centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.12.2011 Koordynator:

PRELEGENCI

Prelegenci | Marta Gadomska-Gołąb

Marta Gadomska-Gołąb

Marta Gadomska-Gołąb

Jest prawnikiem specjalizującym się w prawie farmaceutycznym, ochrony zdrowia, własności intelektualnej oraz odpowiedzialności za produkt. Doradza krajowym i zagranicznym klientom w zakresie spraw korporacyjnych, regulacyjnych oraz zawierania umów. Uczestniczyła w audytach prawnych spółek z branży farmaceutycznej uwzględniających kwestie zgodności z wewnętrznymi procedurami (compliance). Dla klientów z sektora farmaceutycznego, żywnościowego oraz producentów wyrobów i sprzętu medycznego świadczy również usługi w zakresie badań klinicznych, rejestracji i znakowania produktów, reklamy, refundacji oraz wytwarzania i dystrybucji, a także w kwestiach związanych z pharmacovigilance i odpowiedzialnością za produkt. Doradzała klientom z sektora farmaceutycznego w zakresie kształtowania modeli dystrybucji, w tym wprowadzania pierwszego w Polsce modelu dystrybucji bezpośredniej produktów leczniczych, negocjacji umów dystrybucyjnych i kształtowania praktyk handlowych. ukończyła program Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzony przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida Levin College of Law oraz Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorką licznych artykułów prasowych oraz bierze udział jako prelegent w konferencjach związanych z tematyką farmaceutyczną i ochrony zdrowia. Ukończyła aplikację radcowską oraz pisze pracę doktorską związaną z problematyką badań klinicznych.

Prelegenci | Jerzy Gryglewicz

Jerzy Gryglewicz

Jerzy Gryglewicz

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zarządzania jednostkami służby zdrowia na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikacji Najwyższej Izby Kontroli.
Obecnie Wykładowca i Lider Projektu MBA – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie Były Zastępca Dyrektora ds. klinicznych Instytutu Reumatologii w Warszawie, Zastępca Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Departamencie Kontroli Wewnętrznej Centrali NFZ.
Doradca firm audytorskich i konsultingowych , ekspert i uczestnik obrad ,,Białego Szczytu”, ekspert i uczestnik obrad „Okrągłego Stołu w Ochronie Zdrowia”, były doradca międzyresortowego Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, autor raportów i analiz dotyczących rynku medycznego między innymi współautor planu medycznego dla pierwszego szpitala w Polsce budowanego i zarządzanego w formule PPP .

Prelegenci | Karolina Stawowska

Karolina Stawowska

Karolina Stawowska

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym. W kancelarii Wierzbowski Eversheds kieruje zespołem prawa podatkowego. W latach 1997-2010 związana była z Działem Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, gdzie pracowała zarówno w zespole specjalizującym się w obsłudze klientów z sektora markowych produktów konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji, jak również w zespole fuzji i przejęć. W tym ostatnim była odpowiedzialna m.in. za podatkową obsługę transakcji prowadzonych przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital, restrukturyzacje grup kapitałowych, opracowanie podatkowo efektywnych struktur nabycia i finansowania inwestycji, jak i podatkowo optymalnych sposobów zbycia przedsiębiorstw, akcji i udziałów przez inwestorów korporacyjnych i indywidualnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Prawa Finansowego, International Business and Trade Law Program organizowanego przez Columbia School of Law oraz Podyplomowego Studium Finanse i Opodatkowanie Przedsiębiorstw organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Przeprowadziła szereg wykładów i warsztatów o tematyce podatkowej, jest także autorką publikacji prasowych oraz współautorką dwóch książek o tej tematyce. Piastuje funkcję zastępcy przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Prelegenci | Marcin Śliwka

Dr Marcin Śliwka

Marcin Śliwka

Jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i medycznym. Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną praw pacjenta. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Medycznego, współpracuje z Polskim Towarzystwem Bioetycznym oraz serwisem Prawo i Zdrowie. W 2008 r. opublikował książkę pt.: "Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym". Jest autorem licznych publikacji poświęconych prawu medycznemu.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78