centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.07.2012 Koordynator: Magdalena Kowalska

PRELEGENCI

Prelegenci | Paweł Gruszecki

Paweł Gruszecki

Paweł Gruszecki

Radca prawny, założyciel i Partner w TML -  Kancelaria Gruszecki (Technology & Media Law). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz organizowanych przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa autorskiego wydawniczego i prasowego.
W latach 2007 – 2014 zatrudniony w departamencie TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie) w jednej z polskich kancelarii prawnych, w ramach którego był odpowiedzialny za obsługę m.in. dostawców usług internetowych, wydawców oraz operatorów telekomunikacyjnych (stanowiska associate, senior associate oraz Internet Media Telecommunications Practice Leader). W latach 2010 – 2014 Ekspert Związku Pracodawców Branży Internetowej Internet Advertising Bureau Polska (IAB Polska) m.in. w trakcie prac legislacyjnych w zakresie implementacji Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, Dyrektywy o prawach konsumentów oraz nowelizacji Ustawy Prawo telekomunikacyjne i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Wykładowca na prowadzonych przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Międzywydziałowych Studiach podyplomowych pt. „Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto.” (2009-2012), prowadzonych przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie Studiach podyplomowych pt. „E-marketing” (2011r. – 2014r.) oraz organizowanych we współpracy z Università degli Studi di Bari (UNIBA) Studiach podyplomowych: pt. „European Master in Social Media & Web Marketing” (2014r.), a także organizowanych przez Uczelnię Koźmińskiego w Warszawie Studiach podyplomowych pt. „Marketing Internetowy” (od 2013r.) i prowadzonych przez Collegium Civitas studiach dla pisarzy (od 2014r.).
Autor licznych szkoleń m.in. z zakresu prawa telekomunikacyjnego (np. prelegent w trakcie: „Warsztaty – Model IRU w środowisku regulacyjnym”, Warszawa, 2012-04-05, Urząd Komunikacji Elektronicznej, prelegent w trakcie warsztatów pt. „Rezygnacja z usług telekomunikacyjnych przez konsumenta”, 14.11. 2013 r., moderator „Panelu Popytowo – Usługowego” w trakcie Konferencji Sieci Szerokopasmowe, 2014r.). Autor licznych szkoleń z zakresu prawa konsumentów (np. panelista w trakcie IAB Expert Panel pt. "Rola komunikacji w handlu elektronicznym",  prelegent w trakcie szkolenia pt. "E-commerce, a nowa dyrektywa w/s praw konsumentów" - 05.09.2013r., szkolenia pt. „Nowa ustawa o prawach konsumentów – nowe obowiązki e-sprzedawców” – 09.04.2014r. oraz szkolenia dziennika Rzeczpospolita pt. „Prawne aspekty sprzedaży internetowej” – październik 2011r.). Autor m.in. publikacji „Regulamin sklepu internetowego – pięć głównych błędów” (Magazyn Online Marketing, styczeń 2014r.) oraz „Nowa ustawa o prawach konsumenta” (Miesięcznik Galerie Handlowe, czerwiec 2014r.), redaktor merytoryczny „Raportu IAB Polska dot. barier dla e-commerce w Polsce” (październik 2013r.).
Autor lub współautor wielu publikacji oraz szkoleń dotyczących prawa nowych technologii.

Prelegenci | Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe

Prelegenci | Xawery Konarski

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Prelegenci | Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

Agnieszka Piskorz-Ryń

jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Jest specjalistą w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny, doświadczonym trenerem z zakresu dostępu do informacji publicznej. Autorką wielu opinii dotyczących ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym współautorem ekspertyzy wykonanej na zlecenie MAiC przedstawiającej w sposób kompleksowy propozycje zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, obecnie członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Była jednym z koordynatorów w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, którego celem jest przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dostępu do informacji i jego ograniczeń.

Prelegenci | Włodzimierz Springer

Prof. dr hab. Włodzimierz Springer

Włodzimierz Springer

Profesor Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania). Wykładowca i ekspert z zakresu bankowości i prawa bankowego, polityki i prawa konkurencji, prawnych i ekonomicznych zagadnień e-biznesu, prawa nowych technologii oraz ekonomicznej analizy prawa i oceny skutków regulacji. Współpracuje z European Association of Law and Economics, Consumer Finance Network (European Credit Research Institute), European Consumer Debt Network, European Coalition for Responsible Credit, European Financial Inclusion Network. Pracował w składzie Expert Group "Customer Mobility in Relation to Bank Accounts" przy DG Internal Market & Services i Rady Konsultacyjnej PESEL 2.(MSWiA), wykładał jako Visiting Professor na uniwersytetach niemieckich, kierował polską grupą badawczą European Network for Better Regulation (ENBR) - VI Program Ramowy UE. Członek Rady Programowej kierunku "Ekonomiczna analiza prawa" w SGH. Autor ponad 200 publikacji naukowych i licznych ekspertyz dla naczelnych organów państwa, m.in. Komisji "Przyjazne Państwo" Sejmu RP, Rządu, UOKiK, UKIE, ZBP, KPF i SKEF.

Prelegenci | Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Szymielewicz

Katarzyna Szymielewicz

Prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii. Współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – polskiej organizacji broniącej praw człowieka w kontekście współczesnych form nadzoru nad społeczeństwem . Wiceprzewodnicząca European Digital Rights – koalicji 33 organizacji działających na rzecz praw cyfrowych w Europie. Członkini Rady do Spraw Cyfryzacji. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies. Laureatka Nagrody Radia TOK FM im. Anny Laszuk.
Publikowała m.in. w the Guardian, Polityce, Gazecie Wyborczej i Dzienniku Gazecie Prawnej.

Prelegenci | Alek Tarkowski

Alek Tarkowski

Doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, think-and-do-tanku budującego w Polsce cyfrowe społeczeństwo obywatelskie. Wiceprzewodniczący Rady Informatyzacji, koordynator projektu Creative Commons Polska, projektu wdrażającego otwarte modele prawa autorskiego. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych przy Prezesie Rady Ministrów, odpowiedzialny za kwestie dotyczące społeczeństwa cyfrowego. Współautor raportu "Polska 2030". Ekspert w zakresie socjologii internetu, społecznych i kulturowych skutków wykorzystania technologii cyfrowych oraz otwartych modeli produkcji wiedzy i komunikacji.

Prelegenci | Zuzanna Warso

Zuzanna Warso

Prawniczka, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od dwóch lat związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, pracuje w programie Europa Praw Człowieka, w którym zajmuje się, między innymi, monitorowaniem wpływu prawa UE na prawa człowieka w Polsce. Doradza także w kwestiach związanych z prawem do ochrony prywatności w firmie CERT PLIX.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78