centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XX edycja seminarium w cyklu GIS W PRAKTYCE "Udostępnianie danych przestrzennych w modelu Cloud Computing"
Warszawa, 19.12.2012 Koordynator: Elżbieta Janus

PRELEGENCI

Prelegenci | Michał Brach

Michał Brach

Pracownik Zakładu Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Leśnym SGGW od 1999 roku. Specjalizacja GIS i CAD, geodezja leśna, systemy nawigacyjne. Obronił doktorat na wydziale leśnym w 2008 roku z zakresu geodezji leśnej. Prowadzi badania ukierunkowane na wykorzystanie nawigacji satelitarnej oraz systemów GIS na potrzeby leśnictwa. Praca dydaktyczna prowadzona jest dla studentów Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej oraz Architektury Krajobrazu z zakresu SIP, Geodezji i kartografii oraz grafiki inżynierskiej.

Prelegenci | Justyna Bachowska

Justyna Bachowska

Justyna Bachowska - kierownik Zespołu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Wydziale Geodezji Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. W Urzędzie pracuje od 2002 roku, zajmując się m.in. informacją przestrzenną oraz zarządzaniem projektów geoinformacyjnych. Absolwentka studiów podyplomowych UNIGIS (świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplom UNIGIS International Association Uniwersytetu Parisa-Lodrona w Salzburgu). Prowadzenie referatów podczas wielu konferencji organizowanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, w tym corocznych Sympozjów "Krakowskie Spotkania z INSPIRE". Autorka artykułów dotyczących wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz zastosowań infrastruktury informacji przestrzennej w województwie małopolskim (Roczniki Geomatyki 2009, 2010, 2011, 2012).

Prelegenci | Marcin Guzik

Dr inż. Marcin Guzik

Marcin Guzik

Absolwent Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Zaraz po studiach rozpoczął pracę w Tatrzańskim Parki Narodowym gdzie rozpoczął budowanie systemu GIS-TPN. Jest pomysłodawcą i jednym z administratorów GeoPortalu TATRY. Od 2004 organizuje w Zakopanem warsztaty "GIS w Parkach Narodowych i obszarach chronionych". Jest jednym z autorów "Standardu danych GIS w ochronie przyrody". Od 2007 r. dla słuchaczy studiów podyplomowych Politechniki Śląskiej wykłada przedmiot "Zastosowanie GIS w ochronie środowiska". Od lutego 2010 jest wykładowcą Państwowej Podhalańskiej Wyższej Szkoły Zawodowej gdzie prowadzi kurs "Systemy Informacji Geograficznej".

Prelegenci | Arwid Mednis

Arwid Mednis

Arwid Mednis

Dr Arwid Mednis jest radcą prawnym, prowadzi praktykę TMT/IP & Data Protection w PwC Legal. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Regularnie reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dr Mednis jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych, e-biznesu i prawa administracyjnego. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach i seminariach poświęconych tym zagadnieniom. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe oraz Legal 500 EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita.

Prelegenci | Tomasz Templin

Tomasz Templin

Tomasz Templin, dr inż., absolwent Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W latach 2004-2006 pracował w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. W latach 2006-2010 zatrudniony na stanowisku Specjalisty na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie. W roku 2010 rada Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznała mu stopień doktora nauk technicznych. Od 2010 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podstawowa tematyka prowadzonych prac badawczych dotyczy mobilnych i rozproszonych systemów GIS, przestrzennych baz danych oraz metod wizualizacji geodanych. Brał udział w wielu interdyscyplinarnych projektach badawczo-rozwojowych oraz pracach wdrożeniowych związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych przestrzennych. Realizował projekty między innymi dla Policji, służb zarządzania kryzysowego, WOPR, ENERGA Elektrownie Straszyn Sp. z o.o., OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie, Towarzystwo Elektrowni Wodnych.

Prelegenci | Łukasz Wojnowski

Łukasz Wojnowski

Łukasz Wojnowski (ur. 17 grudnia 1975 r. w Krakowie) - administrator infrastruktury serwerowej w Centrum Przetwarzania Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w którym pracuje od 1999 r. Informatyk i geoinformatyk, posiada certyfikaty z produktów Microsoft oraz RedHat. W latach 1998-2005 r. studiował geodezję na Akademii Górniczo - Hutniczej gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera. Uczestnik studiów podyplomowych z zakresu projektowania i eksploatacji współczesnych systemów informatycznych. Współtwórca Małopolskiego systemu pozycjonowania satelitarnego, Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Zintegrowanego systemu monitoringu karetek w Województwie Małopolskim oraz systemu wsparcia poszukiwań dla GOPR. W listopadzie 2011 r. otwarł przewód doktorski na temat "Wykorzystanie przetwarzania chmurowego do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne". Na stałe mieszka w Krakowie. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu geodezji i informatyki. Czas wolny najchętniej spędza z żoną i dziećmi.

Program
Sprawozdanie
Zamów materiały
Prelegenci
Firmy w programie
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78