centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.05.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Tadeusz Szulc

PROGRAM

24 maja 2011 r.
10:00 Wykład: Optymalizacja modeli funkcjonalnych systemów bilingowych
Zmiana systemu bilingowego nie jest równoznaczna z poprawą warunków i atmosfery, w jakiej odbywa się sprzedaż. Kluczem do skutecznego wsparcia procesów sprzedaży nie jest sam system bilingowy, ale zaimplementowany w nim lub zintegrowany z nim system modeli obsługi klienta. Modele te mogą i powinny nie tylko umożliwiać tworzenie różnego rodzaju scenariuszy obsługi klienta, ale również ułatwiać specjalizowaną symulację planowania sprzedaży oraz analityczną optymalizację, czyli być elementami interaktywnego systemu zarządzania. Dobrze zaplanowany i wdrożony (lub zmodernizowany) system bilingowy powinien w pełni realizować zarówno okresowe jak i doraźne cele biznesowe przedsiębiorstwa.
Tadeusz Szulc
(niezależny doradca biznesowy)
10:40 Wykład: Biling a smart metering
 • Billing jako narzędzie, a nie ogranicznik
 • Możliwości, potrzeby, nadzieje
 • Billing chudy czy tłusty?
Grzegorz Kinelski
(wiceprezes Zarządu TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.)
11:20 Prezentacja sponsorska: Jak ograniczyć koszty działalności operatora?
 • Wirtualizacja środowisk informatycznych
 • Integracja systemów operatora
 • Biling w modelu SaaS
Krzysztof Skórka
(Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji WASKO SA)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Czy można ufać bilingom?
Zestawienie bilingowe w ostatnim okresie stało się bardzo popularnym narzędziem rozwiązującym najbardziej nawet skomplikowane sprawy natury politycznej, finansowej czy prawnej. Łatwość, z jaką posługujemy się bilingami świadczyć może, że jesteśmy pewni co zawierają i skąd pochodzą zawarte w nim dane. W praktyce ufamy twórcy bilingów, że zawarte w nim dane są prawdziwe. Mając bardzo powierzchowną wiedzę na temat zestawień bilingowych, czy można ufać bilingom? Czy samo zestawienie bilingowe, bez podania źródła danych oraz narzędzia je interpretującego, może służyć za podstawę do wydawania wyroków na forum publicznym? W świetle rozwoju technologicznego na rynku telekomunikacyjnym, powyższe pytania wydają się bardzo zasadne. Wystarczy wspomnieć o usługach, takich jak zapowiedź, poczta głosowa, transferowanie rozmów czy telekonferencje, aby stwierdzić, że podstawowe zestawienie bilingowe może nam niewiele powiedzieć o faktycznie zrealizowanym połączeniu.
Mateusz Witański
(specjalista w zakresie projektów teleinformatycznych)
13:00 Prezentacja: Liberalizacja oraz zmiany na rynku usług masowych a systemy bilingowe na przykładzie systemu Sara firmy Altar
 • Środowisko prawne - uwolnienie rynku i regulacja współpracy międzyoperatorskiej
 • Nowe technologie - wprowadzenie wielokanałowej komunikacji z klientem
 • Otoczenie biznesowe - konkurencyjność na rynku usług masowych, modele i kanały rozliczeń obsługi klientów
 • System bilingowy Sara na obecnym, szeroko rozumianym rynku usług masowych (telekomunikacja, utilities, inne)
Dariusz Walkiewicz
(Pełnomocnik Zarządu firmy Altar Sp. z o.o.)
13:30 Prezentacja firmowa
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Aspekty prawne bilingu w branży Utilities
 • Pojęcie klienta w zakresie prowadzenia systemów bilingowych
 • Regulacje prawne rozliczeń klientów
 • Ochrona danych osobowych klientów
 • Bilingi a prawne aspekty rozpatrywania reklamacji
 • Biling jako informatyczny system rozliczeń - regulacje prawne
dr Marzena Czarnecka
(Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek Marzena Czarnecka)
15:00 Wykład: Ryzyka związane z funkcjonowaniem systemów bilingowych i funkcja Revenue Assurance
 • Utrata przychodów w branżach sektora utilities
 • Obszary i przyczyny utraty przychodów:
  1. klasyfikacja problemów
  2. mapa ryzyk utraty przychodów
  3. studia przypadków
 • Co to jest Revenue Assurance (RA)
 • Obszary działania funkcji RA w przedsiębiorstwie
 • Sposób działania funkcji RA
 • Efekty działań RA - studia przypadków
Bartłomiej Szeliga
(Manager w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym w Ernst&Young)
15:30 Wykład: Innowacje teleinformatyczne w branżach sieciowych - nowe usługi dla odbiorców, producentów i operatorów (energii, gazu, wody, etc.)
 • System monitorowania zużycia energii oraz kontroli komputerów i urządzeń w sieciach rozległych opartych na protokole IP:
  1. Architektura i założenia
  2. Skalowalność i elastyczność systemu (użycie protokołu XMPP, możliwość rozszerzeń)
  3. Usługi dla odbiorców w formie outsourcingu (statystyki, definiowanie polityk zarządzania)
 • Zdalny pomiar energii (głównie elektrycznej):
  1. Integracja z urządzeniami monitorującymi i kontrolującymi pobór energii przy użyciu protokołu ZigBee
  2. Szczegółowe monitorowanie zużycia energii przez urządzenia na podstawie analizy odczytów z inteligentnych liczników
 • Dodatkowe usługi dla odbiorców i dostawców:
  1. Szczegółowe statystyki i analizy
  2. Usługi i serwery treści (multimedia, storage, obliczenia) na żądanie
  3. Kontekstowe aplikacje HAN
dr inż. Ariel Oleksiak
(Zastępca kierownika Działu Aplikacji, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe)
16:15 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78