkowym:
 1. Obrót prawami do projektów a podatek VAT,
 2. Obrót prawami do projektów a podatek od czynności cywilnoprawnych,
 3. Obrót prawami do projektów a podatki dochodowe (rozliczanie autorów projektów, prawa do projektów a amortyzacja podatkowa),
 4. Dyskusja - pytania.
16:00 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78