centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.06.2011 Koordynator:

Program warsztatów został opracowany i będzie realizowany przez znanych prawników, specjalistów w zakresie zamówień publicznych, w osobach:

Celem warsztatu jest przedstawienie trzech istotnych nowości w systemie prawa zamówień publicznych:

 • projektu nowelizacji ustawy uchwalonego przez Sejm dnia 25 września 2009 r.,
 • projektu nowelizacji uchwalonego przez Sejm dnia 23 października 2009 r.
 • rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych opublikowanych przez Urząd w sierpniu 2009 r.

Formuła prowadzenia zajęć pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w trakcie omawiania poszczególnych kwestii. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

Na warsztaty zapraszamy zarówno Wykonawców jak i Zamawiających.

PROGRAM

14 czerwca 2011 r.
10:00 Wybór trybu postępowania na zamówienia IT
 • Kwestie swobody opisu przedmiotu zamówienia
 • Zastosowanie trybów negocjacyjnych
 • Możliwość zastosowania zamówienia z wolnej ręki:
  1. Powszechne problemy
  2. Poglądy UZP i KIO
  3. Rekomendacje UZP
 • Jak skutecznie przeprowadzić postępowanie przy zastosowaniu rekomendacji UZP
11:00 Warunki udziału w postępowaniu
 • Określanie warunków udziału w postępowaniu
 • Możliwości korzystania z potencjału innych podmiotów - uwarunkowania, możliwości i pułapki
 • Dokumentowanie spełniania warunków
 • Wezwania do uzupełnienia i wyjaśnienia
 • Nowa podstawa wykluczania wykonawców
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Umowy ramoweh
 • Zastosowanie umów ramowych?
 • Ramówki a zamówienia częściowe i warunkowe
 • Jak przygotować SIWZ na umowę ramową?
 • Dopuszczalne kryteria oceny ofert w postępowaniu na ramówkę i umowę realizacyjną
 • Jakie przepisy stosować?
13:30 Wybrane zagadnienia problematyczne
 • Zadawanie pytań do SIWZ
 • Wykluczanie z postępowań:
  1. Wyrządzenie szkody
  2. Kłamstwa w ofertach
 • Oferta złożona po terminie
 • Zwroty wadium
 • Zmiany umów w zamówieniach publicznych
14:30 Przerwa na kawę
15:00 Procedury odwoławcze
 • Terminy, terminy i jeszcze raz terminy
 • Jak pisać odwołania, przystąpienia i inne pisma
 • Strategia postępowania odwoławczego
 • Problemy z pełnomocnictwami (w tym w skargach przed Sądami Okręgowymi)
16:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów uczestnictwa
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78