centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 02.03.2011 Koordynator: Iwona Brokowska

7 marca wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych, a z nią - szereg zmian w poszczególnych instytucjach uregulowanych w przepisach ustawy. Zasadniczą zmianą jest przyznanie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych uprawnienia do przymuszenia podmiotu zobowiązanego decyzją do wykonania decyzji - GIODO będzie uprawniony do nałożenia na adresata decyzji grzywny w celu przymuszenia do jej wykonania. Kolejne zmiany dotyczą funkcjonowania samego Generalnego Inspektora, postępowań kontrolnych przez niego prowadzonych, a także takich instytucji już znanych w praktyce, jak udostępnianie danych osobowych, czy zgoda na przetwarzanie danych.
Tej tematyce poświęcimy XLVIII edycję seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZMIANY W PRAKTYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PO NOWELIZACJI USTAWY" a przedstawicieli firm i instytucji publicznych zapraszamy do udziału w niej.

Prowadzenie obrad: adwokat dr Paweł Litwiński, Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. p.

PROGRAM

2 marca 2011 r.
10:00 Wykład: Praktyczne aspekty nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych
Nowe zasady przetwarzania danych osobowych:
 • Czy i kiedy można odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Stan prawny przed i po nowelizacji
 • Jak po nowelizacji udostępniać dane osobowe?
 • Konsekwencje uchylenia art. 29 i 30 ustawy o ochronie danych osobowych
 • Nowe elementy postępowania rejestracyjnego zbiorów danych osobowych
Praktyczne przykłady:
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych użytkownika portalu społecznościowego - zebranie, odwołanie; przygotowanie tzw. klauzul informacyjnych i klauzul zgody
 • Przypadki udostępniania danych osobowych przez pracodawcę - kiedy i w jakim trybie dopuszczalnym jest udostępnianie danych osobowych?
Nowe uprawnienia GIODO:
 • Wystąpienia GIODO - charakter prawny i skutki dla adresata wystąpienia
 • Jednostki zamiejscowe Biura GIODO - konsekwencje powołania
Praktyczne przykłady:
 • Dostałem decyzję GIODO i co dalej?
Przymusowe wykonywanie decyzji GIODO:
 • Postępowanie celem przymuszenia do wykonania decyzji GIODO
 • GIODO jako organ egzekucyjny
 • Środki przymusu, które mogą zostać zastosowane przez GIODO
Praktyczne przykłady:
 • Nie wykonałem decyzji - co mi grozi
Dr Paweł Litwiński
(Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. p.)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Ocena nowelizacji ustawy z punktu widzenia administratora danych osobowych
 • Nowe obowiązki w zakresie rejestracji i aktualizacji zbiorów danych
 • Zbiory, o których rejestracji najczęściej zapominamy lub uznajemy je za niepodlegające zgłoszeniu GIODO
 • Konsekwencje praktyczne dla przetwarzania danych osobowych wynikające z wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Jakie problemy wymagają jeszcze dalszych zmian e regulacjach prawnych
Witold Rygiel
(administrator bezpieczeństwa informacji)
13:30 Wykład: Ochrona danych osobowych a obrót bazami danych
 • Ochrona baz danych a ochrona danych osobowych
 • Obrót bazami danych osobowych - przykłady postanowień umownych, odpowiedzialność stron
 • Ryzyka prawne w umowach o wspólne przedsięwzięcie
 • Roszczenia przysługujące "właścicielowi" bazy danych w znowelizowanej ustawie o ochronie baz danych
Dr Zbigniew Okoń
(dLK Korus Okoń Radcowie Prawni Sp.p.)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład: Prawno-karna odpowiedzialność w znowelizowanej ustawie - zmiany w przepisach karnych. Odpowiedzialność administracyjna, służbowa, cywilnoprawna. Przestępstwa godzące w ochronę informacji
 • Charakterystyka poszczególnych przestępstw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w tym obszarze
 • Analiza podmiotów, które mogą podlegać odpowiedzialności karnej na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych
 • Charakterystyka wybranych przestępstw przeciwko ochronie informacji na gruncie kodeksu karnego
 • Omówienie innych potencjalnych rodzajów odpowiedzialności prawnej zwianej z przetwarzaniem danych osobowych
Mec. Gerard Karp
(Wierzbowski Eversheds Sp. k.)
15:30 Wykład: Zmiany w ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych
 • urząd jako administrator danych
 • przetwarzanie danych kadrowych
Dr Paweł Litwiński
(Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp. p.)
16:00 Zakończenie programu seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78