centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.05.2011 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Ariel Oleksiak

Ariel Oleksiak

Jest zastępcą kierownika Działu Aplikacji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, w którym pracuje od 2002 roku. Ukończył informatykę na Politechnice Poznańskiej, gdzie uzyskał również tytuł doktora na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych dotyczących obliczeń dużej mocy, systemów rozproszonych i innowacyjnych aplikacji. Jest członkiem komitetu zarządzającego europejskiej akcji COST IC0804 zajmującej się wydajnością energetyczną systemów rozproszonych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, raportów technicznych oraz prezentacji na konferencjach międzynarodowych.


Krzysztof Skórka

Krzysztof Skórka

Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji. Od 10 lat związany z WASKO SA. Karierę rozpoczął jako programista i projektant, obecnie nadzoruje prace związane z produkcją oprogramowania, jego wdrażaniem i serwisem. Departament, którym kieruje, dostarcza kompleksowe rozwiązania IT dla największych operatorów w Polsce, m.in. systemy kolekcji oraz mediacji danych, systemy elektronicznej wymiany informacji pomiędzy operatorami, systemy bilingowe. Odpowiedzialny za produkcję Platformy Bilingowej WASKO oraz za bieżący nadzór nad oferowaną Usługą Rozliczania.


Bartłomiej Szeliga

Bartłomiej Szeliga

Aktualnie jest menadżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym w Ernst&Young.
Kieruje zespołem specjalizującym się w projektach związanych w bilingiem, w szczególności Revenue Assurance. Kieruje ponadto zespołem specjalizującym się w usługach związanych z analizą danych.
Uczestniczył w charakterze członka zespołu projektowego oraz jako osoba nadzorująca projekt w wielu projektach w obszarze bilingu. Realizował prace między innymi dla czołowych operatorów telekomunikacyjnych, telewizyjnych (satelitarnych i kablowych), dystrybutorów energii elektrycznej i ciepła i wielu innych.


Tadeusz Szulc

Tadeusz Szulc

Doświadczony menadżer posiadający bogatą wiedzą z zakresu sektora Utilities i IT.
Posiada:
- kilkunastoletnie doświadczenie w sprzedaży rozwiązań biznesowo - informatycznych oraz w pracy na stanowiskach audytora i analityka biznesowego,
- wieloletnią praktykę w zarządzaniu złożonymi projektami wdrożeniowymi,
- umiejętność budowania pozytywnego wizerunku firmy (marketing i PR),
- dużą kreatywność i umiejętność implementacji nieszablonowych rozwiązań.
Doskonały organizator pracy w środowisku wieloprojektowym.


Dariusz Walkiewicz

Dariusz Walkiewicz

Pełnomocnik Zarządu w firmie Altar Sp. z o.o. Od ponad 13 lat związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Obecnie odpowiedzialny jest za współpracę z operatorami usług masowych, w szczególności z Telekomunikacją Polską S.A., Exatel S.A., Multimedia Polska S.A., ITI Neovision Sp. z o.o. oraz innymi. Brał czynny udział w definiowaniu założeń do projektów związanych z obsługą procesów biznesowych, wdrażaniem systemów bilingowych dla rozliczeń usług masowych oraz implementacją systemów IVR i Contact Center w obszarach usług o wartości dodanej i zarządzania relacjami z klientami.


Mateusz Witański

Mateusz Witański

Ekonomista, praktyk zarządzania, konsultant, specjalista w zakresie projektów teleinformatycznych, handlowiec, szkoleniowiec.
Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych z zakresu informatyki.
Pracując w firmie teleinformatycznej, tworzącej oprogramowanie bilingowe, zajmował się kompleksowo procesem rozwoju oprogramowania, prowadząc rozmowy handlowe, wdrażając i serwisując systemu, a także definiując i realizując ścieżki rozwoju oprogramowania. Aktualnie współpracuje przy tworzeniu oprogramowania webowego oraz konsultuje projekty telekomunikacyjne.
Interesuje się teleinformatyką, głównie handlowymi, technicznymi i prawnymi aspektami wykorzystania bilingów, oraz zarządzaniem, głównie zakresem projektu i jego definiowaniem przez kierownika projektu, a także współpracą z klientem. Poza tym pasjonuje się historią współczesną i filozofią polityczną.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78