centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.12.2011 Koordynator:

PROGRAM

15 grudnia 2011 r.
10:00 Pojęcie dokumentów podmiotowych
 • Dokumenty podmiotowe a przedmiotowe - czym się to różni
 • Dokumenty podmiotowe a przedmiotowe na gruncie rozporządzenia w sprawie dokumentów
 • Przypadki szczególne - zamówienia sektorowe
10:45 Dokumenty podlegające uzupełnieniu
 • Problemy związane z udostępnianiem dokumentów
 • Które dokumenty podlegają uzupełnieniu?
 • Dokumenty podmiotowe - czy wszystkie są uzupełnialne?
11:30 Przerwa
11:45 Korzystanie z zasobów osób trzecich
 • Pojęcie zasobów osób trzecich
 • Zobowiązanie własne a zobowiązanie do udostępnienia
 • Charakter zobowiązania
 • Rola osoby udostepniającej zasoby
12:45 Zobowiązanie osoby trzeciej a udział w realizacji zamówienia
 • Przegląd poglądów
 • Stanowisko Prezesa UZP
 • Udział w realizacji zamówienia a podwykonawstwo
 • Jak przygotować SIWZ?
 • Jak dobrze przygotować wniosek lub ofertę
13:30 Dyskusja i konsultacje
15:00 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78