centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.07.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

Dostępność treści w Internecie - to wbrew pozorom ogromny zakres tematów. Poczynając od problemów regulacji prawnych, poprzez kwestie związane z naruszaniem praw autorskich w środowiskach cyfrowych - aż po rozpowszechnianie treści w sieciach telekomunikacyjnych. Ponadto w programie seminarium znajdą się wątki tematyczne dotyczące spraw kontrowersyjnych, typu problematyka legalności "ściągania" treści w Internecie oraz legalności treści zamieszczanych w środowisku cyfrowym. Końcowym akcentem programu, i jak sądzimy ciekawym oraz emocjonującym, będzie dyskusja na temat prawnych i społecznych uwarunkowań ACTA.

Szczególnym walorem seminarium będzie niewątpliwie zespół zaproszonych prelegentów i osób prowadzących dyskusję panelową.

Prowadzenie obrad: Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon.

PROGRAM

24 lipca 2012 r.
10:00 Wykład: Dostępność treści w Internecie - stan obecny i perspektywy regulacji
 • Koncepcja wolnego dostępu do wiedzy (open access)
 • Open access i open content - kluczowe problemy prawne
 • Modele ochrony praw autorskich oraz baz danych a inicjatywy: google books i open content foundation
 • Perspektywy i ograniczenia regulacji praw własności intelektualnej i przemysłowej (ipr)
 • Przyszłość rynku contentu cyfrowego (kierunki dyskusji)
 • Strategie autoarchiwizacji: złota, zielona i szara - modele biznesowe repozytoriów
 • Cyfrowy content - kontekst odpowiedzialności operatorów isp i ochrony prywatności, peer-topeer filesharing, grid computing, cloud computing
 • Creative commons i digital peer publishing license - inspiracje z open source software
prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer
(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski)
10:45 Wykład: Prawa autorskie w środowisku cyfrowym i możliwości ich egzekwowania
 • Najczęstsze postacie naruszeń praw autorskich w sieci Internet
 • Naruszenia praw autorskich - obowiązki ustawowe i sądowe dostawców usług internetowych
 • Zakres ograniczenia odpowiedzialności ISP w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Problematyka prawna udostępniania danych osobowych na potrzeby postępowań cywilnych
 • Zabezpieczanie dowodów naruszeń praw autorskich w środowisku cyfrowym
adw. Xawery Konarski
(Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
11:30 Wykład: Wybrane aspekty prawne rozpowszechniania treści w Internecie oraz sieciach telekomunikacyjnych
 • Sposoby rozpowszechniania treści (naziemne i satelitarne platformy cyfrowe, Internet, Internet TV, Mobile TV, 3G/LTE)
 • Formy rozpowszechniania treści (linearne, nielinearne)
 • Kwalifikacja prawna sposobów i form rozpowszechniania treści - prawo mediów
 • Kwalifikacja prawna sposobów i form rozpowszechniania treści - prawo autorskie
mec. Paweł Gruszecki
(Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
12:00 Lunch
12:30 Wykład: Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
 • Pojęcie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
 • Formy udostępniania informacji do ponownego wykorzystania
 • Zasady udostępniania informacji zawartych w BIP-ie
 • Tryb wnioskowy
 • Odmowa dostępu do informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania
dr Agnieszka Piskorz-Ryń
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
13:10 Wykład: Aspekty prawne i podatkowe odpłatności za treści publikowane w Internecie. Modele biznesowe aktywności w sieci
 • Podstawowe modele dystrybucji treści w Internecie
 • Dystrybucja kontentu premium w sieci - najważniejsze problemy prawne
 • Odpłatne treści w Internecie - zagadnienia regulacyjne
 • Problematyka podatkowa dystrybucji kontentu premium w sieci
adw. Xawery Konarski
(Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
13:50 Wykład: Cyrkulacja treści w Sieci. O legalności "ściągania"
 • Czym jest "ściąganie" według prawa polskiego?
 • Przedmiot "ściągania" - utwory a inne materiały dostępne w sieci
 • Wyrok w sprawie The Pirate Bay - torenty a "ściąganie"
 • Legalność "ściągania" utworów w prawie polskim
 • Ograniczenia w dopuszczalności "ściągania" programów komputerowych
 • Odpowiedzialność cywilna i karna za "ściąganie" z sieci
mec. Anna Kobylańska
(PWC Legal)
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Wykład: Czy treść w Internecie może być nielegalna? Problematyka blokowania stron internetowych i odpowiedzialności pośredników za treści w Internecie
 • Wprowadzenie do problematyki "nielegalnej treści" w środowisku cyfrowym
 • Szybki przegląd inicjatyw regulacyjnych lub politycznych mających na celu zwiększenie kontroli nad treścią w Internecie - motywy i kierunki (Unia Europejska i arena międzynarodowa)
 • Szczegółowe omówienie niedawnych i aktualnych inicjatyw polskiego rządu: Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych (perspektywy powrotu); oczekiwane wdrożenie dyrektywy o zwalczaniu tzw. pornografii dziecięcej; aktualna propozycja zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (procedura notice and take down)
 • Jakie zagrożenia wiążą się z blokowaniem stron internetowych i poszerzaniem odpowiedzialności pośredników za treść? Przykłady "złych praktyk"
 • Podsumowanie: główne stawki w debacie na temat sposobów radzenia sobie z "nielegalnymi" treściami w sieci; kontekst praw człowieka
Katarzyna Szymielewicz
(Fundacja Panoptykon)
15:30 Dyskusja panelowa: Społeczne i kulturowe uwarunkowania sprzeciwu wobec ACTA. Postulaty regulacji w tym zakresie
 • Dlaczego w Polsce wybuchły protesty uliczne przeciw ACTA? Czy rzeczywiście były "przeciw ACTA"?
 • Jakie zmiany regulacyjne są potrzebne w świecie "po ACTA"?
Dyskusja będzie się toczyć wokół kwestii reformy systemu prawa autorskiego - w tym dostępności zasobów publicznych, ale także ochrony prywatności i danych osobowych w Sieci oraz innych elementów regulacji Internetu.
Moderowanie dyskusji:
Katarzyna Szymielewicz (Fundacja Panoptykon)
dr Alek Tarkowski (Creative Commons Polska)
Zuzanna Warso (Helsińska Fundacja Praw Człowieka)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78