centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.03.2012 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z aspektami prawnymi nowych trendów na rynku IT.
W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się miedzy innymi z następującą problematyką:

 • jakie są wymagania prawne oraz ryzyka prawne związane z świadczeniem i korzystaniem z usług informatycznych w modelu Cloud Computing?
 • jakie są wymagania prawne dotyczące ochrony danych osobowych w modelu Cloud Computing?
 • jakie nowe wyzwania prawne związane są z wdrożeniem architektury SOA, EDA, CEP
 • czy można korzystać z oprogramowania na podstawie innych umów niż licencja? Jakie są korzyści i ryzyka prawne związane z umowami dzierżawy oraz użytkowania majątkowych praw autorskich?
 • czy istnieje coś takiego jak "leasing" oprogramowania?
 • jak zgodnie z prawem odnosić korzyści podatkowe związane z "leasingiem" oprogramowania?
 • co powinna zawierać umowa "leasingu" oprogramowania?
 • czy można "przejmować" zawartość baz danych udostępnianych online?
 • jak sporządzić umowę o udostępnienie zawartości baz danych?
 • jak przygotować się do sporu sądowego dotyczącego projektów IT?
 • o czym należy pamiętać w toku zawierania i wykonywania umowy IT, aby nie dać się zaskoczyć w przypadku ewentualnego sporu sądowego?

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla firm IT (dostawcy oprogramowania, integratorzy, firmy outsourcingowe)
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT
 • Osoby odpowiedzialne za negocjacje oraz zarządzanie wdrożeniami systemów informatycznych oraz umowami outsourcingu IT
 • Prawnicy wewnętrzni (In - house lawyers)

Warsztaty poprowadzą:

Grupa uczestników nie przekroczy 18 osób.

PROGRAM

1. Praktyczne aspekty zastosowania zaawansowanych konstrukcji prawnych dotyczących udostępnienia oprogramowania:

 1. Sprzedaż udziału w majątkowych prawach autorskich.
 2. Umowa użytkowania na majątkowych prawach autorskich. Korzyści i ryzyka związane z zastosowaniem takiej konstrukcji prawnej
 3. Umowa dzierżawy majątkowych praw autorskich
 4. Zastaw na oprogramowaniu

2. Umowy dotyczące świadczenia usług informatycznych w modelu Cloud Computing:

 1. rodzaje usług świadczonych w ramach Cloud Computing
 2. charakter prawny umowy oraz podstawowe postanowienia umowy (SLA, odpowiedzialność, rozwiązanie umowy)
 3. regulamin świadczenia usług
 4. podstawy prawne udostępnienia oprogramowania (licencje/legalny użytkownik)
 5. ochrona danych osobowych
 6. korzyści podatkowe związane z zastosowaniem Cloud Computing

3. "Leasing" oprogramowania:

 1. Czy istnieje "leasing" oprogramowania? (praktyka a prawo)
 2. Gdzie leży problem i najczęstsze błędy? materialne i niematerialne składniki transakcji softwarowy - dlaczego różnica ma znaczenie
 3. Leasing w KC a "leasing" podatkowy
 4. Dopuszczalne modele leasingu oprogramowania
 5. SaaS w leasingu, leasing w Saas'ie
 6. Ryzyka autorskoprawne i podatkowe "złego" leasingu software'u
 7. Korzyści podatkowe związane z "leasingiem" oprogramowania - analiza odejścia organów skarbowych

4. SOA, EDA, CEP... - problem migracji systemów / danych, problem interfejsów(?)

5. Umowy dotyczące udostępnienia zawartości baz danych:

 1. Zasady ochrony oraz udostępnienia baz danych
 2. Umowy o przeniesienie praw do baz danych
 3. Licencje na bazy danych

6. Umowy IT w procesie zbycia przedsiębiorstwa, fuzji i przejęć (M&A)

7. Kiedy projekt nie wychodzi - czyli, co każdy Manager IT powinien wiedzieć o przygotowaniu do sporu sądowego dotyczącego Umów IT

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78