centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
V edycja seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
ASPEKTY PRAWNE PRACY NAUKOWCA EWALUACJA DOROBKU - KOMUNIKACJA NAUKOWA - GRANTY
Warszawa, 21.11.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Aneta Drabek

Aneta Drabek

Aneta Drabek

Pracownik Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo zajmuje się bazami danych: ich tworzeniem, przygotowaniem informacji, a także szkoleniem użytkowników w zakresie wykorzystania źródeł informacji. Jest współtwórcą bazy Arianta - która gromadzi informacje o naukowych i branżowych polskich e-czasopismach. Prowadzone przez Anetę Drabek badania skupione są wokół bibliometrii (zwłaszcza oceny czasopism, analizy cytowań oraz wykorzystania wskaźników bibliometrycznych w polityce naukowej), a także czasopism elektronicznych.

Prelegenci | Jan Hartman

Jan Hartman

Jan Hartman

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prof. Hartman jest ponadto Przewodniczącym Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich przy Ministrze Nauki. Jego zainteresowania akademickie skupiają się na metafilozofii i filozofii społecznej oraz etyce (w tym bioetyce). Oprócz działalności akademickiej, prof. Hartman jest czynnym publicystą, współpracującym z prasą i mediami elektronicznymi. W swej działalności publicznej broni pozycji liberalnych.
Urodził się w 1967 r. we Wrocławiu, studiował w latach 1985-1990 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1990 został doktorantem w Instytucie Filozofii UJ. Doktorat uzyskał tamże (w roku 1995), podobnie jak habilitację (2001). W 2008 r. uzyskał tytuł profesora. Ma żonę i nastoletnią córkę.
Najważniejsze książki prof. Hartmana to: Heurystyka filozoficzna (1997), Techniki metafilozofii (2001) oraz Wiedza - Byt - Człowiek. Z głównych zagadnień filozofii (2011). W zakresie bioetyki opublikował dwie książki: Short Studies in Bioetics (2003) oraz Bioetyka dla lekarzy (2009, 2011). Obszerny wybór artykułów filozoficznych prof. Hartmana zawarty jest w książce Przez filozofię (2006).

Prelegenci | Leszek Kaczmarek

Leszek Kaczmarek

Kierownik Pracowni Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Członek korespondent PAN, członek European Molecular Biology Organization oraz Academia Europaea.
Członek Rady Narodowego Centrum Nauki i przewodniczący Komisji Nauk o Życiu; członek (2006-2012) i przewodniczący (2012) panelu "Starting Grants in Neurosciences", European Research Council; członek European Molecular Biology Organization Fellowship Committee (2004-2008); przewodniczący sekcji "Biochemia, Biofizyka i Biologia Molekularna KBN (2002-2003); Przewodniczący Joint Selection Committee of the Polish-Swiss Research Programme - w sumie, zrecenzował i ocenił kilka tysięcy różnych aplikacji grantowych; uzyskał, jako kierownik projektu, ok. 50 grantów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Prelegenci | Marek Nahotko

Dr Marek Nahotko

Marek Nahotko

Absolwent i pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (adiunkt). W latach 1992-2000 dyrektor Biblioteki Głównej Polit. Krakowskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach opracowania dokumentów elektronicznych i wykorzystania Internetu w działalności informacyjnej oraz problematyce związanej z bibliotekami cyfrowymi. Najważniejsze publikacje: Metadane : sposób na uporządkowanie Internetu. Kraków, 2004; Opis dokumentów elektronicznych : teoretyczny model i możliwości jego aplikacji. Kraków, 2006; Naukowe czasopisma elektroniczne. Warszawa, 2007; Komunikacja naukowa w środowisku cyfrowym : globalna biblioteka cyfrowa w informatycznej infrastrukturze nauki. Warszawa, 2010.

Prelegenci | Maciej Zabel

Maciej Zabel

Maciej Zabel

Profesor z zakresu biologii medycznej, obecnie zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, kierownika Katedry Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Od 2003 roku przewodniczący Sekcji Medycznej KBN, potem wiceprzewodniczący Rady Nauki i przewodniczący Komisji Badań na rzecz Rozwoju Nauki a obecnie przewodniczący Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych przy MNiSzW.
Liczne funkcje w Towarzystwach naukowych i redakcjach czasopism naukowych. Autor ponad 350 publikacji oryginalnych oraz redaktor monografii i podręczników akademickich.
Główne zainteresowania naukowe: biologia nowotworów, biologia molekularna w badaniach morfologicznych.

Prelegenci | Przemysław Żukiewicz

Przemysław Żukiewicz

Przemysław Żukiewicz

Jest politologiem, adiunktem w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, laureatem nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych za najlepszy doktorat roku, autorem czterech monografii. W pracy naukowej zajmuje się problematyką przywództwa politycznego oraz systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Kierował międzynarodowym projektem badawczym realizowanym na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, przebywał na stypendiach na uczelniach w Albanii, Czechach i na Ukrainie.

Program
Sprawozdanie
Zamów materiały
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78